skip to main content

Cornips, L.M.E.A.

Output 2007

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

 • Barbiers, S. & L. Cornips & J.P. Kunst (2007) ‘The Syntactic Atlas of the Dutch Dialects: A corpus of elicited speech and text as an on-line dynamic atlas.’ In: J.C. Beal & K.C. Corrigan & H. Moisl [red.] Creating and digitizing language corpora. Volume 1: Synchronic databases. Palgrave Macmillan, Hampshire, pp. 54-90. (European Dialect Syntax)

LEZINGEN

 • Straattaal? Stedelijk Gymnasium, Leiden, 16-05-2007. (Jongerentaal en straattaal)
 • Straattaal? Stanislas College, Delft, 15-05-2007. (Jongerentaal en straattaal)
 • Field linguistics meets formal research: how a microcomparative view can deepen our theoretical investigation. 4th International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 4), University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, 18-06-2007. Internet: http://www.meertens.nl/meertensnet/file/leoniec/20070613/handoutCyprus_Field2.doc. (Syntactische Atlas van Nederlandse Dialecten (SAND))
 • Diminutives and gender awareness in bilingual acquisition. The 6th International Symposium on Bilingualism (ISB6), University of Hamburg, Hamburg, 02-06-2007. Internet: http://www.meertens.nl/meertensnet/file/leoniec/20070613/Hamburg42007.doc. (Tweede Taalverwerving)
 • The acquisition of variable word order in two-verb clusters in regional Dutch. Workshop on Language Acquisition, University of Tromso, CASTL, Tromso, Noorwegen, 11-04-2007. Internet: http://www.meertens.nl/meertensnet/file/leoniec/20070613/glow20071handout.pdf. (Tweede Taalverwerving)
 • New ways of analysing syntactic variation. 4th International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 4), University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, 19-06-2007. Internet: http://www.meertens.nl/meertensnet/file/leoniec/20070615/ICLAVE4interfaces.ppt. (Sociolinguïstisch/Syntactisch onderzoek: Limburg)
 • On Two types of Syntax. Dialogue between paradigms; NLVN Symposium, The LANCHART Centre; University of Copenhagen, Copenhagen, 14-10-2007. 
 • Straight from the lab: the SAND (Syntactic Atlas of the Dutch Syntax) reconsidered. Master class, The LANCHART Centre; the University of Copenhagen, Copenhagen, 15-10-2007.
 • Syntactische variatie vanuit sociolinguistisch perspectief. Werkwoorden: de zinsfinale werkwoordreeks en de plaatsing van het finiete werkwoord, Universiteit Leiden/Meertens Instituut, Leiden, 26-10-2007. (Sociolinguïstisch/Syntactisch onderzoek: Limburg)
 • Het Heerlens Algemeen Nederlands. Winand Roukens fonds, Fort St-Pieter Maastricht, 02-11-2007.
 • The actuation problem in the process of language change: the loss of neuter gender in Dutch. Institut für deutsche Sprache und Linguistik, Humboldt-Unversity, Berlijn, 15-11-2007. (Tweede Taalverwerving)

PROJECTAANVRAGEN

 • Gorter, D. i.s.m. L. Cornips (Meertens Instituut), I. Stengs (Meertens Instituut): ‘The Meaning of Regional Language Usage in the Construction of Identities: a Comparison of Two Dutch Provinces.’ (2008-2011; 2 post doc onderzoekers), ingediend bij: NWO, Culturele Dynamiek. Niet toegekend.
 • Cornips, L. & A. Sorace i.s.m. A. Hulk (Universiteit van Amsterdam): ‘Early Child Bilingualism.’ (2008-2010; 2 post-doc), ingediend bij: NWO Language Acquisition and Multilingualism. Toegekend.

ORGANISATIE

 • Sociolinguistics Symposium 17, symposium georganiseerd door L.M.E.A. Cornips (chair) & H. Mazeland & J. Nortier, te Amsterdam, 01-01-2006 t/m 01-05-2008.

ONDERWIJS

 • Straattaal, Germanistiek, Universiteit van Gent, BA, vanaf 20-05-2005.
 • Bilingual acquisition, Universiteit van Gent, MA, 13-06-2007 t/m 14-06-2007.
 • Etnisch Nederlands, UU, MA, 01-08-2007 t/m 15-11-2007.
 • Etnisch Nederlands, Universiteit Utrecht, MA, 01-08-2007 t/m 01-12-2007.

STUDENTEN

 • Begeleider van R. Verwer (Universiteit Utrecht, Geesteswetenschappen, Letteren, Taalwetenschap, Masterprogramma Taal & Ontwikkeling). Van 01-10-2005 t/m 01-03-2007. Scriptieonderzoek: Verwerving van het Nederlandse woordgeslacht: een onderzoek onder kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst. Definiete lidwoorden, attributieve adjectieven en relatieve pronomina.
 • Begeleider van J. de Nooijer (UU, Taal en Cultuurstudies, Taal en Cognitie). Van 15-11-2006 t/m 12-02-2007. Stageonderzoek: "Ze hebben alles opgegeten heb". Een onderzoek naar de verwerving van verbale clusters en partikels bij kinderen in Vlissingen.
 • Begeleider van F. El Idrissi (VU, Psychologie en Pedagogiek, Sociale Psychologie). Van 20-10-2006 t/m 01-06-2007. Scriptieonderzoek: Stage en MA-scriptie: Taalkeuze in Relatie tot Sociale Identiteit, Gender en Norm bij Berbers- Nederlandse Jongeren.
 • Begeleider van M. Brugman (Universiteit Utrecht, Letteren, Taal en Cultuurstudies). Van 05-02-2007 t/m 20-04-2007. Stageonderzoek: Een onderzoek naar de verwerving van het grammaticale geslacht bij wal- en schipperskinderen van vier tot zeven jaar.
 • Begeleider van I. Katoele (Universiteit Utrecht, Geesteswetenschappen, Letteren, Taal en Cultuur Studies). Van 23-04-2007 t/m 03-07-2007. Stageonderzoek: De invloed van het Nederlands op het Sranantongo.
 • Begeleider van L. van Veen (Universiteit Utrecht, Geesteswetenschappen, Letteren, Taal en Cultuurstudies). Van 15-04-2007 t/m 29-06-2007. Stageonderzoek: 'Mooi mi?' [Is 'ie mooi?] Een veldonderzoek naar taalkeuze bij Turkse kinderen onder vier jaar.
 • Begeleider van L. Siegers (Universiteit van Amsterdam, Sociologie/antropologie). Vanaf 01-03-2007. Scriptieonderzoek: Straattaal.
 • Begeleider van H. van den Bosch (Universiteit Utrecht, Geesteswetenschappen, Letteren, Taalstructuur en Taalvariatie). Van 16-04-2007 t/m 22-06-2007. Stageonderzoek: Doorbrekingen in het verbale cluster.
 • Begeleider van M. Brugman (Universiteit Utrecht, Letteren, Taal- en Cultuurstudies). Van 01-05-2007 t/m 01-07-2007. Scriptieonderzoek: BA-scriptie: L1-verwerving van grammaticaal geslacht van telbare en niet telbare nomina.
 • Begeleider van B. Reizevoort (Universiteit van Utrecht, Letteren, Taal- en Cultuurstudies, specialisatie Taalontwikkeling en taalvariatie). Van 01-06-2007 t/m 10-10-2007. Scriptieonderzoek: OMDAT IK DIE MOIBOI BEN WIL JE ME HATEN, TOCH! Een etnografisch onderzoek naar de sociale betekenis van het Nederlands van jongeren in multi-etnisch Amtsterdam-Oost.
 • Begeleider van C. Reijers (Universiteit Leiden). Van 01-08-2007 t/m 01-12-2007. Stageonderzoek: De verwerving van het grammaticaal geslacht bij tweetalige Spaans-nederlandse kinderen.
 • Begeleider van C. Reijers (Universiteit Leiden). Vanaf 01-12-2007. Scriptieonderzoek: De verwerving van grammaticaal geslacht bij tweetalige Spaans-Nederlandse kinderen.

BESTUUR

 • Meertens Instituut, Redactieraad, lid, vanaf 01-01-2000.
 • Management-Team Meertens Instituut, lid, 01-01-2006 t/m 31-12-2008.
 • Onderzoekgroepsleider Variatielinguïstiek, Managementteam, lid, 01-01-2006 t/m 31-12-2008.