skip to main content

Boerrigter, R.

Output 2006

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

  • Boerrigter, R. (2006) ‘Municipal policy regarding street names in Dutch Limburg and Frisia.’ In: K. Gildemacher & F. Ormeling & A. Versloot [red.] Proceedings of the International Conference on Minority Names/Indigenous Names and Multilingual Areas. Faculty of Geosciences – Geomedia, Utrecht University, pp. 43-51.

OVERIGE PUBLICATIES

  • Boerrigter, R. & D. Gerritzen (2006) ‘Naamkundedossier: De betekenis van namen; Voornamen: wat zegt je voornaam over jou?; Straatnamen: regelgeving en originaliteit.’ Kennislink, n.v.t.. http://www.kennislink.nl/web/show?id=151075.

LEZINGEN

  • Street names and naming streets in the Dutch provinces Limburg and Frisia. Place names and identities in multicultural contexts, Kárá Å¡johka, Noorwegen, 19-08-2006. (Urbane toponiemen. Een onderzoek naar moderne straatnamen en bedrijfsnamen vanuit taalkundig en sociologisch perspectief)

ORGANISATIE

  • Tweede workshop Netwerk Naamkunde, workshop georganiseerd door R. Boerrigter & D. Gerritzen, te Amsterdam, 15-12-2006.