skip to main content

Barbiers, L.C.J.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

 • Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & Lekakou, M. (2010). De linkerperiferie gaat de dialoog aan. Een antwoord op Den Dikken. Nederlandse Taalkunde, 15(3), 312-314.
 • Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & Lekakou, M. (2010). Vragen aan de linkerperiferie. Nederlandse Taalkunde, 15(3), 284-307.
 • Barbiers, S. (2010). Weijnen en het interlinguaal syntactisch onderzoek. Taal & Tongval, 62, 44-60.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS

 • Barbiers, S. (2010). Focus particle doubling. In Structure Preserved. Studies in Syntax for Jan Koster (Linguistics Today, 164) (pp. 21-30). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 • Barbiers, S. (2010). Language and space: Structuralist and generative approaches. In Peter Auer & Jürgen.Erich Schmidt (Eds.), Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation. Volume 1: Theories and Methods (pp. 125-142). Berlin: De Gruyter Mouton.
 • Kunst, J.P. & Barbiers, S. (2010). Using the internet for user specified mappings. In R. Kehrein, S. Rabanus & A. Lameli (Eds.), Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation. Volume 2: Language Mapping (pp. 401-415). Berlin: De Gruyter Mouton.
 • Barbiers, S. & Bennis, H.J. (2010). De plaats van het werkwoord in zuid en noord. In J. De Caluwe, J. Van Keymeulen & J. Van Keymeulen (Eds.), Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent (pp. 25-42). Gent: Academia Press.

REDACTIE TIJDSCHRIFT

 • Lid editorial board, tijdschrift The Journal of Comparative Germanic Linguistics, verschijnt drie keer per jaar.
 • Lid editorial board, tijdschrift Linguistic Variation Yearbook, verschijnt een keer per jaar.
 • Lid editorial board, electronisch tijdschrift Biolinguistics.
 • Lid editorial board, electronisch tijdschrift Neerlandistiek.nl.

LEZINGEN ALS KEYNOTE SPREKER

 • Barbiers, S. (2010, januari 14). Generalized Syntactic Doubling. Barcelona, Workshop Linguistic Variation in the Minimalist Framework.
 • Barbiers, S. (2010, februari 01). Locus and Limits of Syntactic Microvariation. Wroclaw (Poland), Invited Lecture.
 • Barbiers, S. (2010, februari 09). The European Dialect Syntax Network. Madrid, ALLEA Consultative Workshop ‘Towards Young Academies Across Europe’.
 • Barbiers, S. (2010, februari 19). On the syntax of imperatives in Dutch, German and Brabantish. Universiteit Groningen, Linguistics Colloquium.
 • Barbiers, S. (2010, juni 07). European Dialect Syntax. Progress and Prospects. Sommerøy (Norway), Grand Meeting Scandiasyn.
 • Barbiers, S. (2010, juni 18). Dialect Atlases in Dutch Dialectology. Meertens Instituut, Amsterdam, Workshop Meertens meets Somali.
 • Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & et-al. (2010, juni 21). Mesocomparative Syntax of Wh-doubling. San Sebastian, 4th European Dialect Syntax Workshop.
 • Barbiers, S. (2010, juli 02). Verb doubling and dummies in dialects of Dutch. An overview. Radboud University Nijmegen, Workshop on Dummy Auxiliaries.
 • Bennis, H.J. & Barbiers, S. (2010, november 19). Verb Clusters in Varieties of Dutch. Gent, T&T-Colloquium.

OVERIGE LEZING

 • Barbiers, S., Brandner, E., Koeneman, O.N.C.J., Lekakou, M., Poletto, C., Salzmann, M. & Schaden, G. (2010, juni 21). Meso-comparative Syntax of Perfect Doubling. San Sebastian, Spanje, 4th European Dialect Syntax workshop.

BESTUUR

 • Chair VENI bij NWO
 • Chair bij GLOW.
 • Bestuurslid bij Landelijke Onderzoekschool Taalkunde.
 • Lid Societas Linguistica Europaea.
 • Adviseur grant application ANR bij ENS/Universite de Toulouse.

PROMOTIEBEGELEIDING

 • Begeleider/promotor van Bettina Gruber (Universiteit Utrecht).
 • Begeleider/promotor van Eefje Boef (Meertens Instituut).

SCRIPTIEBEGELEIDING

 • Supervisie MA-scriptie Marko Hladnik: Restrictive Relative Clauses in Slovene and its spoken varieties.