skip to main content

Hermans, B.

Output 2008

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS

 • Hermans, B.J.H. (2008). Vowel reduction without ease of perception. In G. Zybatow (Ed.), Formal Description of Slavic Languages (pp. 178-282). Frankfurt: Peter Lang.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

 • Hermans, B.J.H. (2008). Over het verband tussen GP en OT. Een bespreking van het proefschrift “Dutch sonorants. The role of place of articulation in phonotactics”. Nederlandse Taalkunde, 13, 115-131.

REDACTIE TIJDSCHRIFT OF THEMANUMMER

 • Lezer en adviseur (vanaf 01-01-2005), tijdschrift Taal en Tongval, verschijnt 2x per jaar.

LEZINGEN ALS KEYNOTE SPEAKER

 • Hermans, B.J.H. (2008, december 08). On the representation of Compensatory Lengthening. Parijs, Thesis defense by Beltzung.

OVERIGE LEZINGEN

 • Hermans, B.J.H. (2008, augustus 19). A natureza hibrida das vogais altas e a palatalizacao das coronais no portugues brasileiro. Montevideo, Workshop Romania Nova III, ALFAL.
 • Hermans, B.J.H. (2008, maart 14). How tonal are the tones in final non-focus position? Marburg, Workshop Sprachatlas.
 • Hermans, B.J.H. (2008, september 12). Non-obvious ways to repair non-licensed Voice. Leiden, Workshop on Phonological Voice.
 • Hermans, B.J.H. (2008, januari 26). Open Syllable Lengthening (OSL) is an instance of Licensing by Stress. Toulouse, OCP.
 • Hermans, B.J.H. (2008, december 10). The relation between Vowel Balance and Vowel Harmony in Riustringen Old Frisian. Leeuwarden, 18e Frysk Filologekongres. Hermans, B.J.H. (2008, april 10). The role of the intervocalic consonant in a notorious Limburg accent shift. Amsterdam, Sound Circle.
 • Hermans, B.J.H. & Oostendorp, M. van (2008, mei 21). Umlaut is phonological. Leiden, Sound Circle.
 • Hermans, B.J.H. & Oostendorp, M. van (2008, mei 23). Umlaut is phonological. Evidence from ineffability. Manchester, MFM.
 • Hermans, B.J.H. (2008, oktober 19). Hoe komen de Nederlanders aan hun lange ei? Amsterdam, Open dag Meertens Instituut.

ORGANISATIE BIJEENKOMSTEN

 • Hermans, B.J.H. & Oostendorp, M. van (2008). A workshop on Umlaut. Meertens Workshop on Umlaut: Amsterdam (2008, juni 12 – 2008, juni 12).
 • Hermans, B.J.H., Hinskens, F.L.M.P. & Oostendorp, M. van (2008). Usage-based and rule-based approaches to phonological variation. SS17: Amsterdam (2008, april 04 – 2008, april 04).

PROMOTIEBEGELEIDING

 •  Begeleider van A. Dubina (Faculteit Letteren; Radboud Universiteit).
 • Begeleider/promotor van Björn Köhnlein (Meertens Instituut).
 • Begeleider van Anna Marczak (Adam Mickiewicz University).
 • Begeleider/promotor van Maike Prehn (Meertens Instituut).
 • Begeleider van N. Roos (Radboud Universiteit).

ONDERWIJS

 • Hinskens, F.L.M.P., Hermans, B.J.H. & Oostendorp, M. van (2008). Aspects of phonological variation: usage-based versus rule-based approaches to phonological variation. MA-cursus: Vrije Universiteit Amsterdam (2008, februari 07 – 2008, juni 18).Hermans, B.J.H. (2008). Introductory course in syllable structure. The East European Summer School of Generative Linguistics (EGG): Debrecen (2008, juli 28 – 2008, augustus 08).
 • Hermans, B.J.H. (2008). Timing in Phonology. The East European Summer School in Generative Linguistics (EGG): Debrecen (2008, juli 28 – 2008, augustus 08).

BESTUUR

 • Vereniging Nederlandse Dialecten, lid, vanaf 01-01-2006.
 • Meertens Instituut Onderdeelcommissie, lid, 15-04-2006 t/m 15-04-2009.

NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE

 • Hermans, B.J.H. (2008). A tale of two cities; Zittert en Mestreech. In Veldeke Jaarboek 2007. Roermond: Vereniging Veldeke Limburg.