skip to main content

Goeman, A.C.M.

Output 2006

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

  • Goeman, A.C.M. & B. van den Berg & P. van Reenen, A. Versloot (2006) ‘Dynamic Dialectology in the 21th Century. The Morphology and Phonology of Dutch, Flemish and Frisian Dialects.’ In: Agris Timuska [red.] Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists; Riga, July 28 – August 2, 2003. Latvian Language Institute University of Latvia, Riga, pp. 62-80. (Morfologische Atlas van Nederlandse Dialecten (MAND))

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

  • Rem, Margit & Ton Goeman & Johan Taeldeman (2006) ‘Introductie Taalvariatie op basis van Corpuslinguïstiek.’ Taal en Tongval 58 (1), 1.
  • Goeman, Ton & Evert Wattel (2006) ‘Transcriptie en diffusie. Het ‘ware’ beeld van de EI-diftongering bij diffusie tegen de achtergrond van transcribenteneffecten.’ Taal en Tongval 58 (1), 84-102.

REDACTIE BUNDEL OF THEMANUMMER

  • Ton Goeman & Margit Rem & Johan Taeldeman [red.] (2006) Taalvariatie op basis van Corpuslinguïstiek. 1-192 p. (Taal en Tongval, jrg. 58, nr. 1)

LEZINGEN

  • Der neue morphologische Atlas der Niederländischen Dialekte: MAND. betreft: 3. Sing. Pres. Umlaut en de affixlandschappen van het sterke und zwakke voltooid deelwoord. Zweiter Internationaler Kongress für Dialektologie der Deutschen, Universität Wien, Wenen, Oostenrijk, 21-09-2006. (Morfologische Atlas van Nederlandse Dialecten (MAND))
  • Die Determinanten von Dialektsprechen in den Niederlanden unmittelbar vor der Holländischen Identitätskrise. Graduiertenkolloquium, Forschungsinstitut für deutsche Sprache, Deutscher Sprachatlas; Philipps-Universität, Marburg, Duitsland, 15-02-2006. (Dialecticiteit in Nederland)
  • Segment-Tilgung und morphologische Information. Eine Analyse des neuen morphologischen Atlasses der Niederländischen Dialekte. Linguistisches Kolloquium Philipps-Universität, Fachbereiche Germanistik und Kunstwissenschaften, Fremsprachliche Philologien, Marburg, Duitsland, 20-01-2006. (Morfologische Atlas van Nederlandse Dialecten (MAND))