skip to main content

Cornips, L.M.E.A.

Output 2006

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

 • Hulk, A. & L. Cornips (2006) ‘Neuter gender and interface vulnerability in child L2/2L1 Dutch. In: Sharon, U. et. al. (eds.), Paths of Development in L1 and L2 acquisition: In honor of Bonnie D. Schwartz. 2006. p. 107 –134.’ In: S. Unsworth [red.] Paths of Development in L1 and L2 acquisition: In honor of Bonnie D. Schwartz. John Benjamins, Amsterdam, pp. 107 –134. (Tweede Taalverwerving)
 • Cornips, L. & B. Reizevoort (2006) ‘Taal en identiteiten: de dynamische aspecten van een urbane jongerenvarieteit.’ In: Koole T. & Nortier J. & Tahitu B. [red.] Artikelen van de Vijfde sociolinguistische conferentie. Eburon, Delft, pp. 88-99. (Jongerentaal en straattaal)
 • Hulk, A. & L. Cornips (2006) ‘Between 2L1- and child L2 acquisition: an experimental study of bilingual Dutch.’ In: Conxita Lleó [red.] Interfaces in multilingualism. John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 115-138. (Hamburg Studies on Multilingualism) (Tweede Taalverwerving)
 • Cornips, L. (2006) ‘Intermediate syntactic variants in a dialect-standard speech repertoire and relative acceptability.’ In: G. Fanselow & C. Féry & R. Vogel … [et al.] [red.] Gradience in grammar. Oxford University Press, Oxford, pp. 85-105. (Oxford Linguistics) (Sociolinguïstisch/Syntactisch onderzoek: Limburg)
 • Cornips, L. & M. van der Hoek & R. Verwer (2006) ‘The acquisition of grammatical gender in bilingual child acquisition of Dutch (by older Moroccan and Turkish children). The definite determiner, attributive adjective and relative pronoun.’ In: J. van de Weijer & B. Los [red.] Linguistics in The Netherlands 2006. John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 40-51. (Tweede Taalverwerving)
 • Cornips, L. & A. Hulk (2006) ‘External and Internal Factors in Bilingual and Bidialectal Language Development: Grammatical Gender of the Dutch Definite Determiner.’ In: Lefebvre Claire & White Lydia & Jourdan Christine [red.] L2 Acquisition and Creole Genesis. Dialogues. John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 355-378. (Language Acquisition & Language Disorders, nr. 42) (Tweede Taalverwerving)

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

 • Cornips, L. & A. Ribbert (2006) ‘Variatie in tweledige verbale clusters in het Heerlens Algemeen Nederlands (HAN).’ Nederlandse Taalkunde 11 (1), 59-76.
 • Oostendorp, M. van & L. Cornips (2006) ‘Het morfologische landschap: het Polen van de dialectologie?’ Het morfologische landschap van het Nederlands (19), 5-12.
 • Cornips, L. & V. de Rooij & B. Reizevoort (2006) ‘Straattaal: processen van naamgeving en stereotypering.’ Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 76. Thema’s en trends in de Sociolinguistiek 5 (2), 123-136. (Jongerentaal en straattaal)

REDACTIE BUNDEL OF THEMANUMMER

 • L. Cornips & M. van Oostendorp & G. de Schutter [red.] (2006) Het morfologische landschap van het Nederlands. 281 p. (Taal & Tongval, nr. 19)

OVERIGE PUBLICATIES

 • Cornips, L. (2006) ‘Voorsprong door dialect. verwerving van het grammaticaal geslacht in het Nederlands door dialectsprekende tweetalige kinderen.’ Respons (8), 24-31. (Tweede Taalverwerving)

LEZINGEN

 • De verwerving van grammaticaal geslacht in tweetalige Nederlands door Turkse en Marokkaanse kinderen. Taalkunde-in-Nederland-dag 2006, UU, Utrecht, 04-02-2006. (Tweede Taalverwerving)
 • Taal en identiteiten: de dynamische aspecten van een urbane jongerenvariëteit. 5e Sociolinguistische Conferentie, Lunteren, 29-03-2006. (Jongerentaal en straattaal)
 • Tussen het lokale en het globale. Culturele en talige aspecten van identiteitsconstructies, Meertens Instituut, Amsterdam, 20-04-2006. (Jongerentaal en straattaal)
 • The bilingual child acquisition of grammatical gender in Dutch: production and comprehension – dissociation between representation and processing? Meertens Instituut, Amsterdam, 30-03-2006. (Tweede Taalverwerving)
 • Two-verb clusters in Heerlen Dutch: intra- and inter-speaker variation and its acquisition. Sociolinguistics Symposium 16, University of Limerick, Limerick, Ierland, 06-07-2006. (Sociolinguïstisch/Syntactisch onderzoek: Limburg)
 • "Ethnolects" or linguistic resources for everyone? A view from bilingual acquisition. Sociolinguistics Symposium 16, University of Limerick, Limerick, Ierland, 07-07-2006. (De syntaxis van etnisch Nederlands)
 • Poster and alternate. The mapping of neuter gender in Dutch: production versus comprehension. Generative Approaches to Language Acquisition North America (GALANA 2), McGill University, Montréal, Canada, 17-08-2006.
 • The mapping of neuter gender in Dutch: production versus comprehension. Amsterdam Gender Colloquium: An International Workshop on Grammatical Gender, VU, Amsterdam, 15-09-2006. (Tweede Taalverwerving)
 • Misrepresentation of Dutch neuter gender in older bilingual children? Boston University Conference on Language Development, Boston University, Boston, USA, 04-11-2006. (Tweede Taalverwerving)
 • Straattaal? Wetenschapsdag, Meertens Instituut, Amsterdam, 22-10-2006. (Jongerentaal en straattaal)
 • Taalverandering: grammaticale en sociolinguistische factoren. UvA, Amsterdam, 11-12-2006. (Sociolinguïstisch/Syntactisch onderzoek: Limburg)
 • Straattaal in de klas? Didaktief-jubileumcongres Cijfers & Letters, Den Haag, 13-12-2006. (Jongerentaal en straattaal)

PROJECTAANVRAGEN

 • Cornips, L. & H.C. Dibbits & I. Stengs i.s.m. H. Bennis (Meertens Instituut), N. Besnier (Universiteit van Amsterdam), M. Dorleijn (Universiteit van Amsterdam), J. Nortier (Universiteit Utrecht), V. de Rooij (Universiteit van Amsterdam), H. van de Velde (Universiteit Utrecht): ‘Stereotypering en de constructie van identiteiten. De inzet van cultuur en taal bij processen van in- en uitsluiting in een multi-etnische context.’ (2007-2010; 3 promovendi, 3 postdocs), ingediend bij: NWO, Smartmix. Niet toegekend.

ORGANISATIE

 • Culturele en talige aspecten van identiteitsconstructies, workshop georganiseerd door L. Cornips & H. Dibbits, te Amsterdam, 20-04-2006.
 • Van dialectologie tot variatielinguïstiek, symposium georganiseerd door L. Cornips & M. van Oostendorp, Meertens Instituut te Amsterdam, 02-06-2006.
 • The emergence of ethnolects among adolescents. Sociolinguistics Symposium 16, workshop georganiseerd door L. Cornips & J. Nortier, University of Limerick te Limerick, 07-07-2006.

PROMOVENDI

 • Begeleider van A. Ribbert (Nederlandse Taalkunde, Radboud Universiteit).

ONDERWIJS

 • Straattaal, Germanistiek, Universiteit van Gent, BA, vanaf 20-05-2005.

STUDENTEN

 • Begeleider van T. Wilmink (Universiteit Utrecht, Letteren, Taal – en Cultuurstudies, Taalontwikkeling en Taalvariatie). Van 06-09-2005 t/m 09-02-2006. Stageonderzoek: Verwerving van de werkwoordvolgorde in verbale clusters in Heerlen.
 • Begeleider van S. Brouwer (Utrecht). Van 21-11-2005 t/m 23-02-2006. Stageonderzoek: An experimental study about possible dissociation between representation and processing definite determiners of L1 and child L2 in different sociolinguistic contexts.
 • Begeleider van R. Verwer (Universiteit Utrecht, Geesteswetenschappen, Letteren, Taalwetenschap, Masterprogramma Taal & Ontwikkeling). Van 01-10-2005 t/m 01-03-2007. Scriptieonderzoek: Verwerving van het Nederlandse woordgeslacht: een onderzoek onder kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst. Definiete lidwoorden, attributieve adjectieven en relatieve pronomina.
 • Begeleider van B. van Ginkel (Universiteit Utrecht, Letteren, Master Taal en Ontwikkeling). Van 15-12-2005 t/m 01-07-2006. Scriptieonderzoek: De verwerving van lexicaal en morfologisch bepaald geslacht. Een onderzoek naar tweede taalverwerving bij eentalige Nederlandse kinderen en tweetalige Turks-Nederlandse kinderen.
 • Begeleider van M. Andeweg (Universiteit Utrecht, Letteren, Taal en Cultuurstudies). Van 24-04-2006 t/m 04-07-2006. Stageonderzoek: Het Curaçaos-Nederlands: een onderzoek naar grammaticale verschillen met het Standaard-Nederlands.
 • Begeleider van M. Wildeman (UU, Letteren, Master Taal en Ontwikkeling). Van 01-02-2006 t/m 01-07-2006. Stageonderzoek: Een onderzoek naar de verwerving van tweeledige verbale clusters in Heerlen en Nieuwegein.
 • Begeleider van E. Melger (UU, Taal en Cultuurstudies, Taal en Cognitie). Van 01-09-2006 t/m 01-12-2006. Stageonderzoek: Indisch-Nederlands of Petjoh? Een onderzoek naar het taalgebruik van de eerste generatie Indo’s.
 • Begeleider van J. de Nooijer (UU, Taal en Cultuurstudies, Taal en Cognitie). Van 15-11-2006 t/m 12-02-2007. Stageonderzoek: "Ze hebben alles opgegeten heb". Een onderzoek naar de verwerving van verbale clusters en partikels bij kinderen in Vlissingen.
 • Begeleider van F. El Idrissi (VU, Sociale Psychologie). Vanaf 20-10-2006. Stageonderzoek: Taalkeuze bij Marokkaanse adolescenten.

BESTUUR

 • Meertens Instituut, Redactieraad, lid, vanaf 01-01-2000.
 • Algemene Vereniging voor Taalwetenschap, lid, 01-01-2000 t/m 31-12-2006.
 • Project Dutch Bilingualism, adviseur, 01-09-2003 t/m 31-08-2006.
 • Management-Team Meertens Instituut, lid, 01-01-2006 t/m 31-12-2008.
 • Onderzoekgroepsleider Variatielinguïstiek, Managementteam, lid, 01-01-2006 t/m 31-12-2008.