skip to main content

Hinskens, F.L.M.P.

Output 2008

REDACTIE BOEKENSERIE

 •  Redactie Benjaminsboekenserie Studies in Language Variation

REDACTIE TIJDSCHRIFT OF THEMANUMMER

 • Redactie Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
 • Lid redactieraad (vanaf 01-06-2000), neerlandistiek.nl, elektronisch tijdschrift, verschijnt ongeregeld. Internet: http://www.neerlandistiek.nl/.
 • Lid redactieraad (vanaf 01-11-2002), tijdschrift Taal en Tongval, verschijnt 2 reguliere nummers plus 1 themanummer per jaar. Internet: http://www.meertens.nl/taalentongval/.
 • Lid redactieraad (vanaf 01-06-2004), tijdschrift Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik (ZDL), verschijnt 3 keer per jaar. Internet: http://www.steiner-verlag.de/ZDL.
 • Lid redactieraad (28-08-2007 t/m 31-12-2012) tijdschrift Diachronica, verschijnt vanaf 2008 drie keer per jaar. Internet: http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_seriesview.cgi?series=dia.
 • Lid redactieraad (vanaf 25-10-2007), tijdschrift Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (KZM), verschijnt 1 keer per jaar. Internet: http://www.kzm.be/publicaties.html.

LEZINGEN ALS KEYNOTE SPEAKER

 • Heeringa, W.J. & Hinskens, F.L.M.P. (2008, juni 05). Klankverandering in Nederlandse dialecten: 1874 versus 1996. Amsterdam, Symposium Taal- en Spraakvariatie.
 • Heeringa, W.J. & Hinskens, F.L.M.P. (2008, november 28). The measurement of Dutch dialect change: Lexicon versus sound components. Freiburg, Germany, FRIAS conference on Dialectological and folk dialectological concepts of space.

OVERIGE LEZINGEN

 • Heeringa, W.J. & Hinskens, F.L.M.P. (2008, april 05). Sound change in Dutch dialects: 1874 versus 1996. Amsterdam, VU, Sociolinguistics Symposium 17 (SS17).
 • Heeringa, W.J. & Hinskens, F.L.M.P. (2008, augustus 08). From dialect to regiolect: the measurement of sound change in Dutch dialects. Leeds, UK, Methods XIII. 

ORGANISATIE BIJEENKOMSTEN

 • Hermans, B.J.H., Hinskens, F.L.M.P. & Oostendorp, M. van (2008). Usage-based and rule-based approaches to phonological variation. SS17: Amsterdam (2008, april 04).
 • Hinskens, F.L.M.P., Lekakou, M. & Oostendorp, M. van (2008). Internat’l Symposium on Internal and contact-induced variation in present-day Greek. Symposium: Amsterdam (2008, april 11).

ONDERWIJS

 • Hinskens, F.L.M.P. & Bennis, H.J. (2008). Taalvariatie in Nederland; Haagse Harrie en zijn vrienden. BA-cursus: Vrije Universiteit (2007, september 03 – 2008, januari 31).
 • Hinskens, F.L.M.P., Hermans, B.J.H. & Oostendorp, M. van (2008). Aspects of phonological variation: usage-based versus rule-based approaches to phonological variation. MA-cursus: Vrije Universiteit Amsterdam (2008, februari 07 – 2008, juni 18).
 • Hinskens, F.L.M.P. (2008). MA-cursus Etnisch Nederlands. Gastcollege: Universiteit van Amsterdam (2008, november 12).

STUDENTEN

 • Begeleider van David van der Vloed (Universiteit Utrecht, Taalwetenschap, Taalwetenschap). Van 20-11-2008 t/m 20-02-2008. Stageonderzoek: Sociofonetische analyse van de realisatie van de /z/ in het Turkse, Marokkaanse en Nederlandse Nederlands.

BESTUUR

 • International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE), scientific committee, lid, vanaf 24-11-1998.
 • European Workshop Afrikaans Extra Muros (EWAfrEM), wetenschappelijk comité, lid, vanaf 15-10-1999.