skip to main content

Dibbits, H.C.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

•      Dibbits, H.C. (2009). Furnishing the salon: symbolic ethnicity and performative practices in Moroccan-Dutch domestic interiors. International Journal of Consumer Studies, 33, 550-557.
•      Dibbits, H.C. (2009). Hoekjes van herkomst. Materieel erfgoed in migrantenwoningen. Levend Erfgoed, 6(1), 19-23.

REDACTIE TIJDSCHRIFT

•      Dibbits, H.C. (Ed.). (2009). Levend Erfgoed.

LEZINGEN ALS KEYNOTE SPEAKER

•      Dibbits, H.C. (2009, september 11). (Re-)framing material culture; sacralizing the past? Nijmegen, Symposium Onderzoekslijn Culture, Religion and Memory (CRM), Radboud Universiteit Nijmegen.
•      Dibbits, H.C. (2009, oktober 14). Onderzoek naar het alledaagse. Welke kennis levert dit op voor collectiewaardering? Arnhem, expertmeeting De waardering van erfgoed van het dagelijks leven.

OVERIGE LEZINGEN

 

•      Nijboer, H.T. & Dibbits, H.C. (2009, januari 24). Ruikt Keuls Water even lekker als Eau de Cologne? Over de performativiteit van het Frans bij de beleving van luxe in de 18e eeuw. Amsterdam, Symposium: Smaak en distinctie. Elites in de Nederlanden in de 18de eeuw.
•      Dibbits, H.C. (2009, juni 05). Exciting Exotics. The Appropriation of Innovations in the Dutch Republic, 1650-1800. Turku University, Conference: Consumption, power and culture in the early modern Atlantic world.
•      Dibbits, H.C. (2009, september 25). Bij de film Fanfare van Bert Haanstra. Utrecht, OC& W Conferentie Sociale Cohesie en Burgerschap.

ORGANISATIE BIJEENKOMSTEN

•      Dibbits, H.C. & Barbiers, S. (2009). Themamiddag biologie, taal en cultuur.
•      Nijboer, H.T. & Dibbits, H.C. (2009). Smaak en distinctie. Elites in de Nederlanden in de 18de eeuw.

PROMOTIEBEGELEIDING

•      Begeleider/copromotor van Sophie Elpers (Meertens Instituut).

STUDENTEN

•      Begeleider van Sylvia Molenaar (Reinwardt Akademie, Cultureel Erfgoed). Van 04-02-2009 t/m 12-06-2009. Scriptieonderzoek: Wonen in een Vinex wijk.
•      Begeleider van Michiel Zwart (Universiteit van Amsterdam, Letteren, Geschiedenis). Van 13-01-2009 t/m 23-08-2009. Scriptieonderzoek: Omgang met de dood in 19de eeuws Nederland.

BESTUUR

•      Dibbits, H.C., Barbiers, S., Driessen, H. & Jacobs, M. Lid evaluatiecommissie DOCs (evaluatie in 2009).
•      Dibbits, H.C. Adviseur bij Mondriaanstichting (op ad hoc basis)
•      Dibbits, H.C. Lid promotiecommissie proefschrift Veerle de Laet,
•      Universiteit van Antwerpen.
•      Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Rijksmuseum Amsterdam, Commissie Atlas Zeden en Gewoonten, lid, vanaf 01-01-1999.
•      Studiegroep boedelbeschrijvingen, secretaris, vanaf 01-01-1992.
•      Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, bestuurslid, 01-03-2006 tot 01-04-2009
•      Centrum voor de Geschiedenis van Migranten, lid, vanaf 14-02-2007

NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE

•      Dibbits, H.C., Hermans, R., Knol, J.J., Luiten, G., Neef, T. de & Strouken, I. (2009). Splitsen of Knopen. Over volkscultuur in Nederland. Rotterdam: NAI Uitgevers.
•      Dibbits, H.C. (2009). Volkscultuur en identiteit. In Splitsen of Knopen. Over Volkscultuur in Nederland (pp. 69-77). Rotterdam: NAI Uitgevers.
•      Dibbits, H.C. (2009). Het Meertens Instituut als onderzoeks- en documentatie-instelling. Archievenblad, 113(7), 18-21.