skip to main content

Hinskens, F.L.M.P.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS

•       Hinskens, F.L.M.P. & Oostendorp, M. van (2009). “Sources of phonological variation in a large database for Dutch dialects”. In S. Tsiplakou, M. Karyolemou & P. Pavlou (Eds.), Language Variation – European Perspectives II. Selected papers from the Fourth International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 4), Nicosia, June 2007 (Studies in Language Variation, 5) (pp. 103-118). Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.
•       Hinskens, F.L.M.P. (2009). “The erosion of a variable process. The case of n-deletion in Ripuarian and Limburg dialects of Dutch”. In F. Kügler, C. Féry & R. van de Vijver (Eds.), Variation and Gradience in Phonetics and Phonology (Phonology and Phonetics, 14) (pp. 311-350). Berlin etc.: Mouton de Gruyter.
•       Hinskens, F.L.M.P. (2009). “Zuid-Afrika en het Afrikaans. Inleidende notities over geschiedenis, taal en letterkunde”. In H. den Besten, F. Hinskens & J. Koch (Eds.), Afrikaans. Een drieluik (Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU, 58) (pp. 9-33). Amsterdam en Münster: Stichting Neerlandistiek VU en Nodus Publikationen.

 

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

•       Hinskens, F.L.M.P. (2009). Review article of FAND (Phonological atlas of the dialects of Dutch), Volumes I, II, III and IV. Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik (ZDL), 76(1), 66-74.

 

BOEKREDACTIE

•       Hinskens, F.L.M.P., Besten, H. den & Koch, J. (Eds.). (2009). Afrikaans. Een drieluik (Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU, 58). Amsterdam en Münster: Stichting Neerlandistiek VU en Nodus Publikationen.

 

REDACTIE TIJDSCHRIFT

•       Lid redactieraad (vanaf 01-06-2000), neerlandistiek.nl, elektronisch tijdschrift, verschijnt ongeregeld. Internet: http://www.neerlandistiek.nl/.
•       Lid redactieraad (vanaf 01-11-2002), tijdschrift Taal en Tongval, verschijnt 2 reguliere nummers plus 1 themanummer per jaar. Internet: http://www.meertens.nl/taalentongval/.
•       Lid redactieraad (vanaf 01-06-2004), tijdschrift Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik (ZDL), verschijnt 3 keer per jaar. Internet: http://www.steiner-verlag.de/ZDL/.
•       Lid redactieraad (28-08-2007 t/m 31-12-2012) tijdschrift Diachronica, verschijnt vanaf 2008 drie keer per jaar. Internet: http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_seriesview.cgi?series=dia.
•       Lid redactieraad (vanaf 25-10-2007), tijdschrift Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (KZM), verschijnt 1 keer per jaar. Internet: http://www.kzm.be/publicaties.html.

 

LEZINGEN ALS KEYNOTE SPEAKER

•       Hinskens, F.L.M.P. (2009, augustus 19). “De historische verzwakking en deletie van intervocalische / intersonorantische stemhebbende obstruenten in het Afrikaans”. Leiden, Internationaal symposium Standaardtalen in beweging; Standaardisatie en destandaardisatie in Nederlands en Afrikaans.
•       Hinskens, F.L.M.P. (2009, november 20). “Koineisation in the present-day Dutch dialect landscape. Questions, findings and more questions”. Gent (B), Taal & Tongval colloquium on Linguistic and extra-linguistic factors in the formation of regiolects.

 

OVERIGE LEZINGEN

•       Heeringa, W.J. & Hinskens, F.L.M.P. (2009, april 02). Changes in Dutch Dialect Varieties. How does Production Relate to Perception? Leuven, Workshop on Production, Perception and Attitude.
•       Hinskens, F.L.M.P. (2009, juni 26). “Lexically diffuse sound change. The sociophonology of the undead”. Kopenhagen, Fifth International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 5).
•       Hinskens, F.L.M.P. (2009, augustus 11). “Lexically diffuse sound change. The sociophonology of the undead”. Nijmegen, The XIXth International Conference on Historical Linguistics (ICHL XIX).
•       Hermans, B.J.H. & Hinskens, F.L.M.P. (2009, september 09). How democratic are inflectional paradigms? Zuerich, IGGD.
•       Heeringa, W.J. & Hinskens, F.L.M.P. (2009, november 20). The measurement of Dutch dialect change: Lexicon versus morphology versus sound components. Gent, Taal & Tongval colloquium.
•       Heeringa, W.J. & Hinskens, F.L.M.P. (2009, december 18). Dialectverandering: Lexicon versus morfologie versus klankcomponenten. Utrecht, Dag van de fonetiek.

 

PROJECTAANVRAGEN

•       Heeringa, W. i.s.m. F.L.M.P. Hinskens (Meertens Instituut): ‘Towards an index of linguistic independence: when is a dialect a minority language?’ (2010-2011; 1 postdoc onderzoeker), ingediend bij: Lorentz Center (Leiden), Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS – Wassenaar), Distinguished Lorentz Fellowships. Niet toegekend.

 

PROMOTIEBEGELEIDING

•       Begeleider/promotor van S. Döring (Institut für Germanistik, Universität Leipzig).
•       Begeleider/promotor van A. van Wijngaarden (Meertens Instituut).
•       Begeleider/copromotor van M.L. Coler-Thayer (Taalwetenschap, VU).
•       Begeleider/promotor van M. Jansen (Meertens Instituut).
•       Begeleider/promotor van Hanke van Buren (Radboud Universiteit Nijmegen).

 

STUDENTEN

•       Begeleider van Tim Geval (Universiteit Utrecht, Taalwetenschap). Van 01-11-2009 t/m 15-02-2010. Stageonderzoek: ontwikkeling pilot webenquête voor leerkrachten t.b.v. het Roots of ethnolectsproject.
•       Begeleider van Mike Louwman (Universiteit Utrecht, Taalwetenschap). Van 01-11-2009 t/m 15-02-2010. Stageonderzoek: het gebruik van vloeken en scheldwoorden in een deel van het spontane materiaal voor het Roots of ethnolectsproject.
•       Begeleider van Laura Kievit (Universiteit Utrecht, Taalwetenschap). Van 01-11-2009 t/m 15-02-2010. Stageonderzoek: de (veronderstelde) competitie tussen volle en gereduceerde vormen van 2sg pronomina – onderzocht aan een deel van het spontane materiaal voor het Roots of ethnolectsproject.

 

BESTUUR

•       lid oppositie bij promotie J. Audring aan de Letterenfaculteit VU.
•       lid mscie en oppositie bij promotie D. Eberhard aan de Letterenfaculteit VU.
•       International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE), scientific committee, lid vanaf 1998
•       European Workshop Afrikaans Extra Muros (EWAfrEM), wetenschappelijk comité, lid vanaf 1999
•       Meertens Instituut, Commissie Strategie en Beleid, voorzitter, vanaf 2009