skip to main content

Grijp, L.P.

Output 2008

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS

 • Grijp, L.P. (2008). De muzikale Macropedius. In J. Bloemendal (Ed.), Macropedius in europese context (pp. 95-107). Amersfoort: Florivallis.
 • Grijp, L.P. & Willaert, F. (2008). Inleiding. In L.P. Grijp & F. Willaert (Eds.), De fiere nachtegaal. Het Nederlandse lied in de Middeleeuwen (pp. 11-18). Amsterdam: Amsterdam University Press..
 • Grijp, L.P. (2008). Onder de altijd groene linde. Over orale principes in Middelnederlandse liederen. In L.P. Grijp & F. Willaert (Eds.), De fiere nachtegaal. Het Nederlandse lied in de middeleeuwen (pp. 311-329). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Volk, A., Kranenburg, P. van, Garbers, J., Wiering, F., Veltkamp, R.C. & Grijp, L.P. (2008). A manual annotation method for melodic similarity and the study of melody feature sets. In J.P. Bello, E. Chew & D. Turnbull (Eds.), Proceedings of the Ninth International Conference on Music Music Information Retrieval (pp. 101-106). Philadelphia.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

 • Grijp, L.P. (2006). Boys and female impersonators in the Amsterdam theatre of the seventeenth century. Medieval English Theatre, 28, 131-170.

BOEKREDACTIE

 • Grijp, L.P. (Ed.). (2008). Jacob Cats. Klagende Maeghden – Mourning maidens and other songs. Exempla musica zelandica, 8. Middelburg: Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
 • Grijp, L.P. & Willaert, F. (Eds.). (2008). De fiere nachtegaal. Het Nederlandse lied in de middeleeuwen. Amsterdam: Amsterdam University Press.

LEZINGEN ALS KEYNOTE SPEAKER

 • Grijp, L.P. (2008, januari 24). Tylman Susato’s “Vaderlandsche Musycke”. National, popular and folk culture in music and dance. Universiteit Groningen, Groningen, Art in Antwerp.
 • Grijp, L.P. (2008, maart 14). Dutch Song Database & WITCHCRAFT. Berlijn, Duitsland, Meeting EthnoArc Wissenschaftskolleg.
 • Grijp, L.P. (2008, maart 27). Staal zonder grenzen. Dialectmuziek in de Nederlandse provincies. Nationaal Popinstituut, Amsterdam, IASPM-seminar.
 • Grijp, L.P. (2008, mei 08). Johann Wilhelm Wilms en het Koninklijk Instituut. KNAW, Amsterdam, Herdenking 200 jaar.
 • Grijp, L.P. (2008, mei 24). Is er leven na de autenticiteit? Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, Voorjaarsbijeenkomst over “authenticiteit”.
 • Grijp, L.P. (2008, oktober 03). Was Macropedius muzikaal? NWO/Huygens Instituut, Utrecht, Symposium Macropedius 1558-2008. Macropedius in Europees perspectief.
 • Grijp, L.P. (2008, november 28). De zingende Hadewijch. Vervolg. Ruusbroecgenootschap, Antwerpen., Jaarlijkse bijeenkomst Ruusbroecgenootschap.
 • Grijp, L.P. (2008, december 19). De toekomst van de muziekwetenschap volgens Louis Peter Grijp. Universiteit van Amsterdam, Afdeling Muziekwetenschap, Studiemiddag Muziekwetenschap.

OVERIGE LEZINGEN

 • Grijp, L.P. (2008, maart 13). Waer werd oprechter trouw. Muziek op het toneel van de Gouden Eeuw. Provinciaals Utrechts Genootschap, Utrecht, Lezingenreeks.
 • Grijp, L.P. (2008, mei 22). Waer werd oprechter trouw? Muziek en theater in de Gouden Eeuw. KNAW, Amsterdam, Lunchlezing.
 • Grijp, L.P. (2008, mei 23). WITCHCRAFT & Nederlandse Liederenbank. Centraal Museum, Utrecht, CATCH Open House.
 • Grijp, L.P. (2008, juni 12). Diachronic Research with the Dutch Song Database. Instituut voor Muziekwetenschap, Hongaarse Akademie van Wetenschappen, Conferentie. Technical Challenges and developments in the 21th century folk music archiving.
 • Grijp, L.P. (2008, augustus 26). Over veldwerkopnamen van middeleeuwse liederen in de Nederlandse Liederenbank. Meertens Instituut, Amsterdam, Presentatie-symposium De Fiere Nachtegaal.
 • Grijp, L.P. (2008, september 29). Nederlandse Liederenbank & WITCHCRAFT. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, De Documentalist 2.0 (Sectormiddag Mediadocumentatie).
 • Grijp, L.P. (2008, november 16). Het Antwerps Liedboek. Bron van laatmiddeleeuws vermaak. Twentsch Museum, Enschede, Drienerwoldelezing.
 • Grijp, L.P. (2008, december 06). Inleiding. RASA, Utrecht, Presentatie publicaties Onder de groene linde.

ORGANISATIE BIJEENKOMSTEN

 • Grijp, L.P. (2008). Presentatie – symposium De Fiere Nachtegaal. Meertens Instituut: Amsterdam (2008, augustus 26).
 • Grijp, L.P. (2008). Presentatiemiddag Onder de groene linde. Meertens Instituut i.s.m. RASA: Utrecht (2008, december 06).

ONDERWIJS

 • Grijp, L.P. (2008). Nederlandse muziek- en liedcultuur. Muziekwetenschap, BA: Utrecht (2008, februari 04 – 2008, april 03).
 • Grijp, L.P. (2008). Projectweek Gouden Eeuw. Conservatorium-Schoolmuziek, BA: Rotterdam (2008, april 03).
 • Grijp, L.P. (2008). Music retrieval – collectie Vlam. Muziekwetenschap, MA: Utrecht (2008, april 22 – 2008, juni 17).
 • Grijp, L.P. (2008). De melodieen van de Kemsche Hey-kreekel (Antwerpen 1665). Gastcollege Universiteit Antwerpen: Antwerpen (2008, mei 15).
 • Grijp, L.P. (2008). De pastorale in de muziek. Gastcollege Rijksuniversiteit Groningen: Groningen (2008, november 19).
 • Grijp, L.P. (2008). Dutch Music in the Golden Age. Gastcollege: Utrecht (2008, december 15).

NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE

 • Grijp, L.P. (2008). Hofwijck: muziek van Huygens, Hooft en Cats. Preludium. Programmablad voor Concertgebouw en Koninklijk Concertgebouworkest., 67(2), 113-115.
 • Grijp, L.P. & Beersum, I. van (2008). Onder de groene linde. 163 verhalende liederen uit de mondelinge overlevering, opgenomen door Ate Doornbosch e.a./Under the green linden. 163 Dutch Ballads from the oral tradition recorded by Ate Doornbosch a.o. (Boek + 9 cd’s + 1 dvd). Amsterdam/Hilversum: Meertens Instituut & Music and Words.

OVERIGE PRODUCTEN

 • Grijp, L.P. (2008) Jacob Cats. Klagende Maeghden. Camerata Trajectina. AUDIO-CD. Globe, Castricum.

PROMOTIEBEGELEIDING

 •  Begeleider/promotor van M.J. de Bruin (Meertens Instituut).
 • Begeleider/promotor van P. van Kranenburg (UU -Dept of Information and Computing Sciences).

STUDENTEN

 • Begeleider van Frederik Advokaat (UU, Geesteswetenschappen, muziekwetenschap). Vanaf 01-06-2007. Scriptieonderzoek: Musicqboek 1740.
 • Begeleider van Marieke Klein (Universiteit Utrecht, Geesteswetenschappen, Muziekwetenschap). Van 01-03-2007 t/m 01-04-2008. Scriptieonderzoek: De muziek in Stalpart van der Wielens Guldejaers Zondagen.
 • Begeleider van Remko Littooij (UU, Geesteswetenschappen, Muziekwetenschap). Vanaf 21-10-2008. Scriptieonderzoek: Een speelmansboek.