skip to main content

Barbiers, L.C.J.

Output 2006

BOEKEN

 • Barbiers, S. (2006) Er zijn grenzen aan wat je kunt zeggen. Oratie Universiteit Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen, Utrecht, 45 p. 1e dr.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

 • Barbiers, S. & M. van Koppen (2006) ‘Een plaats voor tijd in het middenveld van het Nederlands.’ Taal & Tongval (Themanummer 19), 24-39.

LEZINGEN

 • Syntactic Atlas of the Dutch Dialects and European Dialect Syntax. Dialect Syntax Seminar, University of Iceland, Reykjavík, IJsland, 27-01-2006. (European Dialect Syntax)
 • The Dutch SAND project. Overview and demonstration. The 20st Rask Conference, University of Iceland, Reykjavík, IJsland, 28-01-2006. (European Dialect Syntax)
 • Introduction to syntactic doubling in European dialects. Workshop Syntactic Doubling in European Dialects, Meertens Instituut, Amsterdam, 16-03-2006. (European Dialect Syntax)
 • Syntactic doubling in European dialects: Some findings and issues for further research. Workshop Syntactic Doubling in European Dialects, Meertens Instituut, Amsterdam, 18-03-2006. (European Dialect Syntax)
 • Er zijn grenzen aan wat je kunt zeggen. Oratie, Universiteit Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen, Utrecht, 01-06-2006.
 • What are the limits of language variation in Europe? European Science Open Forum, European Science Foundation, München, Duitsland, 16-07-2006. (European Dialect Syntax)
 • On the limits of language variation in Europe. EURYIAS 2006: Complexity and Diversity in Molecules, Matter, Life and Society, European Science Foundation and Institut de Science et d’Ingénierie Supramoleculaires, Straatsburg, Frankrijk, 29-11-2006. (European Dialect Syntax)
 • Impossible and Unrealized Syntactic Structures. First Workshop on Dialect Syntax, Georgetown University, Washington DC, USA, 10-11-2006. (European Dialect Syntax)
 • A place for Tense in the middle field of Dutch. TIN-dag, Algemene Vereniging voor Taalwetenschap. Universiteit Utrecht, Utrecht, 04-02-2006. (Syntactische Atlas van Nederlandse Dialecten (SAND))
 • SAND & Edisyn. Lezing voor studenten van Jacques van Keymeulen (Gent). Meertens Instituut, Amsterdam, 13-06-2006. (Syntactische Atlas van Nederlandse Dialecten (SAND))

PROJECTAANVRAGEN

 • Barbiers, S. & M. Everaert & P. Muysken: ‘An integrated virtual workspace for language variation resources.’ (2007-2009; 1 software-ontwikkelaar), ingediend bij: NWO, Middelgrote Investeringen. In behandeling.

ORGANISATIE

 • Syntactic Doubling in European Dialects, workshop georganiseerd door S. Barbiers & M. van der Ham & O. Koeneman, Meertens Instituut te Amsterdam, 16-03-2006 t/m 18-03-2006.

PROMOVENDI

 • Begeleider/copromotor van Irene Haslinger (Koninklijke Bibliotheek).
 • Begeleider/copromotor van Marco RenĂ© Spruit (Meertens Instituut).

ONDERWIJS

 • Onderzoeksgroep Syntaxis: Syntactische verdubbeling, Universiteit Utrecht, Neerlandistiek, BA, 25-11-2005 t/m 03-02-2006.
 • 1. SAND, The Project; 2. SAND, The Results; 3. European Dialect Syntax, Langnet (National Graduate School Linguistics Finland), University of Helsinki, Post-doc PhD, 29-05-2006.
 • Range and Limits of Syntactic Microvariation, GLOW, DGfS, Universität Stuttgart, Institut für Linguistik, Post-doc PhD, 14-08-2006 t/m 02-09-2006.
 • Language Contact and Change, University College Utrecht, BA, 31-01-2006 t/m 12-05-2006.
 • Comparative Syntax, Universiteit Utrecht, Nederlandse Taal en Cultuur, MA, 11-09-2006 t/m 03-11-2006.

STUDENTEN

 • Begeleider van Ankelien Schippers (Universiteit Groningen, Letteren, Neerlandistiek/Linguïstiek). Van 01-09-2005 t/m 01-02-2006. Stageonderzoek: Verdubbeling in lange vraagwoord- en relatiefextractie.
 • Begeleider van Jolanda van der Feest (Universiteit Utrecht, Geesteswetenschappen, Nederlandse Taal en Cultuur). Van 24-04-2006 t/m 07-07-2006. Stageonderzoek: Reflexieven in de SAND.
 • Begeleider van Linde Jaarsveld (Universiteit Utrecht, Geesteswetenschappen, Nederlandse taal en cultuur). Van 19-04-2006 t/m 01-10-2006. Scriptieonderzoek: Dat gedie. Het hedendaagse gebruik van de betrekkelijke voornaamwoorden die en dat in het Nederlands.
 • Begeleider van Edwin Veenendaal (Universiteit Utrecht, Geesteswetenschappen, Nederlandse Taal en Cultuur). Van 01-12-2005 t/m 01-09-2006. Scriptieonderzoek: (Complexe) werkwoordsvorming met incorporatie.
 • Begeleider van Wandert Logcher (University College Utrecht, Humanities). Vanaf 01-12-2006. Scriptieonderzoek: Diachronic development of English modals.

BESTUUR

 • NWO, Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen, Beoordelingscommissie Programmatisch onderzoek, voorzitter, 21-03-2006 t/m 31-12-2006.
 • Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht, jury MA-scriptieprijs, lid, 01-05-2006 t/m 15-09-2006.
 • NWO, Nationaal Research Initiative Hersenen en Cognitie, adviseur, vanaf 16-10-2006.
 • Meertens Instituut, ARBO commissie, lid, vanaf 01-01-2006.
 • ESSLI, Programmacommissie, lid, 12-12-2006 t/m 01-09-2006.
 • ESF, Peer reviewers, adviseur, 01-05-2006 t/m 30-04-2007.
 • Universiteit Utrecht, oppositie promotie György Rákosi, lid, 11-12-2006.

REDACTIE

 • Redactiesecretaris (voor Nederland) (vanaf 01-11-2000), tijdschrift Taal en Tongval, verschijnt twee keer per jaar + themanummer. Internet: <http://www.meertens.knaw.nl/taalentongval/>.
 • Lid editorial board (vanaf 02-01-2001), tijdschrift The Journal of Comparative Germanic Linguistics, verschijnt drie keer per jaar.
 • Lid editorial board (vanaf 01-05-2003), tijdschrift Syntax. A Journal of Theoretical, Experimental and Interdisciplinary Research, verschijnt drie keer per jaar.
 • Lid editorial board (vanaf 02-01-2001), tijdschrift Linguistic Variation Yearbook, verschijnt een keer per jaar.