skip to main content

Bennis, H.J.

Output 2007

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

 • Bennis, H.J. (2007) ‘Featuring the subject in Dutch imperatives.’ In: Wim van der Wurff [red.] Imperative Clauses in Generative Grammar. John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 113-135. (Linguistics Today, nr. 103) (Agreementrelaties)
 • Bennis, H.J. (2007) ‘Over oude kennis en het nieuwe leren.’ In: Amos van Gelderen [red.] Het schoolvak Nederlands 21. Academia Press, Gent, pp. 136-139.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

 • Barbiers, S. & H. Bennis (2007) ‘The Syntactic Atlas of the Dutch Dialects. A discussion of choices in the SAND-project.’ Nordlyd 34, 53-72. Internet: http://www.ub.uit.no/baser/nordlyd/. (Syntactische Atlas van Nederlandse Dialecten (SAND))
 • Bennis, H.J. & A. MacLean (2007) ‘Variation in verbal inflection in Dutch dialects.’ Morphology 16, 291-312.
 • Postma, G.J. & H.J. Bennis (2007) ‘Variatie in negatie.’ Taal en Tongval 58 (1), 148-167.
 • Bennis, H.J. (2007) ‘De opbloei van de dialectsyntaxis.’ Nederlandse Taalkunde 12 (1), 63-85.

OVERIGE PUBLICATIES

 • Bennis, H.J. (2007) ‘Hij heb.’ In: Saskia Aukema [red.] De toekomst van het Nederlands; Onze Taal over 75 jaar. Afr. Heinen, 's Hertogenbosch, pp. 69-70.

LEZINGEN

 • Principles of Paradigmatic Levelling: the case of verbal inflection in dialects of Dutch. Taal- en Tongvalcolloquium, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, Belgie, 23-11-2007. (Variation in Inflection)
 • Over oude kennis en het nieuwe leren. Het Schoolvak Nederlands 21, Utrecht, 17-11-2007.
 • Taal als evolutionair systeem. Onderzoeksbijeenkomst Neerlandistiek UvA, Neerlandistiek UvA, Amsterdam, 18-10-2007.
 • Principles of paradigmatic levelling: Variation in verbal inflection in varieties of Dutch. ScanDiaSyn 2007, Lake Myvatn, IJsland, 17-08-2007.
 • KORTERLANDS: SMS taal en andere korte schrijftalen. Dag van de Geesteswetenschappen UvA, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 11-04-2007.
 • Variation in verbal inflection in varieties of Dutch. UvA, Amsterdam, 05-06-2007.
 • Gaat het Nederlands teloor? Wetenweek KNAW, Amsterdam, 18-10-2007.
 • Verbal Inflection in Dutch Dialects. Taalwetenschap RUG, Groningen, 07-12-2007.
 • The Syntactic Atlas of the Dutch Dialects and European Dialect Syntax. SANPAD, Stellenbosch, Zuid-Afrika, 08-03-2007. (European Dialect Syntax)
 • Variation in verbal inflection in varieties of Dutch. SANPAD, Stellenbosch, Zuid-Afrika, 09-03-2007.

PROMOVENDI

 • Begeleider/promotor van H. Wolf (Fryske Akademy).
 • Begeleider/promotor van M.R. Spruit (Meertens Instituut).
 • Begeleider/promotor van D. Polisenska (Nederlandse Taalkunde UvA).
 • Begeleider/promotor van A. MacLean (Meertens Instituut).

ONDERWIJS

 • Linguistic Theory; Arguments and Agreement, UvA, Research Institute ACLC, MA, 01-09-2006 t/m 01-02-2007.

BESTUUR

 • Regionale Woordenboeken REWO, bestuur, lid, vanaf 01-01-1999.
 • Volkskundig Overleg, bestuur, lid, vanaf 01-01-1999.
 • Onderzoeksinstituut UiL/OTS, Utrecht, wetenschappelijke raad, lid, vanaf 01-01-2000.
 • Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS/KUN), adviescommissie, lid, vanaf 01-09-2000.
 • Nederlandse Taalkunde UvA, leerstoelgroep, lid, vanaf 01-11-2000.
 • Onderzoeksinstituut ACLC, UvA, lid, vanaf 01-11-2000.
 • KNAW, Klachtencommissie, lid, vanaf 01-01-2002.
 • Universiteit van Tilburg, Maatschappelijke Adviesraad Letteren, lid, vanaf 01-01-2002.
 • Gemeente Amsterdam, Straatnamencommissie, lid, vanaf 01-09-2002.
 • Erkenningscommissie Nederlandse Gebarentaal, lid, vanaf 01-11-2003.
 • KNAW, Raad voor de Geesteswetenschappen, lid, vanaf 01-09-2003.
 • Meertens Instituut, Redactieraad Meertens Publicaties, voorzitter, vanaf 01-01-2000.
 • NWO, Mozaik-commissie, lid, vanaf 01-02-2005.
 • Kiliaan Stichting, bestuur, lid, 01-09-2004 t/m 01-02-2007.
 • KNAW, Stuurgroep I&A, lid, 01-09-2004 t/m 01-01-2007.
 • Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap (LOT), bestuur, lid, 01-09-2002 t/m 01-01-2007.
 • De Taalstudio, adviesraad, lid, vanaf 01-01-2006.
 • Modern Grammar of Dutch (KUB/NWO), bestuur, lid, 01-01-1998 t/m 01-01-2007.
 • NWO CATCH, Raad Directeuren Erfgoedinstellingen, voorzitter, vanaf 01-11-2007.
 • Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Vlaanderen), lid, vanaf 01-12-2007.

REDACTIE

 • Lid redactieraad (vanaf 01-01-2003), tijdschrift Taal en Tongval, verschijnt met 2 reguliere nrs. + 1 themanr. per jaar.