skip to main content

Bennis, H.J.

Output 2008

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS

 • Bennis, H.J. (2008). Featuring the subject in Dutch imperatives. In W. van Wurff (Ed.), Imperative clauses in Generative Grammar (Linguistics Today, 103) (pp. 113-135). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

 • Bennis, H.J. (2008). Is de lettergreep een taalgreep? Nederlandse Taalkunde, 13(3), 299-304.

WETENSCHAPPELIJKE BOEKEN/MONOGRAFIEËN

 • Barbiers, S., Auwera, J. van der, Bennis, H.J., Boef, E., De Vogelaer, G. & Ham, M.H. van der (2008). Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten Deel II / Syntactic Atlas of the Dutch Dialects Volume II. Amsterdam: Amsterdam University Press.

REDACTIE TIJDSCHRIFT OF THEMANUMMER

 • Lid redactieraad (vanaf 01-01-2003), tijdschrift Taal en Tongval, verschijnt met 2 reguliere nrs. + 1 themanr. per jaar.

LEZINGEN ALS KEYNOTE SPEAKER

 • Bennis, H.J. (2008, maart 28). Korterlands: sms & msn. Amsterdam, KNAW-symposium Literacy in the age of new media.
 • Bennis, H.J. (2008, augustus 25). The Syntactic Atlas of the Dutch Dialects (SAND), Volume II. Sandbjerg, Danmark, ScanDiaSyn workshop.
 • Bennis, H.J. (2008, september 20). Future prospects of dialect syntax in Europe. Venice, workshop European Dialect Syntax III.
 • Bennis, H.J. (2008, oktober 16). Taal als sociaal organisme. Nijmegen, Louter Letteren.
 • Bennis, H.J. (2008, november 15). Nieuw Korterlands: anarchistische schrijftalen in de klas. Brussel, Het Schoolvak Nederlands 22.
 • Bennis, H.J. (2008, december 17). Het Korterlands; Geletterdheid en nieuwe media. Gent, lezing KANTL.

OVERIGE LEZINGEN

 • Bennis, H.J. (2008, april 02). opening conferentie. Amsterdam, Sociolinguistics Symposium 17.
 • Bennis, H.J. (2008, oktober 19). niet w88 gwn ff lkkr tsjille op t MI. Amsterdam, wetenschapsdag Meertens Instituut.
 • Bennis, H.J. (2008, november 01). Dynamische Tradities. Hilversum, Opening Jaar van de Tradities.
 • Bennis, H.J. (2008, november 11). (alfa + gamma) ≠ beta. Amsterdam Crea/UvA, Debat – echte wetenschap: alfa vs beta.

ORGANISATIE BIJEENKOMSTEN

 • Dibbits, H.C., Stengs, I.L. & Bennis, H.J. (2008). NOS workshop. Workshop ‘Een etnologische kijk op cultuur’: Utrecht (2008, mei 16).

PROMOTIEBEGELEIDING

 • Begeleider/promotor van A. MacLean (Meertens Instituut).
 • Begeleider/promotor van D. Polisenska (Nederlandse Taalkunde UvA).
 • Begeleider/promotor van M.R. Spruit (Meertens Instituut).
 • Begeleider/promotor van H. Wolf (Fryske Akademy).

ONDERWIJS

 • Bennis, H.J. (2008). BA-cursus Taalvariatie.
 • Hinskens, F.L.M.P. & Bennis, H.J. (2008). Taalvariatie in Nederland; Haagse Harrie en zijn vrienden. BA-cursus: Vrije Universiteit (2007, september 03 – 2008, januari 31).
 • Bennis, H.J. (2008). college Academische Vaardigheden.Nederlands, UvA (2008, september, 29).

BESTUUR

 • AERES, vice-voorzitter Evaluatiecommissie: Linguistique, Paris Nanterre.
 • Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS/KUN), adviescommissie, lid, vanaf 01-09-2000.
 • Center of Excellence CASTL, Tromso, Norway, Member of the International Scientific Board.
 • CLARIN – EU, Member of the International Scientific Board.
 • De Taalstudio, adviesraad, lid, vanaf 01-01-2006.
 • Erkenningscommissie Nederlandse Gebarentaal, lid, vanaf 01-11-2003.
 • Gemeente Amsterdam, Straatnamencommissie, lid, vanaf 01-09-2002.
 • KNAW, Klachtencommissie, lid, vanaf 01-01-2002.
 • KNAW, Raad voor de Geesteswetenschappen, lid, vanaf 01-09-2003.
 • KNAW, voorzitter ad-hoc commissie BaMa-stelsel
 • Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Vlaanderen), lid, vanaf 01-12-2007.
 • Lid promotiecommissie Floris Roelofsen 9.10.2008 Functie bij : UvA.
 • Lid promotiecommissie Hilje van der Horst, 10 oktober 2008 Functie bij : UvA / Meertens Instituut.
 • Lid promotiecommissie Jutta Hartmann, 13 juni 2008 Functie bij : Universiteit van Tilburg.
 • Meertens Bianchi Stichting, Bestuurslid.
 • Meertens Instituut, Redactieraad Meertens Publicaties, voorzitter, vanaf 01-01-2000.
 • Nederlandse Taalkunde UvA, leerstoelgroep, lid, vanaf 01-11-2000.
 • NWO CATCH, Raad Directeuren Erfgoedinstellingen, voorzitter, vanaf 01-11-2007.
 • NWO, Mozaik-commissie, lid, vanaf 01-02-2005.
 • NWO, Voorzitter stuurgroep  Catch+.
 • Onderzoeksinstituut ACLC, UvA, lid, vanaf 01-11-2000.
 • Onderzoeksinstituut UiL/OTS, Utrecht, wetenschappelijke raad, lid, vanaf 01-01-2000.
 • Regionale Woordenboeken REWO, bestuur, lid, vanaf 01-01-1999.
 • Universiteit van Tilburg, Maatschappelijke Adviesraad Letteren, lid, vanaf 01-01-2002.
 • Volkskundig Overleg, bestuur, lid, vanaf 01-01-1999.

NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE

 • Bennis, H.J. (2008). Dynamische tradities. Volkscultuur Magazine, 2008(extra uitgave november), 21-27.
 • Bennis, H.J. (2008). Hun hebbe se eige vergist; over de (on)veranderbaarheid van taal. In L. van Oss & J. van ’t Hek (Eds.), ONveranderbaarheid van organisaties (pp. 100-1003). Amstelveen: Lenthe Publishers.