skip to main content

Dibbits, H.C.

Output 2006

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

 • Dibbits, H.C. (2006) ‘Ter inleiding.’ Migrantenstudies 22 (2), 34-38. (Migratie en materiële cultuur)
 • Dibbits, H.C. (2006) ‘Marokkaans-Nederlandse jongens en de authenticering van hun kledingstijlen.’ Migrantenstudies 22 (2), 86-107. (Migratie en materiële cultuur)

OVERIGE PUBLICATIES

 • Dibbits, H.C. & A. van der Mark (2006) ‘ “Ik woon hier heel gewoon ”. Nederlanders en hun interieur.’ Respons. Mededelingenblad van het Meertens Instituut, 15-23. (Migratie en materiële cultuur)

LEZINGEN

 • The lounge suite and the sedari. Ethnic symbols and cultural styles in Moroccan Dutch domestic interiors. Department of Anthropology, University of Sussex, Brighton (Falmer), Engeland, 07-11-2006. (Migratie en materiële cultuur)
 • Turkish Dutch, Moroccan Dutch and the guest room. ESA research network for the sociology of culture, Gent, België, 17-11-2006. (Migratie en materiële cultuur, de interieurs van Turkse migranten en hun nakomelingen in Nederland)

PROJECTAANVRAGEN

 • Cornips, L. & H.C. Dibbits & I. Stengs i.s.m. H. Bennis (Meertens Instituut), N. Besnier (Universiteit van Amsterdam), M. Dorleijn (Universiteit van Amsterdam), J. Nortier (Universiteit Utrecht), V. de Rooij (Universiteit van Amsterdam), H. van de Velde (Universiteit Utrecht): ‘Stereotypering en de constructie van identiteiten. De inzet van cultuur en taal bij processen van in- en uitsluiting in een multi-etnische context.’ (2007-2010; 3 promovendi, 3 postdocs), ingediend bij: NWO, Smartmix. Niet toegekend.
 • Legène, S. i.s.m. H.C. Dibbits (Meertens Instituut), G. Oostindie (KITLV): ‘Hebben en zijn. Voorwerpen, verzamelingen en de complexe aanspraken op het eigene.’ (2007-2010; 1 OIO), ingediend bij: NWO, smartmix. Niet toegekend.

ORGANISATIE

 • Culturele en talige aspecten van identiteitsconstructies, workshop georganiseerd door L. Cornips & H. Dibbits, te Amsterdam, 20-04-2006.
 • Domestic interiors and the influence of social class, migration experiences and ethnicity, workshop georganiseerd door H.C. Dibbits, European Social Science History Conference te Amsterdam, 22-03-2006 t/m 25-03-2006.
 • Studiegroep Boedelbeschrijvingen, workshop georganiseerd door H.C. Dibbits, Meertens Instituut te Amsterdam, 27-01-2006.
 • Studiegroep Boedelbeschrijvingen, workshop georganiseerd door H.C. Dibbits & B. Blondé, Universiteit van Antwerpen te Antwerpen, 29-10-2006.

PROMOVENDI

 • Begeleider/copromotor van H.M. van der Horst (Meertens Instituut/NWO).
 • Begeleider/copromotor van J. Messing (Siswo/NWO).

BESTUUR

 • Studiegroep boedelbeschrijvingen, secretaris, vanaf 01-01-1992.
 • Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Rijksmuseum Amsterdam, Commissie Atlas Zeden en Gewoonten, lid, vanaf 01-01-1999.
 • Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, lid, vanaf 01-03-2006.