skip to main content

Cornips, L.M.E.A.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

 • Cornips, L. & De Vogelaer, G. (2010). Variatie en verandering in het Nederlandse genus: een multidisciplinair perspectief. Taal en tongval. Themanummer, 1-12.
 • Cornips, L. & Stengs, I.L. (2010). Regionale identiteit: het belang van het lokale voor de beleving van wie we zijn. Idee: wetenschappelijk tijdschrift D66, 31(5), 10-13.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKEL IN PROCEEDINGS

 • Hulk, A. & Cornips, L. (2010). The role of gender and count features in the acquisition of ‘het’ as a pronoun: similarities and differences with its acquisition as a determiner. In J Costa, M Castro, M Lobo & F Pratas (Eds.), Proceedings of GALA 09 (Generative Approaches to Language Acquisition) (pp. 232-243). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

REDACTIE TIJDSCHRIFT OF THEMANUMMER

 • Cornips, L. (vanaf 2008). Lid redactieraad, Tijdschrift voor Nederlands Taal- en Letterkunde (TNTL), verschijnt 4x per jaar.
 • Cornips, L. & De Vogelaer, G. (Eds.). (2010). Taal en tongval. Themanummer, 22 (Perspectieven op het genus in het Nederlands).

PROMOTIE, COMMISSIELID

 • Barasa, S. (2010, November 11). Language, Mobile Phones and Internet. Universiteit Leiden (353 pag.) (Utrecht: LOT). Prom./coprom.: prof. M. Mous, dr. M. van Oostendorp & prof. dr. H.J. Bennis.

LEZING ALS KEYNOTE SPREKER

 • Cornips, L. (2010, september 25). Language contact outcomes and constructing identities. NTNU Trondheim, Norway, Colloquium Language Contact and Change – Grammatical Structure Encounters the Fluidity of Language.

OVERIGE LEZINGEN

 • Cornips, L. & Hulk, A. (2010, februari 15). What the acquisition of ‘het’ can tell us about its features. Amsterdam, Onderzoeksgroepslezing Taalvariatie.
 • Unsworth, S., Argyri, F., Cornips, L.M.E.A., Hulk, A., Sorace, A. & Tsimpli, I. (2010, februari 25). Disentangling age and input effects in a crosslinguistic study of the acquisition of grammatical gender in child bilinguals. Berlijn, Workshop The impact of internal and external factors in child second language acquisition, 32e DGfS.
 • Keij, B, Cornips, L.M.E.A., Emmerik, J. van, Hout, R.W.N.M. van & Hulk, A. (2010, februari 26). Knowing versus producing: grammatical gender in Dutch bilingual and SLI children. Berlijn, Workshop The impact of internal and external factors in child second language acquisition, 32e DGfS.
 • Unsworth, S., Argyri, F., Cornips, L., Hulk, A., Sorace, A. & Tsimpli, I. (2010, september 03). On the role of age of onset and input quantity in early child bilingualism in Greek and Dutch. Toronto, Generative Approaches to Language Acquisition North America (GALANA) 4.
 • Cornips, L. (2010, oktober 04). Language contact outcomes, linguistic variation and constructing identities. Meertens Instituut, Amsterdam, T-lezing Variatielinguistiek.
 • Unsworth, S., Argyri, F., Cornips, L., Hulk, A., Sorace, A. & Tsimpli, I. (2010, november 06). Bilingual acquisition of Greek voice voice morphology and Dutch gender: What do they have in common? Boston, USA, Boston University Conference on Language Development 35.

ORGANISATIE BIJEENKOMST

 • Cornips, L. (2010). Early Child Bilingualism: Bilingual first language acquisition or child second language acquisition. Concluding colloquium International NWO “Language acquisition and Multilingualism”: Meertens Instituut, Amsterdam (2010, november 30).

PROJECTAANVRAGEN

 • Swanenberg, J. i.s.m. L. Cornips (Meertens Instituut), F. de Vriend (Meertens Instituut), M. Kemps-Snijders (Meertens Instituut), W. Heeringa (Meertens Instituut): ‘Cognition, Acquisition and Variation Tool (COAVA).’ (2011; 1 IT developer, 1 student-assistent), ingediend bij: CLARIN-NL. Toegekend.

NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE

 • Cornips, L. & Rooij, V. de (2010). Gefascineerd door jongerentaal. Neerlandia, 114(2), 34-35.

ONDERWIJS

 • Cornips, L. (2010). Syntax and variation from a multi-disciplinary perspective. PhD cursus, LOT Winterschool 2010, Vrije Universiteit: Amsterdam (2010, januari 18 – 2010, januari 22).
 • Cornips, L. (2010). Gastcollege Straattaal. Vrije Universiteit van Amsterdam: (2010, december 13 – 2010, december 15).

STAGEBEGELEIDING

 • Begeleider van I. Verhaaf (Vrije Universiteit, Toegepaste Taalwetenschap, Taalontwikkelingsstoornissen). Van 04-01-2010 t/m 01-05-2010. Stageonderzoek: Pronominale verwijzing bij tweetalige Nederlandse kinderen met een Turkse of Marokkaanse taalachtergrond.
 • Begeleider van L. de Goede (Universiteit Utrecht, Geesteswetenschappen, Taal- en Cultuurstudies: Taalontwikkeling en taalvariatie). Van 08-02-2010 t/m 01-06-2010. Stageonderzoek: De verwerving van het grammaticaal geslacht in het Nederlands door één- en tweetalige kinderen.
 • Begeleider van I. Toufexes (Opleiding Nieuw-Grieks, Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam). Van 01-01-2010 t/m 01-01-2011. Stageonderzoek: Erly Child Bilingualism project. Greek-Dutch bilingual children and the acquisition of grammatical gender in Dutch and in Greek.
 • Begeleider van I. Verhaaf (Vrije Universiteit, Faculteit der Letteren, Taalontwikkelingsstoornissen, Toegepaste Taalwetenschap). Van 01-04-2010 t/m 01-10-2010. Scriptieonderzoek: MA-scriptie: Hoe verwijzen Turkse en Marokkaanse kinderen die Nederlands als tweede taal spreken met pronomina? Een onderzoek naar de invloed van het grammaticale geslacht en het semantische kenmerk [telbaarheid] op het Nederlandse pronominagebruik.
 • Begeleider van L. de Goede (Universiteit van Utrecht, Geesteswetenschappen, Taal- en cultuurstudies). Van 01-04-2010 t/m 30-06-2010. Scriptieonderzoek: De verwerving van het grammaticaal geslacht in het Nederlands. De productie van adjectiefflectie en diminutieven door eentalige Nederlandse kinderen.
 • Begeleider van A. Bruggeman (University of York, UK). Van 19-07-2010 t/m 01-11-2010. Stageonderzoek: The entertainer. An ethnographic case study on identity projection by an 11-year-old Moroccan-Dutch boy.
 • Begeleider van M. Bosman (Universiteit Utrecht). Vanaf 30-03-2010. Scriptieonderzoek: The Use of Dutch Definite Articles by Bilingual Dutch-Moroccan Teenagers. Lack of competence or identity marker?
 • Begeleider van K. Jautze (Universiteit Leiden, Diachronic Syntax). Van 15-04-2010 t/m 16-08-2010. Stageonderzoek: Do-support. Acquisition; dialect variation; and diachronic change.
 • Begeleider van C. Depuydt (Albert-Ludwigs Universitaet, Freiburg, Philologischen, Philosophischen & Wirtschafts- und, European Linguistics). Van 01-01-2010 t/m 01-10-2010. Scriptieonderzoek: An emerging variety of Dutch in the Antilles: determining Papiamentu influence.
 • Begeleider van A. Nijdam (Universiteit van Amsterdam, MA Nederlands als tweede taal). Van 16-08-2010 t/m 25-11-2010. Stageonderzoek: Gender en taalvaardigheid in de uitingen van een Roemeens-Nederlands kind.