skip to main content

Barbiers, L.C.J.

Output 2008

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS

 • Barbiers, S. (2008). Microvariation in Syntactic Doubling. An Introduction. In S. Barbiers, O. Koeneman, M. Lekakou & M..van.der Ham (Eds.), Microvariation in Syntactic Doubling (Syntax and Semantics, 36) (pp. 1-34). Bingley: Emerald.
 • Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & Lekakou, M. (2008). Syntactic Doubling and the Structure of Chains. In C.B. Chang & H.J. Haynie (Eds.), Proceedings of the 26th West Coast Conference on Formal Linguistics (Proceedings of WCCFL, 26) (pp. 77-86). Somerville (USA): Cascadilla Press.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

 • Barbiers, S. (2008). Antwoord aan Arnold Evers. Nederlandse Taalkunde, 13(2), 193-197.
 • Barbiers, S. (2008). Werkwoordclusters en de grammatica van de rechterperiferie. Nederlandse Taalkunde, 13(2), 160-187.

WETENSCHAPPELIJKE BOEKEN/MONOGRAFIEËN

 • Barbiers, S., Auwera, J. van der, Bennis, H.J., Boef, E., De Vogelaer, G. & Ham, M.H. van der (2008). Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten Deel II / Syntactic Atlas of the Dutch Dialects Volume II. Amsterdam: Amsterdam University Press.

BOEKREDACTIE

 • Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J., Lekakou, M. & Ham, M.H. van der (Eds.). (2008). Microvariation in Syntactic Doubling (Syntax and Semantics, 36). Bingley: Emerald.

REDACTIE TIJDSCHRIFT OF THEMANUMMER

 • Redactiesecretaris (voor Nederland) (vanaf 01-11-2000), tijdschrift Taal en Tongval, verschijnt twee keer per jaar + themanummer. Internet: http://www.meertens.knaw.nl/taalentongval/.
 • Redactiesecretaris Nederland (vanaf 01-01-2001), tijdschrift Taal & Tongval, verschijnt 2 aflevering + themanummer per jaar.
 • Lid editorial board (vanaf 02-01-2001), tijdschrift The Journal of Comparative Germanic Linguistics, verschijnt drie keer per jaar.
 • Lid editorial board (vanaf 02-01-2001), tijdschrift Linguistic Variation Yearbook, verschijnt een keer per jaar.
 • Lid editorial board (vanaf 01-05-2003), tijdschrift Syntax. A Journal of Theoretical, Experimental and Interdisciplinary Research, verschijnt drie keer per jaar.

LEZINGEN ALS KEYNOTE SPEAKER

 • Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & Lekakou, M. (2008, januari 16). Perfect Doubling. Newcastle, LingLang Colloquium.
 • Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & Lekakou, M. (2008, januari 23). Perfect Doubling. University of the Basque Country, Vitoria Gasteiz, Spain, Linguistics Colloquium.
 • Barbiers, S. (2008, april 16). European Dialect Syntax. St Petersburg, Russia, Explorative workshop for cooperation on dialect syntax research.
 • Barbiers, S. (2008, april 24). Locus and Limits of Syntactic Microvariation. Amherst, USA, Workshop on Locating Variability; Formal Approaches.
 • Barbiers, S. (2008, mei 20). Word order variation in verb clusters and the grammar of the right periphery. Rijksuniversiteit Groningen, Symposium on the occasion of Janneke ter Beeks thesis defense.
 • Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & Lekakou, M. (2008, juni 03). Syntactic doubling in wh-questions. Bucharest, Romania, Lecture, English Department of University of Bucharest.
 • Barbiers, S. (2008, december 11). Graven in de SAND. Fryske Akademy, Leeuwarden, Fries Filologencongres.

OVERIGE LEZINGEN

 • Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & Lekakou, M. (2008, februari 02). Perfect Doubling. Utrecht, TIN-dag.
 • Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & Lekakou, M. (2008, juni 07). Perfect doubling. Bucharest, Romania, Annual Conference of the English Department.
 • Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J. & Lekakou, M. (2008, september 18). Edisyn. An Introduction to the Workshop. Venice, Italy, Workshop European Dialect Syntax III.
 • Barbiers, S. (2008, oktober 23). Taal en het Europa van de regio’s. Utrecht, Hooglerarendiner Utrechts Universiteitsfonds.

PROJECTAANVRAGEN

 • Barbiers, S. i.s.m. M. van Oostendorp (Meertens Instituut), C. Poletto (University of Venice), C. Rice (University of Tromsø), P. Svenonius (University of Tromsø), I. Kenesei (Hungarian Academy of Sciences), M-R Lloret (Universitat de Barcelona), J. Durand (University of Toulouse): ‘EuroDiaGram. ’ (2008-2012; 0 nvt), ingediend bij: European Science Foundation, Theme proposals. Niet toegekend.

ORGANISATIE BIJEENKOMSTEN

 • Barbiers, S., Corver, N., Aboh, E. & Cheng, Y.Y.Y. (2008). Syntax Circle. Samenwerkingsverband: Amsterdam, Leiden, Utrecht (2008, januari 01 – 2008, december 31).
 • Barbiers, S. & Zeldenrust, D.A. (2008). Workshop Framework for the Interoperability of Dutch Language Resources. Workshop: Meertens Instituut, Amsterdam (2008, mei 21 – 2008, mei 21).
 • Barbiers, S., Koeneman, O.N.C.J., Lekakou, M. & Poletto, C. (2008). Workshop European Dialect Syntax III. In het kader van het Edisyn project: Venetie (2008, september 18 – 2008, september 21).

PROMOTIEBEGELEIDING

 • Begeleider van Anna Asbury (Utrecht University).
 • Begeleider/promotor van Eefje Boef (Meertens Instituut).
 • Begeleider/promotor van Bettina Gruber (Universiteit Utrecht).
 • Begeleider van Nelleke Strik (Université Paris 8).

ONDERWIJS

 • Barbiers, S. & Lekakou, M. (2008). Comparative Syntax. Universiteit Utrecht, Nederlandse Taal en Cultuur: Utrecht (2008, januari 01 – 2008, februari 01).
 • Barbiers, S. (2008). Microvariation in Syntactic Doubling. Linguistic Fall School: Ecole Normale Superieure, Paris (2008, september 22 – 2008, september 25).

STUDENTEN

 • Barbiers, S. (2008). Begeleider Master thesis E. Boef: Long distance Relativization in Varieties of Dutch.
 • Begeleider van Tessel Boerma (University College Utrecht). Van 26-05-2008 t/m 03-07-2008. Stageonderzoek: Een polylectale grammatica. Onbewuste kennis van onbekende constructies.

BESTUUR

 • Barbiers, S. (periode: 2008 t/m 2011). adviseur grant application ANR Functie bij : ENS/Universite de Toulouse.