skip to main content

Hinskens, F.L.M.P.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS

 • Heeringa, W.J. & Hinskens, F.L.M.P. (2012). The measurement of Dutch dialect change in the sound components. In S. Hansen, Chr. Schwarz, Ph. Stoeckle & T. Streck (Eds.), Dialectological and folk dialectological concepts of space (pp. 250-267, 297-299). Berlin/Boston: De Gruyter.
 • Hinskens, F.L.M.P. (2012). Liquids in a case of unfolding early L1 Dutch: from null realizaton through free variation through probabilistically bound variation to lexical contrast. In B. Botma & R. Noske (Eds.), Phonological explorations. Empirical, theoretical and diachronic issues (Linguistische Arbeiten) (pp. 313-331). Berlin: Mouton de Gruyter.

REDACTIE

 • Oprichter en redacteur boekenserie Studies in Language Variation (SiLV), uitgeverij Benjamins
 • Diachronica
 • Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (KZM)
 • Neerlandistiek.nl
 • Taal en tongval
 • Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik (ZDL)

LEZINGEN ALS KEYNOTE SPREKER

 • Hinskens, F.L.M.P. (2012, juni 27). The life cycle of sound change. Interconnecting three approaches. Freiburg i.Br., lecture Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS) / Universität Freiburg.
 • Hinskens, F.L.M.P. (2012, juli 03). De historische verzwakking en deletie van intervocalische / intersonorantische stemhebbende obstruenten in het Afrikaans. Universiteit Gent (B), Seminarie Afrikaans.
 • Hinskens, F.L.M.P. (2012, november 23). The historical lenition and deletion of intervocalic / intersonorant voiced obstruents in Afrikaans. VU / UL Brussel, workshop Towards a social typology of language contact and genesis in the (post-) colonial context using the example of overseas Dutch-based varieties.

OVERIGE LEZINGEN

 • Hinskens, F.L.M.P., Hermans, B.J.H. & Oostendorp, M. van (2012, maart 15). presentatie van het a.s. Leven der Liquidaeproject voor bezoekende studenten. Amsterdam, Meertens Instituut (KNAW), lezingenmiddag voor de studenten.
 • Meel, L. van, Hinskens, F.L.M.P. & Hout, R.W.N.M. van (2012, augustus 24). Co-variation and varieties in Dutch Ethnolects. Berlijn, Sociolinguistics Symposium 19.
 • Heeringa, W.J. & Hinskens, F.L.M.P. (2012, september 07). Visualizing dialect change as such; factoring out the role of the standard language. York (UK), Conference Advances in visual methods for linguistics.
 • Hinskens, F.L.M.P. (2012, november 17). Klemtoonvariatie in bijbelse namen – hoe, waarom en wie (publiekslezing). Utrecht, Informatiemiddag over het onderzoek naar de klemtoon in Nederlandse bijbelse namen – ten behoeve van de deelnemers aan de enquête.

PROJECTAANVRAGEN

 • Vandekerckhove, R. i.s.m. F.L.M.P. Hinskens (Meertens Instituut (KNAW)): ‘Regional standard Dutch; standard Dutch version 2.0.’ (2013-2017; 2 promovendus/-a), ingediend bij: FWO&NWO, samenwerking FWO&NWO. Niet toegekend.
 • Hinskens, F.L.M.P.: ‘KNAW Visiting Professorship voor Prof.Dr. Gregory Guy (New York University).’ (2013-2014; 1 visiting professor), ingediend bij: KNAW, Visiting Professors Programma. Toegekend.

REVIEW SUBSIDIE-AANVRAAG

 • Beoordelaar subsidie-aanvraag,  Canada Council for the Arts.

PROMOVENDI

 • Lid oppositie bij promotie van Mw. Maike Prehn (UvA, 31.1.2012),  Universiteit van Amsterdam.
 • Begeleider/promotor van L. van Meel (Radboud Universiteit Nijmegen).
 • Begeleider/co-promotor van E. Ooijevaar (Meertens Instituut).

STUDENTEN

 • Begeleider van Lucie Scherpenisse (Neerlandistiek Vrije Universiteit, Letterenfaculteit, Nederlands). Van 01-05-2012 t/m 01-09-2012. Scriptieonderzoek: Poldernederlands in de Tweede Kamer.
 • Begeleider van Caroline Morris (Scandinavistiek, Universiteit Groningen, Letterenfaculteit, Scandinavische talen, taalcontact, corpus linguistiek en historische taalkunde). Van 01-09-2012 t/m 25-01-2013. Stageonderzoek: A Cape Dutch Pidgin database. 

BESTUUR

 • Lid European Workshop Afrikaans Extra Muros (EWAfrEM), Wetenschappelijk comité
 • Lid International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE), Wetenschappelijk comité
 • Lid Commissie Strategie en Beleid, Meertens Instituut