skip to main content

Hermans, B.

Output 2007

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

 • Hermans, B. (2007) ‘Friese stijgende diftongen vormen een complex segment.’ In: P. Boersma & P. Hemminga & G. Th. Jensma [red.] Philologia Frisica. Fryske Akademy, Leeuwarden, pp. 33-63.

OVERIGE PUBLICATIES

 • Hermans, B. (2007) ‘Hoe zijn de Limburgse toonaccenten ontstaan?’ In: L. Heijenrath & S. Kroon [red.] Jaarboek 2006; Vereniging Veldeke Limburg. Veldeke, Roermond, pp. 6.

LEZINGEN

 • The Too-Many-Repairs-Problem illustrated with West Germanic Gemination. Porto Alegre, Brazilie, 10-04-2007.
 • A phonological explanation of an 'impossible' change in Frisian. State College, 14-04-2007.
 • Usage based approaches to Linguistics. Amsterdam, 22-05-2007.
 • Tree-cum-grids can solve the Too-many-solutions problem; the no-problem solution. Manchester, 26-05-2007.
 • Fixed and variable properties of palatalization in Antonio Prado (RS, Brazil). PaPi 2007, Braga, 25-06-2007.
 • A tale of two cities and their Limburg Hinterland. Workshop on tone and segments, Meertens Instituut, Amsterdam, 07-05-2007.
 • West Germanic gemination without opacity. Problems with surface based generalizations, Parijs, 09-10-2007.
 • Friese Breking is een instantie van Rekking in Open Lettergreep. Dei fan de Fryske Taalkunde, Fryske Akademy, Leeuwarden, 26-10-2007.
 • Foreign expansion repelled by Limburg tones. Dialectgeografie en interne factoren, Gent, 23-11-2007.
 • Solving the Too-many-solutions-problem. Meertens Theelezing, Amsterdam, 06-04-2007.

ORGANISATIE

 • Negende Dialectendag, evenement georganiseerd door B. Hermans, te Mechelen, 17-03-2007.

PROMOVENDI

 • Begeleider van A. Dubina (Faculteit Letteren; Radboud Universiteit).
 • Begeleider van Y. Ashafa (Universiteit van Tilburg).
 • Begeleider van N. Roos (Radboud Universiteit).
 • Begeleider/promotor van Björn Köhnlein (Meertens Instituut).
 • Begeleider/copromotor van Björn Köhnlein (Meertens Instituut).
 • Begeleider/promotor van Maike Prehn (Meertens Instituut).
 • Begeleider/copromotor van Maike Prehn (Meertens Instituut).

ONDERWIJS

 • The too-many-repairs problem of OT in a representational perspective., The East European Summer School of Generative Grammar, 29-07-2007 t/m 02-08-2007.
 • The too-many-repairs problem of OT: presentation and solutions on the market, East Eurpean Summer School in Generative Grammar, 05-08-2007 t/m 09-08-2007.

STUDENTEN

 • Begeleider van Dorus Fransen (Universiteit Utrecht). Van 01-05-2007 t/m 31-07-2007. Scriptieonderzoek: Hoogte-harmonie in het Oudiers.

BESTUUR

 • Vereniging Nederlandse Dialecten, lid, vanaf 01-01-2006.
 • Meertens Instituut Onderdeelcommissie, lid, 15-04-2006 t/m 15-04-2009.

REDACTIE

 • Lezer en adviseur (vanaf 01-01-2005), tijdschrift Taal en Tongval, verschijnt 2x per jaar.