skip to main content

Hermans, B.

Output 2006

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

 • Hermans, B. (2006) ‘Russian Vowel Reduction with Elements.’ In: Uwe Junghans [red.] Investigations into Formal Slavic Linguistics. Peter Lang, Frankfurt am Main, pp. 17.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

 • Hermans, B. (2006) ‘De tonologie van onbeklemtoonde lettergrepen in een Limburgs dialect.’ Taal en Tongval 2006 (19), 16.

LEZINGEN

 • The tones of monomoraic syllables in Limburgish dialects. TIN-dag, Utrecht, 02-02-2006.
 • A phonological account of vowel-tone interactions. Radboud Universiteit, Nijmegen, 17-02-2006.
 • Antisymmetry in Phonosyntax – Two types of affixes and their linearization. Leiden Syntax Meeting, Universiteit van Leiden, Leiden, 15-02-2006.
 • The Non-deletability of laryngeal L. Manchester Phonology Meeting 2006, Manchester, 22-05-2006.
 • On the relation between Vowel Reduction and Open Syllable Lengthening. Bremen, 01-09-2006.
 • Superposition, juxtaposition and IMposition. Berlijn, 09-09-2006.
 • Strength relations at the syllable level project to the segmental level. Sendai, 05-09-2006.
 • Covert Structure. Simpósio Internacional de Letras e Lingüística, Uberlandia, 23-11-2006.
 • Why and How Languages change; is there a role for Phonology? Simpósio Internacional de Letras e Lingüística, Uberlandia, 22-11-2006.
 • The Representation of long rising diphthongs. Federal University of Uberlandia, Uberlandia, 24-11-2006.
 • Scales, |A|, and Limburg Tonogenesis. Old-world Conference in Phonology III, Boedapest, Hongarije, 17-10-2006.
 • What Limburg centralizing diphthongs may tell us. 2. Internationaler Kongress für Dialektologie des Deutschen, Internationale Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen (IGDD), Wenen, Oostenrijk, 21-09-2006. (Fonologische variatie van Nederlandse dialecten)

PROMOVENDI

 • Begeleider van A. Dubina (Faculteit Letteren; Radboud Universiteit).

ONDERWIJS

 • Foot related processes in Germanic and her granddaughters, LOT, vanaf 19-06-2006.

STUDENTEN

 • Begeleider van Frens Vossen (UvT). Van 15-06-2006 t/m 15-08-2006. Scriptieonderzoek: Toon en Intonatie in het dialect van Roermond.
 • Begeleider van Maud Vreuls (UvT). Van 15-04-2006 t/m 15-10-2006. Scriptieonderzoek: The foot structure of Yuracare.

BESTUUR

 • Vereniging Nederlandse Dialecten, lid, vanaf 01-01-2006.
 • Meertens Instituut Onderdeelcommissie, lid, 15-04-2006 t/m 15-04-2009.

REDACTIE

 • Lezer en adviseur (vanaf 01-01-2005), tijdschrift Taal en Tongval, verschijnt 2x per jaar.