skip to main content

Wetenschappelijke output 2007


 

 

Wetenschappelijke publicaties

 
Artikelen in 'refereed journals' – totaal 17
Artikelen in 'non-refereed journals' 10
Boeken  
    proefschriften
    monografieën
    geredigeerde bundels, congres proceedings 8
Hoofstukken in boeken, bundels en proceedings 40
   

Begeleiding externe promovendi

 
Voltooide intern voorbereide promoties, begeleid vanuit het instituut  
    begeleiding als promotor   
    begeleiding als medepromotor 1
Voltooide extern voorbereide promoties, begeleid vanuit het instituut  
    begeleiding als promotor  
    begeleiding als medepromotor 4
   

Overige publicaties

 
Vakpublicaties en producten (bijv. externe rapporten, software, datasets) 26
Populariserende artikelen 26
   

Wetenschappelijke voordrachten

 
    Keynote-voordrachten 14
    Overige voordrachten 116
   
 

Wetenschappelijke bijeenkomsten

 
Wetensch. bijeenkomsten (mede)georganiseerd door instituut
(congressen, symposia, workshops, etc.)
 
    met overwegend deelnemers uit Nederland 29
    met zowel deelnemers uit Nederland als uit het buitenland 10