skip to main content

Personeel en financiën

In de tabel hieronder ziet u de formatie van het Meertens Instituut in 2008. De totale formatie was 51 fte. Hiervan was 36.7 fte gereserveerd voor wetenschappelijk personeel en personeel voor documentatie. De overige 14.3 fte was bestemd voor niet-wetenschappelijk personeel.

Formatie 2008 (in fte’s)

Afdeling WP + DocP NWP
Directie
Variatielinguïstiek
Nederlandse Etnologie
Algemene Zaken
P&O
Financiën
Communicatie/DTP
Receptie
Secretariaat
ICT
Helpdesk en systeembeheer
(deels uitbesteed)
Technische ontwikkeling
(inclusief audiodigitalisering)
Bibliotheek en documentatie
Beheer documentatie en collecties
Facilitair beheer

 
  1.0
17.2
18.5
1.0

0.8
1.2
1.3
1.5
1.0

0.6

3.4

2.5
0.4
0.6

 

 

Totaal 36.7 14.3

WP = wetenschappelijk personeel
NWP = niet-wetenschappelijk personeel
DocP = documentatie personeel

Financiën

Het budget was in 2008 4,1 miljoen euro
De bijdrage van de KNAW was 70%
De externe financiering bedroeg 30%