skip to main content

Bennis, H.J.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS

 • Bennis, H.J. (2010). A dynamic perspective on inflection. In J.W. Zwart & M. Vries (Eds.), Structure Preserved (pp. 49-56). Amsterdam: John Benjamins.
 • Barbiers, S. & Bennis, H.J. (2010). De plaats van het werkwoord in zuid en noord. In J. De Caluwe, J. Van Keymeulen & J. Van Keymeulen (Eds.), Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent (pp. 25-42). Gent: Academia Press.

REDACTIE TIJDSCHRIFT

 • Lid redactieraad, tijdschrift Taal en Tongval, verschijnt met 2 reguliere nrs. + 1 themanr. per jaar.

LEZINGEN ALS KEYNOTE SPREKER

 • Bennis, H.J. (2010, mei 28). Adjective Agreement in Dutch. Lille, Workshop on Adjectives.
 • Bennis, H.J. (2010, oktober 19). Syntactic Variation; verb clusters in varieties of Dutch. Wenen, SDH 2010.
 • Bennis, H.J. & Barbiers, S. (2010, november 19). Verb Clusters in Varieties of Dutch. Gent, T&T-Colloquium.
 • Bennis, H.J. (2010, november 20). Hij heb, jij kan en hun hebben. Over evolutie en taalverandering. Parijs, Colloquium ANBF.

OVERIGE LEZINGEN

 • Bennis, H.J. & Hinskens, F.L.M.P. (2010, april 14). What some thousand speakers think about some ten morphosyntactic features of modern spoken Dutch. First outcomes of a web-based questionaire. Radboud Universiteit Nijmegen, Symposium Pieter Muysken.
 • Hinskens, F.L.M.P., Heeringa, W.J. & Bennis, H.J. (2010, juni 18). “Recognition of country and dialect group from dialect stimuli and the effects of native speakerness and expertise. A preliminary study”. Amsterdam, Workshop Meertens meets Somali, Meertens Instituut.
 • Hinskens, F.L.M.P., Heeringa, W.J. & Bennis, H.J. (2010, december 06). “De rol van moedertaalsprekers en experts bij het bepalen van de herkomst van een spreker”. Amsterdam, T-lezing, Variatielinguistiek, Meertens Instituut.

PROMOTIEBEGELEIDING VOLTOOID

 • Barasa, S. (extern) (2010, November 11). Language, Mobile Phones and Internet. Universiteit Leiden (353 pag.) (Utrecht: LOT). Prom./coprom.: prof. M. Mous, dr. M. van Oostendorp & prof. dr. H.J. Bennis.
 • Efting Dijkstra, E.M. (Meertens instituut / Nederlandse Etnologie) (2010, November 5). The animal substitute. Universiteit van Amsterdam (305 pag.) (Delft: Eburon). Prom./coprom.: prof. dr. G.W.J. Rooijakkers & prof. dr. H.J. Bennis.
 • Polisensk√°, D. (Extern) (2010, April 8). Dutch Children’s Acquisition of Verbal and Adjectival Inflection. Universiteit van Amsterdam (189 pag.). Prom./coprom.: prof.dr. F.P. Weerman & prof. dr. H.J. Bennis.

ONDERWIJS

 • MA-gastcollege: Variation in Inflection in Dutch Dialects. Universiteit Leiden: (2010, maart 11).
 • MA-gastcollege Darwin en taal; de stem van de evolutie. master course Nederlandse Taalkunde, Universiteit van Amsterdam (2010, maart 26).
 • BA-gastcollege, onderzoek naar taal en spelling. Nederlands, Universiteit van Amsterdam: (2010, oktober 04).

BESTUUR

 • Voorzitter Executive Board, CLARIN-NL.
 • Voorzitter stuurgroep LINKS, IISG / Catch NWO.
 • Voorzitter Raad Directeuren Erfgoedinstellingen, NWO CATCH.
 • Voorzitter stuurgroep, NWO-programma Catch+.
 • Member of the International Scientific Board, Center of Excellence CASTL, Tromso, Norway.
 • Member of the International Scientific Board, CLARIN – EU.
 • Buitenlands erelid Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Vlaanderen).
 • Lid, Meertens Bianchi Stichting.
 • Lid Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS/KUN), Adviescommissie.
 • Lid Digitale Adviesraad, Amsterdam University Press.
 • Lid adviesraad, De Taalstudio.
 • Lid Commissie Straatnamen, Gemeente Amsterdam.
 • Lid stuurgroep Alfalab, KNAW.
 • Lid Wetenschappelijke Adviesraad UiL OTS, Universiteit Utrecht.
 • Lid Commissie Kwaliteitsindicatoren, KNAW.
 • Lid Erkenningscommissie Gebarentaal, Nederlands Gebarencentrum.
 • Lid Stuurgroep, NWO-groot project Taalportaal.
 • Lid Universiteit van Tilburg, Maatschappelijke Adviesraad Letteren.
 • Lid Modern Grammar of Dutch (KUB/NWO), Bestuur.
 • Lid Nederlandse Taalkunde UvA, Leerstoelgroep.
 • Lid Onderzoeksinstituut ACLC, UvA.

NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE

 • Bennis, H.J. (2010). Darwin en taal; de stem van de evolutie. vakTaal, 2010(1/2), 19-21.
 • Bennis, H.J. (2010). Noam Chomsky en de Franse intellectuelen. Academische Boekengids, 2010(84), 13-14.
 • Bennis, H.J. (2010). Dialect & taalvariatie. Over taal en dialect. In J. de Bruijn (Ed.), Typisch Nederlands; tradities en trends in Nederland (pp. 250-279). Zwolle: Waanders.
 • Postma, G.J., Bennis, H.J., Everaert, M., Zwart, J., Cheng, L.L. & Corver, N. (06-03-2010). Vlinderverzamelaars en systeembouwers. NRC Handelsblad.