skip to main content

Personeel en financiƫn

In de tabel hieronder ziet u de formatie van het Meertens Instituut in 2006. De totale formatie was 52,2 fte. Hiervan was 34,3 fte gereserveerd voor wetenschappelijk personeel en personeel voor documentatie. De overige 17,9 fte was bestemd voor niet-wetenschappelijk personeel.

Formatie 2006 (in fte's)

Afdeling WP + DocP NWP
Directie
Nederlandse Etnologie
Variatielinguïstiek
Algemene Zaken
  Hoofd
  P&O
  Financiën
  Communicatie/DTP
  Receptie
  Secretariaat
  Automatisering
  Bibliotheek en documentatie
  Beheer documentatie en collecties
  Facilitair beheer
1.0
15.1
18.2

1.0
0.8
1.0
1.4
1.5
1.0
6.0
3.9
0.4
0.9

Totaal 34.3 17.9

WP = wetenschappelijk personeel
NWP = niet-wetenschappelijk personeel
DocP = documentatie personeel

 

Financiën

Het budget was in 2006 3,2 miljoen euro
De bijdrage van de KNAW was 80%
De externe financiering bedroeg 20%