skip to main content

Brouwer, L.S.G.B.

Output 2006

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

  • Hinskens, Frans & Leendert Brouwer (2006) ‘Van Abbegeasterkeatting naar Zansterpijpje. -ster in noordelijke aardrijkskundige namen.’ Taal en Tongval. Themanummer: Het morfologische landschap van het Nederlands. (19), 71-95.

OVERIGE PUBLICATIES

  • Brouwer, Leendert (2006) ‘Namendag.’ In: Peter Smulders & Tamara Mewe [red.] Onze Taal taalkalender 2007. Sdu, Den Haag, pp. z.p..
  • Brouwer, Leendert (2006) ‘De naammythe van Napoleon.’ Respons (8), 17-23.
  • Brouwer, Leendert (2006) ‘Bibliografie van A.(C.M.) Ton Goeman.’ Taal en Tongval. Themanummer: Het morfologisch landschap van het Nederlands (19), 13-23.

LEZINGEN

  • Het naamkundige documentatiesysteem ‘Namen en Naamkunde in Nederland en elders’. Workshop Network Naamkunde, Meertens Instituut, Amsterdam, 15-12-2006.