skip to main content

Bennis, H.J.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS

•      Bennis, H.J. (2009). Scheidbaar samengesteld werkwoord of toch niet? In R. Boogaart, J. Lalleman, M. Mooijaart & M. van der Wal (Eds.), Woorden Wisselen (SNL reeks, 20) (pp. 15-26). Leiden: SNL.

REDACTIE TIJDSCHRIFT

•      Lid redactieraad (vanaf 2003), tijdschrift Taal en Tongval, verschijnt met 2 reguliere nrs. + 1 themanr. per jaar.

LEZINGEN ALS KEYNOTE SPEAKER

•      Bennis, H.J. (2009, februari 11). Variation in Verbal Inflection in Dutch Dialects. Nijmegen, OC-colloquium.
•      Bennis, H.J. (2009, april 02). Verb Raising, Cluster Formation and Cluster Interruption from a Geographical Perspective. Tromsø Norway, CASTL Symposium.
•      Bennis, H.J. (2009, juni 04). Digitale Geesteswetenschappen; Hoe en Waarom. Amsterdam, KNAW Symposium Computational Humanities.
•      Bennis, H.J. (2009, juni 18). Een dialectgeografische benadering van verbale clusters in het Nederlands. Groningen, Symposium Reineke Bok.
•      Bennis, H.J. (2009, juni 29). Language and the Theory of Evolution. Amsterdam, European Society of Human Reproduction and Embryology ESHRE.
•      Bennis, H.J. (2009, augustus 27). Clarin-NL and Dialect Data. Alvdalen, Sweden, Grand Meeting ScanDiaSyn.
•      Bennis, H.J. (2009, september 08). Haai heb z’n aaigen vet geirriteerd aan dat chickie; Over taalverandering en taalnormen. Oldenburg Duitsland, Niederländisch Kolloquium.
•      Dikken, M. den & Bennis, H.J. (2009, oktober 15). Wat dacht je wat? On the strategies for the formation of long distance dependencies in constituent questions. Amsterdam, KNAW Visiting Professor Lecture Series.
•      Bennis, H.J. (2009, november 13). Catch+: from prototype to reliable application. de Basel, Amsterdam, Catch Symposium.
•      Bennis, H.J. (2009, november 20). Een dialectgeografische benadering van verbale clusters in het Brabants. Tilburg, Symposium Jos Swanenberg.

OVERIGE LEZINGEN

•      Bennis, H.J. (2009, februari 07). Generalized Cluster Interruption. Utrecht, TiN-dag 2009.
•      Bennis, H.J. (2009, februari 12). Volkscultuur en wetenschap. Utrecht, Congres Volkscultuur en overheidsbeleid.
•      Bennis, H.J. (2009, april 23). Taalvariatie als uitgangspunt. Utrecht, Symposium Meertaligheid; Gemeente Utrecht.
•      Bennis, H.J. (2009, juni 12). Opening. Amsterdam, Conference Names in the Economy.
•      Bennis, H.J. (2009, juni 26). Geography, databases, theoretical linguistics and Clarin-NL. Copenhagen, Denmark, ICLAVE 5.
•      Bennis, H.J. (2009, september 23). Over taalverandering en taalnormen. Amsterdam, ROI.
•      Bennis, H.J. (2009, oktober 02). Haai heb z’n aaigen vet geïrriteerd aan dat chickie; over taalverandering en taalnormen. Amsterdam, UvA Illustere School.

ONDERWIJS

•      Bennis, H.J., Boef, E. & Wesseling, F. (2009). BA-cursus: Taalvariatie in Nederland: Haagse Harrie en zijn vrienden.
•      Bennis, H.J. (2009). Onderzoek naar taalvariatie. BA-gastcollege UvA: Amsterdam (2009, september 14).
•      Bennis, H.J. (2009). Een dialectgeografische benadering van verbale clusters in het Nederlands. MA-gastcollege UvA: Amsterdam (2009, november 13).

BESTUUR

•      Lid promotiecommissie Suzanne Aalberse, aan de UvA.
•      Lid promotiecommissie Robert Cirillo. aan de UvA.
•      Lid promotiecommissie Robert Cloutier aan de UvA.
•      CLARIN-NL , voorzitter Executive Board
•      Stuurgroep Alfalab, KNAW,   Lid.
•      KNAW, lid Commissie Kwaliteitsindicatoren Geesteswetenschappen.
•      Regionale Woordenboeken REWO, bestuur, lid, vanaf 1999.
•      Volkskundig Overleg, bestuur, lid, vanaf 1999.
•      Onderzoeksinstituut UiL/OTS, Utrecht, wetenschappelijke raad, lid, vanaf 2000.
•      Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS/KUN), adviescommissie, lid, vanaf 2000.
•      Nederlandse Taalkunde UvA, leerstoelgroep, lid, vanaf 2000.
•      Onderzoeksinstituut ACLC, UvA, lid, vanaf 2000.
•      KNAW, Klachtencommissie, lid, vanaf 2002.
•      Universiteit van Tilburg, Maatschappelijke Adviesraad Letteren, lid, vanaf 2002.
•      Gemeente Amsterdam, Straatnamencommissie, lid, vanaf 2002.
•      Erkenningscommissie Nederlandse Gebarentaal, lid, vanaf 2003.
•      KNAW, Raad voor de Geesteswetenschappen, lid, vanaf 2003.
•      Meertens Instituut, Redactieraad Meertens Publicaties, voorzitter, vanaf 2000.
•      NWO, Mozaik-commissie, lid, vanaf 2005.
•      De Taalstudio, adviesraad, lid, vanaf 2006.
•      NWO CATCH, Raad Directeuren Erfgoedinstellingen, voorzitter, vanaf 2007.
•      Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Vlaanderen), lid, vanaf 2007.

NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE

•      Bennis, H.J. & Postma, G.J. (2009). Johannes Gijsbert Kooij. In Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2007-2008 (pp. 101-107). Leiden
•      Bennis, H.J. (2009). Dialect & Taalvariatie (het Alledaagse leven, 6). Zwolle: Waanders Uitgevers.