skip to main content

Barbiers, L.C.J.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

•      Barbiers, S. (2009). Locus and limits of syntactic microvariation. Lingua, 119(11), 1607-1623.
•      Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & Lekakou, M. (2009). Syntactic doubling and the structure of wh-chains. Journal of Linguistics, 45, 1-46.

REDACTIE TIJDSCHRIFT

•      Redacteur Taal & Tongval, verschijnt twee keer per jaar + themanummer. Internet: http://www.meertens.knaw.nl/taalentongval/.
•      Lid editorial board (vanaf 2001), tijdschrift The Journal of Comparative Germanic Linguistics, verschijnt drie keer per jaar.
•      Lid editorial board (vanaf 2003), tijdschrift Syntax. A Journal of Theoretical, Experimental and Interdisciplinary Research, verschijnt drie keer per jaar.
•      Lid editorial board (vanaf 2001), tijdschrift Linguistic Variation Yearbook, verschijnt een keer per jaar.

LEZINGEN ALS KEYNOTE SPEAKER

•      Barbiers, S. (2009, mei 14). On the Syntax of Imperatives in Dutch, German and Brabantish. Nijmegen, CLS Colloquium Radboud University.
•      Barbiers, S. (2009, mei 19). On the Syntax of Imperatives in Dutch, German and Brabantish. Brussel, CRISSP Colloquium.
•      Barbiers, S. & Kunst, J.P. (2009, mei 27). DynaSAND: An on-line corpus of elicited   speech and text for dialect   syntactic research. Utrecht, CLARIN-NL kickoff meeting.
•      Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & Lekakou, M. (2009, juni 03). Perfect doubling does not exist. University of Leiden, Syntax seminar.
•      Barbiers, S. (2009, september 04). Quantitative ‘er’, doubling and the structure of noun phrases. Leiden, Workshop on Agreement, doubling and DP.
•      Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & Lekakou, M. (2009, november 30). Vragen aan de linkerperiferie. Meertens Instituut, Amsterdam, Dag van de Nederlandse Zinsbouw.
•      Barbiers, S. (2009, december 11). Weijnen in interlinguaal perspectief. Ravenstein, Symposium 100 jaar Weijnen. Met het oog op de toekomst.

OVERIGE LEZINGEN

•      Barbiers, S. (2009, maart 28). Gastlezing: De bouwstenen van onze taal. Universiteit Utrecht, Alumnidag.
•      Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & Lekakou, M. (2009, mei 06). Issues in Auxiliary Doubling. Meertens Instituut, Amsterdam, Edisyn workshop on Comparative Syntactic Doubling.
•      Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & Lekakou, M. (2009, mei 06). Issues in WH-doubling. Meertens Instituut, Amsterdam, Edisyn workshop on Comparative Syntactic Doubling.
•      Barbiers, S. (2009, mei 25). Syntactische Variatie in het Nederlands. Fioretti College Lisse, Gastlessen.
•      Barbiers, S. (2009, mei 28). Gastlezing Engels in het Nederlands en Nederlands in het Engels. Universiteit Utrecht, Bijeenkomst Studieverenigingen Nederlands en Engels.
•      Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & Lekakou, M. (2009, mei 29). Auxiliary doubling and the syntax PF interface. Brussel, Comparative Germanic Syntax Workshop.

PROJECTAANVRAGEN

•      Barbiers, L.C.J.: ‘EuroDiagram.’ (2009-2014; 0 nvt, 0 nvt), ingediend bij: ESF, Eurocores Themes. Niet toegekend.
•      Rooryck, J. & S. Barbiers & H. Bennis & S. Avrutin & N. Schiller & E. de Haan & L. Grijp: ‘Knowledge and Culture.’ (2010-2014; 0 nvt, 0 nvt), ingediend bij: NWO, G-Programma’s. Geselecteerd voor nadere uitwerking.
•      Backus, A. i.s.m. S. Barbiers (Meertens Instituut): ‘Doubling in Turkish: The likelihood of sociolinguistic variation and contact-induced change in a syntactic domain.’ (2010-2014; 1 AiO), ingediend bij: NWO, Vrije competitie:programma. Onder review.

ORGANISATIE BIJEENKOMSTEN

•      Barbiers, S., Lekakou, M. & Wesseling, F. (2009). Edisyn workshop on Comparative Syntactic Doubling.
•      Barbiers, S., Cheng, L.L., Corver, N. & Aboh, E. (2009). Syntax Circle lectures.
•      Dibbits, H.C. & Barbiers, S. (2009). Themamiddag biologie, taal en cultuur.

PROMOTIEBEGELEIDING

•      Begeleider/promotor van Bettina Gruber (Universiteit Utrecht).
•      Begeleider/promotor van Eefje Boef (Meertens Instituut).

ONDERWIJS

•      Barbiers, S. (2009). BA cursus Verschillen binnen het Nederlands. Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur: Universiteit Utrecht.
•      Barbiers, S. (2009). Onderzoeksgroep Taalvariatie. Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur, Universiteit Utrecht:   (2009, februari 06 – 2009, april 10).
•      Barbiers, S. (2009). PhD-course Infrastructural tools for the study of linguistic variation. PhD course NORMS, Scandiasyn: Gudbrandsdalen, Noorwegen (2009, juni 02 – 2009, juni 03).
•      Barbiers, S. (2009). MA-course Comparative Syntax. Research Master UiL-OTS, Utrecht University:   (2009, november 13 – 2010, januari 29).
•      Barbiers, S. (2009). Gastcollege Grondslagen van de Neerlandistiek (met Paul Wackers en Geert Buelens), Universiteit Utrecht.
•      Barbiers, S. (2009). Gastcollege in BA course Dutch Language van M. van Koppen, Universiteit Utrecht.

STUDENTEN

•      Barbiers, S. (2009). Supervisie MA Scriptie Pim Koot: Variatie in hulpwerkwoordselectie in het Nederlands.
•      Barbiers, S. (2009). Supervisie MA-scriptie Enrico Boone: The IPP effect as a repair strategy.

BESTUUR

•      Lid promotiecommissie en opponent Erik Schoorlemmer aan de Universiteit Leiden
•      Lid promotiecommissie en opponent Cem Keskin aan de Universiteit Utrecht
•      Opponent bij promotie Michel Heijdra aan de Vrije Universiteit Amsterdam
•      Lid evaluatiecommissie DOCs aan het Meertens Instituut (KNAW).