skip to main content

Bennis, H.J.

Output 2006

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

 • Bennis, H.J. (2006) ‘Agreement, pro and imperatives.’ In: P. Ackema & P. Brandt & M. Schoorlemmer … [et al.] [red.] Arguments and Agreement. Oxford University Press, Oxford, pp. 27. (Agreementrelaties)

OVERIGE PUBLICATIES

 • Bennis, H.J. (2006) ‘Het Goemans.’ In: B. v.d. Berg [red.] Website voor Ton Goeman (www.tongoeman.nl). Meertens Instituut, Amsterdam, pp. nvt.
 • Bennis, H.J. (2006) Dynamische Tradities; onderzoeksplan 2006-2010; Meertens Instituut. Meertens Instituut, Amsterdam, 80 p.

LEZINGEN

 • Syntactic Atlas of the Dutch Dialects and European Dialect Syntax. Dialect Syntax Seminar, University of Iceland, Reykjavík, IJsland, 27-01-2006. (European Dialect Syntax)
 • Van Statenbijbel tot paardenbloem. Woerden, 18-01-2006.
 • Dutch in between German and English? The case of reflexives in Dutch dialects. University of Reijkjavik, Reijkjavik, IJsland, 29-01-2006.
 • Van Statenbijbel tot paardenbloem; over de (on)veranderbaarheid van taal. Lezing voor organisatieadviseurs. Het Glazen Huis, Klarenbeek, 02-02-2006.
 • Syntactic Atlas of Languages of Europe (SALE). Syntactic Doubling, Meertens Instituut, Amsterdam, 18-03-2006.
 • Van Statenbijbel tot paardenbloem; over de (on)veranderbaarheid van taal. Lezing voor organisatieadviseurs. In de Wind, Leersum, 16-05-2006.
 • Variation in Inflection in Dutch Dialects. Workshop Syntactic Variation, GLOW Summerschool, Stuttgart, Duitsland, 02-09-2006.
 • Korterlands; sms-taal en andere korte schrijftalen. Wetenschapsdag, Meertens Instituut, Amsterdam, 22-11-2006.
 • Het Vlaams. European Day of Languages, AEGEE; Maison Descartes, Amsterdam, 13-11-2006.

PROMOVENDI

 • Begeleider/promotor van H. Wolf (Fryske Akademy).
 • Promotor van R. Boerrigter (Meertens Instituut).
 • Begeleider/promotor van M.R. Spruit (Meertens Instituut).
 • Begeleider/promotor van D. Polisenska (Nederlandse Taalkunde UvA).
 • Begeleider/promotor van A. MacLean (Meertens Instituut).
 • Begeleider van G. Rakosi (UiL OTS; lid promotie/oppositiecommissie).

ONDERWIJS

 • Taalvariatie, Meertens Instituut/UvA/VU, variatielinguïstiek, BA, 05-09-2005 t/m 31-01-2006.
 • Range and Limits of Syntactic Microvariation, GLOW, DGfS, Universität Stuttgart, Institut für Linguistik, Post-doc PhD, 14-08-2006 t/m 02-09-2006.
 • Linguistic Theory; Arguments and Agreement, UvA, Research Institute ACLC, MA, 01-09-2006 t/m 01-02-2007.
 • Taal in t kort, UvA, Nederlandse Taalkunde, BA, 01-02-2006 t/m 01-09-2006.
 • Academische vaardigheden: taalkundig argumenteren, UvA, Nederlands (gastcollege), MA, 13-11-2006.

BESTUUR

 • Regionale Woordenboeken REWO, bestuur, lid, vanaf 01-01-1999.
 • Volkskundig Overleg, bestuur, lid, vanaf 01-01-1999.
 • Onderzoeksinstituut UiL/OTS, Utrecht, wetenschappelijke raad, lid, vanaf 01-01-2000.
 • Erkenningscommissie Onderzoekscholen KNAW (ECOS), subcommissie Geesteswetenschappen, lid, 01-01-2000 t/m 01-09-2006.
 • Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS/KUN), adviescommissie, lid, vanaf 01-09-2000.
 • Modern Grammar of Dutch (KUB/NWO), bestuur, lid, vanaf 01-01-1998.
 • Nederlandse Taalkunde UvA, leerstoelgroep, lid, vanaf 01-11-2000.
 • Onderzoeksinstituut ACLC, UvA, lid, vanaf 01-11-2000.
 • KNAW, Klachtencommissie, lid, vanaf 01-01-2002.
 • Universiteit van Tilburg, Maatschappelijke Adviesraad Letteren, lid, vanaf 01-01-2002.
 • Gemeente Amsterdam, Straatnamencommissie, lid, vanaf 01-09-2002.
 • Erkenningscommissie Nederlandse Gebarentaal, lid, vanaf 01-11-2003.
 • KNAW, Raad voor de Geesteswetenschappen, lid, vanaf 01-09-2003.
 • Meertens Instituut, Redactieraad Meertens Publicaties, voorzitter, vanaf 01-01-2000.
 • NWO, Mozaik-commissie, lid, vanaf 01-02-2005.
 • Kiliaan Stichting, bestuur, lid, 01-09-2004 t/m 01-02-2007.
 • KNAW, Stuurgroep I&A, lid, 01-09-2004 t/m 01-01-2007.
 • Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap (LOT), bestuur, lid, 01-09-2002 t/m 01-01-2007.
 • De Taalstudio, adviesraad, lid, vanaf 01-01-2006.

REDACTIE

 • Lid redactieraad (vanaf 01-01-2003), tijdschrift Taal en Tongval, verschijnt met 2 reguliere nrs. + 1 themanr. per jaar.