skip to main content

Hinskens, F.L.M.P.

Output 2006

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

 • Hinskens, F.L.M.P. (2006) ‘Twenty-five authors on twelve languages, sixteen language varieties, and eighteen hundred and eighty-eight speakers.’ In: F. Hinskens [red.] Language Variation – European Perspectives. Selected papers from the Third International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 3), Amsterdam, June 2005.. Benjamins, Amsterdam / Philadelphia, pp. 1-7. http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_bookview.cgi?bookid=SILV%201. (Studies in Language Variation, nr. 1)

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

 • Hinskens, F.L.M.P. (2006) ‘Dialectgrenzen, taalgrenzen en staatsgrenzen.’ Taal en tongval 57 (1), 3-25.
 • Hinskens, F.L.M.P. & met medewerking van L. Brouwer (2006) ‘Van Abbegeasterkeatting naar Zansterpijpje. -ster in noordelijke aardrijkskundige namen.’ in: L. Cornips, M. van Oostendorp en G. de Schutter (eds), Het morfologisch landschap van het Nederlands = Taal en tongval, themanummer 19. 57, 71-95.
 • Hinskens, F.L.M.P. & M. van Oostendorp (2006) ‘De palatalisering en velarisering van coronale nasaal-plosief clusters in GTR. Talige, dialectgeografische en onderzoekerseffecten.’ Taal en tongval 58 (1), 103-122. http://www.vanoostendorp.nl/pdf/tent07.pdf. (Fonologische variatie van Nederlandse dialecten)

REDACTIE BUNDEL OF THEMANUMMER

 • F.L.M.P. Hinskens [red.] (2006) Language Variation – European Perspectives. Selected papers from the Third International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 3), Amsterdam, June 2005. Benjamins, Amsterdam / Philadelphia, 279 p., http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_bookview.cgi?bookid=SILV%201. (Studies in Language Variation, nr. 1)

LEZINGEN

 • New types of non-standard Dutch. Standard, Variation and Language Contact in the Germanic Languages, University College London & King’s College London, Londen, Engeland, 24-03-2006.
 • Modelling phonological variation in a mega-database for Dutch dialects. New Ways of Analyzing Variation (NWAV) 35, Columbus, Ohio, VS, 11-11-2006. http://www.ling.ohio-state.edu/NWAV/. (Fonologische variatie van Nederlandse dialecten)
 • Het modelleren van fonologische variatie in de GTR-database. Meertens Instituut, Amsterdam, 07-11-2006. (Fonologische variatie van Nederlandse dialecten)
 • What Limburg centralizing diphthongs may tell us. 2. Internationaler Kongress für Dialektologie des Deutschen, Internationale Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen (IGDD), Wenen, Oostenrijk, 21-09-2006. (Fonologische variatie van Nederlandse dialecten)

PROJECTAANVRAGEN

 • Hinskens, F.L.M.P. & W. Heeringa: ‘From dialect to regiolect: how this change is reflected in the production and perception of the speakers.’ (2007-2010; 1 postdoc onderzoeker), ingediend bij: NWO, VENI. Doorgedrongen tot laatste ronde; beslissing medio maart 2007.
 • Hinskens, F.L.M.P. & W.L. Wetzels & W. Adelaar: ‘Aymara morphophonology, constants and variation.’ (2007-2010; 1 AiO), ingediend bij: VU / NWO, NWO Toptalent. Toegekend.

ORGANISATIE

 • Werkbezoek van en lezing door Prof.Dr. W. Labov (University of Pennsylvania, Philadelphia), evenement georganiseerd door F.L.M.P. Hinskens, Meertens Instituut te Amsterdam, 18-01-2006.

PROMOVENDI

 • Begeleider/promotor van S. Döring (Institut für Germanistik, Universität Leipzig & Algemene Taalwetenschap, Vrije Universiteit).
 • Begeleider/promotor van E. van Krieken (Algemene Taalwetenschap, Radboud Universiteit Nijmegen).
 • Begeleider/promotor van A. van Wijngaarden (Meertens Instituut).
 • Begeleider/promotor van M. Jansen (Meertens Instituut).
 • Begeleider/copromotor van K. Rys (Seminarie Nederlandse Taalkunde, RU Gent).

ONDERWIJS

 • een college in de cursus Taalgebruikstheorie, VU, Neerlandistiek; Communicatie- & Informatiewetenschap, BA, 14-03-2006.
 • Taalvariatie in Nederland. De atlassen van het Meertens Instituut, UvA en VU, Neerlandistiek en Taalwetenschap, BA, 01-09-2005 t/m 31-01-2006.
 • werkcollege bij Inleiding Algemene Taalwetenschap, VU, ATW, BA, 08-02-2006 t/m 15-03-2006.
 • Inleiding Taalvariatie; Haagse Harrie en zijn vrienden, VU en UvA, ATW en Neerlandistiek, BA, 04-09-2006 t/m 31-01-2007.

BESTUUR

 • International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE), scientific committee, lid, vanaf 24-11-1998.
 • European Workshop Afrikaans Extra Muros (EWAfrEM), wetenschappelijk comité, lid, vanaf 15-10-1999.

REDACTIE