skip to main content

Gerritzen, D.

Output 2007

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

 • Gerritzen, D. (2007) ‘Das niederländische Personennamensystem.’ In: Andrea Brendler & Sylvio Brendler [red.] EUROPÄISCHE PERSONENNAMENSYSTEME: EIN HANDBUCH. baar, Hamburg, pp. 534-543.
 • Gerritzen, D. (2007) ‘De voornaam als schakel tussen generaties.’ In: Pieter Stokvis [red.] Geschiedenis van het privéleven. Bronnen en benaderingen. OUNL/SUN, Heerlen/Amsterdam, pp. 21-32.
 • Gerritzen, D. (2007) ‘First names of Moroccan and Turkish immigrants in the Netherlands.’ In: Eva Brylla & Mats Wahlberg [red.] Proceedings of the International Congress of Onomastic Sciences 21, Uppsala August 2002. SOFI (Språk- och folkminnesinstitutet, Institute for Dialectology, Onomastics and Folklore Research), Uppsala, pp. 120-130.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

 • Gerritzen, D. (2007) ‘Milan Harvalík & Enzo Caffarelli (eds.) Onomastic terminology: an international survey.’ Rivista Italiana di Onomastica (RIOn) XIII (1), 189, 196, 208, 214.

OVERIGE PUBLICATIES

 • Gerritzen, D. (2007) ‘Mode in voornamen.’ Reflector 3 (november), 26-28.

LEZINGEN

 • Naamtheorie en naamkundig onderzoek. Workshop 3 Netwerk Naamkunde, Meertens Instituut en Universiteit Antwerpen, Antwerpen, België, 29-06-2007.
 • Willy van Langendonck en ICOS/Onoma. Huldezitting voor Willy Van Langendonck, Universiteit Leuven, Leuven, België, 29-09-2007.
 • Naamtheorie en naamkundig onderzoek. Misschien niet nodig dit in de monitor te zetten (?). Amsterdam, 30-10-2007.

ORGANISATIE

 • Derde Workshop Netwerk Naamkunde, workshop georganiseerd door R. Boerrigter & D. Gerritzen, te Antwerpen, 29-06-2007.

PROMOVENDI

 • Begeleider van R. Boerrigter (Meertens Instituut).

ONDERWIJS

 • Moderne Naamkunde, Universiteit Utrecht, 07-05-2007.

STUDENTEN

 • Begeleider van Susana Perez Vogelpoel (Erasmus Universiteit Rotterdam, Letteren, Geschiedenis). Van 27-09-2007 t/m 27-09-2007. Scriptieonderzoek: Van traditionele naar moderne naamgeving. Twintigste-eeuwse naamgeving door twee-oudergezinnen en alleenstaande moeders in Nederland.

BESTUUR

 • International Council of Onomastic Sciences, Bibliography Group, voorzitter, vanaf 28-03-2003.
 • International Council of Onomastic Sciences, Terminology Group, lid, vanaf 01-04-2004.
 • KNAW, AaniN, secretaris, vanaf 10-11-2003.
 • Netwerk Naamkunde, lid, vanaf 15-12-2006.

REDACTIE

 • Redacteur, redactiesecretaris en eindredacteur (vanaf 01-01-2000), tijdschrift Naamkunde, verschijnt twee keer per jaar.
 • Redacteur (01-06-2000 t/m 01-06-2007) tijdschrift Respons, verschijnt jaarlijks.
 • Hoofdredacteur (vanaf 01-09-2002), tijdschrift Onoma (tijdschrift van de International Council of Onomastic Sciences), verschijnt jaarlijks.