skip to main content

Cornips, L.M.E.A.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS

•      Cornips, L. (2009). Empirical syntax: idiolectal variability in two- and three-verb clusters in regional standard Dutch and Dutch dialects. In A Dufter, J Fleischer & G Seiler (Eds.), Describing and modeling variation in grammar (Trends in Linguistics, Studies and Monographs 204) (pp. 203-224). Berlin/New York: Mouton de Gruyter.

 

REDACTIE TIJDSCHRIFT

•      Lid redactieraad (vanaf 2008), tijdschrift Tijdschrift voor Nederlands Taal- en Letterkunde (TNTL), verschijnt 4x per jaar.

 

LEZINGEN ALS KEYNOTE SPEAKER

•      Cornips, L. & Rooij, V. de (2009, januari 09). The mythology of street language. NIAS, Wassenaar, Network Meeting.
•      Cornips, L. (2009, juni 19). Outcomes of various types of language contact situations in the Netherlands. Noorwegen, Workshop Language contact – linguistic outcomes. University of Tromsø.

 

OVERIGE LEZINGEN

•      Reijers, C, González, P, Cornips, L. & Hulk, A. (2009, februari 07). The role of the feature [ ±count] in the acquisition of Dutch definite determiners. Utrecht, Taalkunde-In-Nederland dag.
•      Cornips, L. (2009, mei 13). Meertaligheid en “jongerentaal”. Amsterdam, projectdag Scholengemeenschap Damstede   (3 HAVO).
•      Cornips, L. & Hulk, A. (2009, juni 18). When semantics meets morpho-syntax_. The role of the count/mass feature in acquiring HET in bilingual Dutch. Lissabon, Workshop on Interfaces in L2 Acquisition. Universidade Nova de Lisboa.
•      Unsworth, S., Argyri, F., Cornips, L., Hulk, A., Sorace, A. & Tsimpli, I. (2009, juli 10). The early child bilingualism project: acquiring gender in Greek and Dutch. Utrecht, International Symposium on Bilingualism 7.
•      Hulk, A. & Cornips, L. (2009, augustus 10). The role of the feature [ ±count] in the acquisition of HET in (2)L1 Dutch. Lisboa, GALA (Generative Approaches to Language Acquisition).
•      Cornips, L. (2009, november 27). Meertaligheid en identiteit. UvA, Amsterdam, Illustere UvA.
•      Cornips, L. (2009, november 27). Workshop “Meertaligheid en ‘Jongerentaal/Straattaal'”. Amsterdam, Illustere School, Meertaligheid, UvA.

 

PROJECTAANVRAGEN

•      Cornips, L. i.s.m. J. Leerssen (UvA, Huizinga Instituut), V. de Rooij (Uva, Amsterdam School of Social Science Research (ASSR)), I. Stengs (Meertens Instituut/Etnologie): ‘Between Nostalgia and Subversion: Language, Language Difference, and the Construction of Cultural Heritage in Limburg.’ (2010-2013; 2 AIO, 1 Postdoc), ingediend bij: NWO Culturele Dynamiek 2e ronde. Niet toegekend.
•      Cornips, L. & Ø. Vangsnes & F. Gregersen & J. Siemons & A. Sorace & C. Poletto: ‘Diversity in Language:Causes, Mechanisms, and Consequences.’ (2011-2014; 7 AIO), ingediend bij: Marie Curie Initial Training Networks (ITN), FP7-PEOPLE-2010-ITN. Pending.

 

STUDENTEN

•      Begeleider van Anne E. Ridderikhoff (Universiteit Utrecht, Taal-en Cultuurstudies, Taalontwikkeling). Van 01-11-2008 t/m 17-03-2009. Stageonderzoek: “Ik ben beter”. Identiteiten als activiteiten.
•      Begeleider van L. Beltman (UU, Taal en Ontwikkeling). Van 02-02-2009 t/m 31-05-2009. Stageonderzoek: Hij gooit hem/het. Een onderzoek naar de invloed van telbaarheid op de verwerving van het pronominaal geslacht.
•      Begeleider van L. Beltman (Universiteit Utrecht, Geesteswetenschappen, Taal & Ontwikkeling). Van 31-05-2009 t/m 25-11-2009. Scriptieonderzoek: Hoe leer je het?De invloed van semantische factoren op de verwerving van ‘het’ als persoonlijk voornaamwoord.
•      Begeleider van B. Keij (Radboud Universiteit, Taal en Spraakpathologie). Van 04-05-2009 t/m 27-08-2009. Scriptieonderzoek: De verwerving van grammaticaal geslacht in het Nederlands. Een onderzoek naar de verwerving van het grammaticaal geslacht van zelfstandig naamwoorden bij eentalige normaalontwikkelende kinderen, meertalige normaalontwikkelende kinderen en eentalige kinderen.