skip to main content

Cornips, L.M.E.A.

 WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

 • Broekhuis, H. & Cornips, L. (2012). The verb krijgen ‘to get’ as an undative verb. Linguistics, 50(6), 1205-1249.
 • Cornips, L., Rooij, V. de & Stengs, I.L. (2012). Carnavalesk taalgebruik en de constructie van lokale identiteiten. Een pleidooi voor taalcultuur als onderzoeksveld. Dutch Journal of Applied Linguistics, 1(1), 15-40.
 • Keij, B, Cornips, L., Hout, R.W.N.M. van, Hulk, A. & Emmerik, J. van (2012). Knowing versus producing: the acquisition of grammatical gender and the definite determiner in Dutch by L1-TD, L1-SLI, and eL2 children. Linguistic Approaches to Bilingualism (LAB), 2(4), 379-403.
 • Cornips, L., Hulk, A., Reijers, C & Gonzalez, P. (2012). When semantics meets morpho-syntax. The role of count/mass feature in acquiring HET as definite determiner in monolingual and bilingual Dutch. Esttudos linguisticos. Linguistic Studies, 2010/2011(6/7), 75-89.

REDACTIE TIJDSCHRIFT

 • Dutch Journal of Applied Linguistics (DuJAL).
 • Tijdschrift voor Nederlands Taal- en Letterkunde (TNTL)

LEZINGEN ALS KEYNOTE SPREKER

 • Cornips, L. (2012, februari 10). The acquisition of variable word order in two-verb clusters in regional Dutch. Westfalische Wilhelmus-Universitaet Munster, Workshop Variation in Language Acquisition.
 • Cornips, L. (2012, augustus 23). Sociolinguistics and Grammatical Theory. Respons paper to Ray Jackendoff: Linguistic and sociolinguistic variation from the perspective of the Parallel Architecture. Berlijn, Sociolinguistics Symposium 19.
 • Cornips, L. & Rooij, V. de (2012, oktober 31). Heightened consciousness use of local language(s) in the public domain. Freiburg, FRIAS (Freiburg Institute for Advanced Studies).
 • Cornips, L. & Rooij, V. de (2012, november 02). Subversion and nostalgia in Limburgian languagecultural practices. University of Amsterdam, Amsterdam Institute for Social Science Research.
 • Cornips, L. & Rooij, V. de (2012, november 24). Youth urban vernaculars: the contact setting between Dutch and Sranan. Vrije Universiteit Brussel, Towards a social typology of language contact and genesis in the (post-) colonial context using the example of overseas Dutch-based varieties.
 • Cornips, L. & Rooij, V. de (2012, november 30). About languageculture. Amsterdam, ACLC seminar.
 • Cornips, L. (2012, december 13). The standard language and homogeneity bias in bilingual acquisition research: grammatical gender and DO-support in Dutch. University Leiden, Leiden, LUCL Colloquium.

OVERIGE LEZINGEN

 • Cornips, L., Rooij, V. de & Stengs, I.L. (2012, januari 17). Carnavalesk language use and the construction of local identities. Tilburg, Seminar.
 • Brand, S. & Cornips, L. (2012, februari 04). Dat hond valt uit de raam. Verwerving van pronomen en lidwoord HET bij Turks/Nederlands tweetalige en Nederlandstalige kinderen in kikkerverhalen. Utrecht, Taalkunde in Nederland (TIN) dag.
 • Cornips, L., Dirkx, M. & Koeneman, O.N.C.J. (2012, februari 04). Verwerving van grammaticaal geslacht van lidwoorden en adjectieven in Limburg; door Nederlands eentalige, dialectsprekende en anderstalige kinderen. Utrecht, Taalkunde in Nederland (TIN) dag.
 • Cornips, L. & Thissen, L. (2012, maart 27). Een Limburger van boven de rivieren: Twee talen, twee identiteiten? Laren, ’t Limburgs Stamboek van ’t Gooi.
 • Cornips, L. & Thissen, L. (2012, maart 29). Kriskras door Roermond: wat we zien, horen en beleven. ‘t Paradies, Roermond, De Lenteborrel 2012.
 • Cornips, L. (2012, april 02). Elk dialect in Limburg heeft zijn vaste plek, of toch niet? Maastricht, Rotary Maastricht-Geuldal.
 • Cornips, L. (2012, mei 11). Talen in beweging. UM Maastricht, Oratie Bijzondere Leerstoel ‘Taalcultuur in Limburg’.
 • Cornips, L. (2012, mei 30). Iedereeen is een taaltalent: van pratsj, cool, vet tot fawaka. Universiteit Maastricht, Kidzcollege.
 • Swanenberg, J., Cornips, L.M.E.A., Vriend, F. de & Heeringa, W.J. (2012, juli 24). Is what we have acquired early, less vulnerable to variation? A comparison between data from dialectlexicography and data from first language acquisition. Vienna, VIIth Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics (SIDG).
 • Cornips, L. & Gregersen, F. (2012, augustus 21). Gender as a vulnerable category in contemporary urban vernaculars involving Turkish and two Germanic languages. Berlijn, Sociolinguistic Symposium 19.
 • Cornips, L. & Rooij, V. de (2012, augustus 22). Identity politics and the carnivalesque: A case study of languageculture in the peripheral province of Limburg, The Netherlands. Berlijn, Sociolinguistics Symposium 19.
 • Cornips, L. (2012, november 08). Nieuwe vormen van Nederlands door Surinaamse jongeren in Rotterdam. Heerlen, Orde van den Prince, afdeling Heerlen.
 • Vries, J. de, Cornips, L. & Thije, J. ten (2012, november 14). Taaldiversiteit aan de Universiteit Maastricht. Université de Liège, Liège, ABLA – Anéla Studiedag 2012, Meertaligheid in België, Nederland en Europa anno 2012: Verwerving, didactiek en taalbeleid.
 • Cornips, L. (2012, november 14). Bestaat de Limburgse identiteit wel? Over de vele facetten van constructie van regionale identiteit door taal. Maastricht, Studium Generale, Maastricht University.
 • Cornips, L. (2012, november 28). Meertaligheid in onze samenleving. Grand Hotel de l’Empereur, Maastricht, Probus.
 • Cornips, L. (2012, december 12). Wat is wetenschap? De taalkunde. Maastricht Universiteit, Maastricht, Class Day Presentation 4 VWO.

PROJECTAANVRAGEN

 • Cornips, L.M.E.A. & V. de Rooij: ‘The Construction of Local Identities through Language Practices.’ (2013-2014; 1 onderzoeker, 1 onderzoeker), ingediend bij: NIAS. Toegekend.
 • Jërgensen, J. i.s.m. L. Cornips (Meertens), J. Blommaert (Tilburg), M. Spotti (Tilburg), J. Swanenberg (Tilburg): ‘Informal and Formal Learning through Cultural Encounters in Superdiversity.’ (2013-2014; 1 post-doc), ingediend bij: HERA Joint Research Programme Project Idea. Niet toegekend.
 • Cornips, L. & A. Strycharz: ‘Language-culture in the Japanese community in Maastricht: identifications through language and culture.’ (2012; 1 veldwerkondersteuning), ingediend bij: UM FASoS, Research Stimulation and Valorization Fund. Toegekend.
 • Cornips, L.: ‘Normativity and voice in peripheral areas: Limburg in the era of superdiversity.’ (2013-2016; 1 PhD), ingediend bij: Onderzoekstalent MaGW. Pending.

REVIEW BEURSAANVRAAG

 • Peer Reviewer, FCT Project Grant Schemes – Fundação para a Ciência e a Tecnologia Portugal.
 • Peer reviewer,  NWO VIDI aanvraag.
 • Reviewer,  NWO-VIDI aanvraag.

ORGANISATIE BIJEENKOMSTEN

 • Cornips, L. (2012). Organisatie Symposium ‘Taalcultuur in Limburg’ ter gelegenheid van de inaugurele rede Bijzondere leerstoel Taalcultuur in Limburg: Maastricht, MU (2012, mei 11).

ONDERWIJS

 • Cornips, L. (2012). BA Honors Multingual landscape of Maastricht (UM).

PROMOTIEBEGELEIDING

 • Promotor Lotte Thissen (Universiteit Maastricht)

SUPERVISOR MASTERSCRIPTIE

 • Cornips, L. (2012). Anke Meevissen. “We praten hier Nederlands, hè?!” Een onderzoek naar taalgedrag van leerlingen in Midden – Limburg en hoe dit taalgedrag beïnvloed wordt door leerkrachten en ouders.
 • Cornips, L. & Koeneman, O.N.C.J. (2012). Merel Dirkx: Verwerving van grammaticaal geslacht in Limburg door Nederlands eentalige, dialectsprekende en anderstalige kinderen.

STUDENTENBEGELEIDING

 • Begeleider van Sophie Brand (vrijwilliger). Vanaf 20-01-2011. Onderzoek naar het gebruIk van grammaticaal gslacht bij Turks-Nederlandse tweetalige kinderen aan de hand van frog-stories.
 • Begeleider van Merel Dirkx (UvA, Geesteswetenschappen, Nederlandse taal en cultuur). Van 23-12-2011 t/m 15-03-2012. Scriptieonderzoek: Verwerving van grammaticaal geslacht in Limburg. Door Nederlands eentalige, dialectsprekende en anderstalige kinderen.
 • Begeleider van Anke Meevissen (Universiteit van Tilburg, Interculturele communicatie). Van 01-01-2012 t/m 01-06-2012. Scriptieonderzoek: MA-scriptie: “We praten hier Nederlands, he?!” Een onderzoek naar taalgedrag van leerlingen in Midden-Limburg en hoe dit taalgedrag beinvloed wordt door leerkrachten en ouders.
 • Begeleider van Elena Hermens (UU, Letteren, Taalwetenschap). Van 02-01-2012 t/m 01-05-2012. Stageonderzoek: Van het Limburgs naar het Nederlands.
 • Begeleider van Kirsten van den Heuij (Vrije Universiteit, Letteren, Master taalwetenschap). Van 01-01-2012 t/m 01-06-2012. Scriptieonderzoek: Een taalkundige visie op de narratieven van kinderen met een verstandelijke beperking.
 • Begeleider van Fleur de Rochemont (VU, Lettterkunde, Toegepaste Taalwetenschap). Van 19-12-2011 t/m 26-03-2012. Stageonderzoek: Een observatie onderzoek naar de taalontwikkeling van twee Turkssprekende kleuters die op 4 jarige leeftijd Nederlands gaan leren spreken.
 • Begeleider van Nathalie Kleberg (VU, Letteren, Toegepaste Taalwetenschap). Vanaf 28-03-2011. Stageonderzoek: COAVA.
 • Begeleider van Joanna de Vries (UU, Geesteswetenschappen, Interculturele Communicatie). Van 06-02-2012 t/m 01-06-2012. Stageonderzoek: Een onderzoek naar taaldiversiteit aan de UM.
 • Begeleider van A. lith (Nederlands, Geesteswetenschappen, Interculturele communicatie). Van 01-01-2012 t/m 01-06-2012. Scriptieonderzoek: Groeten uit de dapperbuurt. Een onderzoek naar begroetingen in een multiculturele belwinkel.
 • Begeleider van Eva Juhasz (Gáspár Károli Universiteit, Boedapest, Hongarije, Nederlandse taal en cultuur, vertalen). Van 01-09-2012 t/m 15-01-2013. Stageonderzoek: BA: Taalkundig onderzoek naar het gebruik van het Nederlands door Nederlandssprekende Hongaren.

BESTUUR

 • Letteren Overleg Limburg (LOL)
 • DBNL Limburg-portaal, voorzitter
 • Dr. Winand Roukens Fonds, Raad van Advies, adviseur, vanaf 01 augustus 2012
 • Reviewer LAGB (Linguistics association of Great Brittain’ Annual Meeting 2012
 • NWAV 41 (New Ways of Analyzing Variation)

NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES

 • Cornips, L. (2012). Waarom praten wij allemaal anders? Over de relatie tussen taalgebruik en sociaal gedrag. In M. Jansen & M. Boogaard (Eds.), Alles wat je altijd al had willen weten over taal. De taalcanon (pp. 81-83). Amsterdam: J.M. Meulenhoff.
 • Cornips, L. (2012). Eigen en vreemd. Meertaligheid in Nederland. Amsterdam: Amsterdam University Press.Cornips, L. (2012). Heerlens Nederlands (Taal in Stad en Land, tweede druk). Heerlen: Gemeente Heerlen, bij gelegenheid van het uitvaren van de 62e Togh van het Gilde Blauw Sjuut.

BIJDRAGE IN KRANT

 • Cornips, L. (19-09-2012). Gemiste Talen. De Limburger
 • Cornips, L. (13-10-2012). Gedachtes over taal. De Limburger
 • Cornips, L. (27-10-2012). Taaldiversiteit. De Limburger/Limburgs Dagblad
 • Cornips, L. (10-11-2012). Taalbenamingen. De Limburger/Limburgs Dagblad
 • Cornips, L. & Rooij, V. de (19-11-2012). Steeds maar weer die jongerentaal. NRC, pp. 13-14.
 • Cornips, L. (24-11-2012). Nep-Limburgs. De Limburger/Limburgs Dagblad
 • Cornips, L. (08-12-2012). Carnaval en Sinterklaas. De Limburger/Limburgs Dagblad
 • Cornips, L. (22-12-2012). 12-12-2012 en Nine Gag. De Limburger/Limburgs Dagblad