skip to main content

Bennis, H.J.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKEL IN PROCEEDINGS

 • Zhang, J., Kemps-Snijders, M. & Bennis, H.J. (2012). The CMDI MI Search Engine: Access to Language Resources and Tools Using Heterogeneous Metadata Schemas. In P Zaphiris, G Buchanan, E Rasmussen & F Loizides (Eds.), Theory and Practice of Digital Libraries – Second International Conference, TPDL 2012, Paphos, Cyprus, September 23-27, 2012. Proceedings (Lecture Notes in Computer Science, 7489) (pp. 492-495). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

WETENSCHAPPELIJK BOEK

 • Bennis, H.J. (2012). Crossing Boundaries – Research plan Meertens Institute 2013-2018. Amsterdam: Meertens Institute.

REDACTIE TIJDSCHRIFT

 • Lid redactieraad, tijdschrift Taal en Tongval, verschijnt met 2 reguliere nrs. + 1 themanr. per jaar.

LEZINGEN

 • Bennis, H.J. (2012, augustus 31). Cultureel Erfgoed en de Creatieve Industrie. stadhuis Hilversum, bijeenkomst Netwerk Cultureel Erfgoed.
 • Bennis, H.J. (2012, september 28). Cultureel erfgoed als creatieve industrie. Elst, Streektaalconferentie SND.
 • Bennis, H.J. (2012, oktober 02). Taal als mentaal proces. Bussum / ’t Spant, jaarconferentie NOBCO.
 • Bennis, H.J. (2012, oktober 08). De Gekaapte Brieven. Rotterdam, Scheepswerf De Delft, opening website.
 • Bennis, H.J. (2012, november 01). Korterlands. Amsterdam UvA, TaalcafĂ©.
 • Bennis, H.J. (2012, november 16). Het Korterlands: van oude handschriften tot nieuwe media. Brugge, HSN-26.

ONDERWIJS

 • Bennis, H.J. (2012). Gastcollege Taalverandering – MA – RU Groningen.

NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE

 • Bennis, H.J. (2012). HET KORTERLANDS; anarchie in de schrijftaal. Orde van den Prince, 32(1), 10-12.
 • Bennis, H.J. (2012). Het Korterlands; Anarchie in de schrijftaal. Onze Taal, 2012(2/3), 46-48.
 • Bennis, H.J. (2012). Het Korterlands. In Zesentwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (pp. 216-219). Gent: Academia Press.
 • Bennis, H.J. (2012). Hoeveel dialecten heeft het Nederlands? In Alles wat je altijd al had willen weten over taal; De taalcanon (pp. 72-75). Amsterdam: Meulenhoff.

BESTUUR

 • Bestuurslid Meertens Bianchi Stichting
 • Buitenlands erelid Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Vlaanderen)
 • Lid Adviesraad De Taalstudio
 • Lid Commissie Kennisindicatoren Geesteswetenschappen (KIG)
 • Lid Commissie Straatnamen Gemeente Amsterdam
 • Lid Digitale Adviesraad, Amsterdam University Press.
 • Lid Erkenningscommissie Gebarentaal Nederlands Gebarencentrum
 • Lid Evaluatiecommissie SEP, KNAW/VSNU/NWO
 • Lid International Scientific Board, CLARIN – EU
 • Lid Nederlandse Taalkunde UvA, Leerstoelgroep
 • Lid Onderzoeksinstituut ACLC, UvA
 • Lid stuurgroep EDBO+
 • Lid Stuurgroep The Language Archive
 • Lid Stuurgroep NWO-groot project Taalportaal
 • Lid Wetenschappelijk Technische Raad (WTR) SURF
 • Voorzitter bestuur CLARIAH i.o.
 • Voorzitter Executive Board CLARIN-NL
 • Voorzitter Innovatienetwerk Cultureel Erfgoed Topsector Creatieve Industrie
 • Voorzitter Raad Directeuren Erfgoedinstellingen NWO CATCH
 • Voorzitter Stuurgroep LINKS IISG / Catch NWO
 • Voorzitter Stuurgroep NWO-programma Catch+
 • Voorzitter Stuurgroep, NWO-groot project Nederlab
 • Voorzitter Stuurgroep Netwerk Cultureel Erfgoed, Innovatieplatform Creatieve Industrie (CLICKNL)