skip to main content

Dibbits, H.C.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS

 • Dibbits, H.C. (2010). Pronken as Practice. Material Culture in The Netherlands, 1650-1800. In E.C. Rittersma (Ed.), Luxury in the Low Countries. Miscellaneous Reflections on Netherlandish Material Culture, 1500 to the Present (pp. 137-158). Brussel: Pharo Publishing.

LEZINGEN ALS KEYNOTE SPREKER

 • Dibbits, H.C. (2010, mei 26). At home in the living room. Migrant families and Material Culture. Institut für Kulturantropologie/ Europäische Ethnologie, Göttingen, 26-05-2010., Colloquium Series.
 • Elpers, S.M. & Dibbits, H.C. (2010, maart 29). Het erfgoedveld en het belang van de academische discipline etnologie. Brussel, Reeks ‘Erfgoedgeleerden? Competities, opleidingen en de culturele erfgoed-sector’.

OVERIGE LEZINGEN

 • Dibbits, H.C. (2010, juni 21). Fostering nature. Patterns in decorative practices among migrant families. British Library Conference Centre, Londen, Conference Multiple Belongings: Diaspora and Transnational Homes, Histories of Home Network.

ORGANISATIE BIJEENKOMSTEN

 • Dibbits, H.C. (2010). Consumer Culture and Economic Change. ICHS: Amsterdam (2010, augustus 22 – 2010, augustus 22).
 • Dibbits, H.C., Nijboer, H.T. & Dannehl, K. (2010). Material and Consumer Culture Network. ESSHC conference: Gent (2010, april 15 – 2010, april 15).

BESTUUR

 • Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Rijksmuseum Amsterdam, Commissie Atlas Zeden en Gewoonten, lid.
 • Studiegroep boedelbeschrijvingen, secretaris.
 • Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, lid.
 • Meertens Instituut, Meertens Ethnology Lectures.
 • Centrum voor de Geschiedenis van Migranten, lid.
 • Mondriaan Stichting, adviescommissie Beeldende Kunst, Vormgeving en Erf, lid.

PROMOVENDI

 • Begeleider/copromotor van Sophie Elpers (Meertens Instituut).