skip to main content

Gerritzen, D.

Output 2006

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

 • Gerritzen, Doreen & Enzo Caffarelli (2006) ‘International onomastic projects. Possible themes, practical problems and benefits.’ Rivista Italiana di Onomastica XII (1), 199-219.
 • Gerritzen, D. (2006) ‘Voornamen in Limburg.’ Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde 8, 37-53.
 • Gerritzen, D. (2006) ‘Naming Children in a Globalizing World.’ Acta Onomastica XLVII, 177-184.

OVERIGE PUBLICATIES

LEZINGEN

ORGANISATIE

 • Eerste workshop Netwerk Naamkunde, workshop georganiseerd door D. Gerritzen, Meertens Instituut te Amsterdam, 09-06-2006.
 • Tweede workshop Netwerk Naamkunde, workshop georganiseerd door D. Gerritzen & R. Boerrigter, Meertens Instituut te Amsterdam, 15-12-2006.

PROMOVENDI

 • Begeleider van R. Boerrigter (Meertens Instituut).

BESTUUR

 • Onoma Bibliography Group, voorzitter, vanaf 28-03-2003.
 • Meertens Instituut, Onderdeelcommissie, voorzitter, 15-03-2000 t/m 15-03-2006.
 • International Council of Onomastic Sciences, Terminology Group, lid, vanaf 01-04-2004.
 • KNAW, AaniN, secretaris, vanaf 10-11-2003.
 • Netwerk Naamkunde, lid, vanaf 15-12-2006.

REDACTIE

 • Redacteur, redactiesecretaris en eindredacteur (vanaf 01-01-2000), tijdschrift Naamkunde, verschijnt twee keer per jaar.
 • Redacteur (vanaf 01-06-2000), tijdschrift Respons, verschijnt jaarlijks.
 • Hoofdredacteur (vanaf 01-09-2002), tijdschrift Onoma (tijdschrift van de International Council of Onomastic Sciences), verschijnt jaarlijks.