skip to main content

Hermans, B.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

 • Hermans, B.J.H. (2012). Productive and unproductive stress patterns in Brazilian Portuguese. Revista Letras , 28, 77-115.
 • Hermans, B.J.H. (2012). The strength of posttonic syllables in Riustring Old Frisian. Philologia Frisica. L√™zingen en debatten Fryske Filologekongres, 75-102.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN BUNDEL

 • Hermans, B.J.H. (2012). The phonological representation of the Limburgian tonal accents. In B. Botma & R. Noske (Eds.), Phonological explorations; empirical, theoretical and diachronic issues (pp. 227-244). Berlin: Mouton de Gruyter.

REDACTIE TIJDSCHRIFT

 • Redactiesecretaris Taal en Tongval.

LEZING ALS KEYNOTE SPREKER

 • Hermans, B.J.H. (2012, april 27). Brazilian Portuguese Stress. Porto Alegre, IV Seminario Internacional de Fonologia.

 

OVERIGE LEZINGEN

 • Hermans, B.J.H. (2012, februari 06). Wat is Limburgs? Amsterdam, Studievereniging Helios.
 • Hinskens, F.L.M.P., Hermans, B.J.H. & Oostendorp, M. van (2012, maart 15). presentatie van het a.s. Leven der Liquidaeproject voor bezoekende studenten. Amsterdam, Meertens Instituut (KNAW), lezingenmiddag voor de studenten.

ONDERWIJS

 • Hermans, B.J.H. (2012). The representation of stress. IV Seminario Internacional de Fonologia: Porto Alegro (2012, april 23 – 2012, april 24).
 • Hermans, B.J.H. (2012). Projecting weight. IV Seminario Internacional de Fonologia: Porto Alegro (2012, april 25 – 2012, april 26).

BESTUUR

 • Lid Vereniging Nederlandse Dialecten
 • Lid Meertens Instituut, Commissie Strategie en Beleid

PROMOTIEBEGELEIDING

 • Begeleider/copromotor van M. Prehn (Meertens Instituut)
 • Begeleider van A. Dubina (Faculteit Letteren; Radboud Universiteit)
 • Begeleider/co-promotor van E. Ooijevaar (Meertens Instituut).