skip to main content

Hinskens, F.L.M.P.

Output 2007

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

 • Hinskens, F.L.M.P. (2007) ‘Sandhi voicing and opacity in Limburg dialects of Dutch. Towards a formal account.’ In: S. Döring & W. Geilfuss-Wolfgang [red.] Von der Pragmatik zur Grammatik. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig, pp. 75-85.
 • Hinskens, F.L.M.P. (2007) ‘New types of non-standard Dutch.’ In: Chr. Fandrych & R. Salverda [red.] Standard, Variation and Language Change in Germanic Languages. IDS & Narr, Francke, Attempto, Mannheim & Tübingen, pp. 281-300.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

 • Hinskens, F.L.M.P. & M. van Oostendorp (2007) ‘De palatalisering en velarisering van coronale nasaal-plosief clusters in GTR. Talige, dialectgeografische en onderzoekerseffecten.’ Taal en tongval 58 (1), 103-122. Internet: http://www.vanoostendorp.nl/pdf/tent07.pdf.
 • Hinskens, F.L.M.P. & K. van Dalen-Oskam (2007) ‘"Kwantitatieve benaderingen in het taal- en letterkundige onderzoek. Een ruwe schets".’ Kwantitatieve benaderingen in de taal- en letterkunde. Themanummer TNTL 123 (1), 1-21. Internet: http://www.maatschappijdernederlandseletterkunde.nl/tntl/.
 • Hinskens, F.L.M.P. & P. Muysken (2007) ‘The talk of the town: languages in Amsterdam 1507-2007.’ in: R. Franceschini (Hsg.), Im Dickicht der Städte I: Sprache und Semiotik. Special issue of Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik (LiLi) 37 (148), 7-23.

REDACTIE BUNDEL OF THEMANUMMER

 • F.L.M.P. Hinskens & K. van Dalen-Oskam [red.] (2007) Kwantitatieve benaderingen in de taal- en letterkunde. Verloren / Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Hilversum, 96 p., Internet: http://www.maatschappijdernederlandseletterkunde.nl/tntl/. (Themanummer TNTL, jrg. 123, nr. 1)

OVERIGE PUBLICATIES

LEZINGEN

 • Sources of phonological variation in a large database for Dutch dialects. 4th International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 4), Nicosia, Cyprus, 19-06-2007. Internet: http://www.ucy.ac.cy/~iclave4/. (Fonologische variatie van Nederlandse dialecten)
 • Kwantitatieve benaderingen in het taal- en letterkundig onderzoek. Een ruwe inleidende schets. symposium georganiseerd door F. Hinskens en K. van Dalen-Oskam (Huygens Instituut, Den Haag). Kwantitatieve benaderingen in het taal- en letterkundige onderzoek en elders in de geesteswetenschap, Meertens Instituut, Amsterdam, 28-06-2007. Internet: http://www.meertens.knaw.nl/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=142521&Itemid=70.
 • Investigating emerging ethnolects of Dutch: methods and first findings. Keynote lezing. UK Language Variation and Change conference (UKLVC6), Lancaster, UK, 11-09-2007. Internet: http://www.ling.lancs.ac.uk/uklvc/index.htm. (The roots of ethnolects)
 • Studying emerging ethnolects of Dutch: Questions, methods and first findings. 10th International Pragmatics Conference, Gothenborg, Zweden, 09-07-2007. Internet: http://ipra.ua.ac.be/main.aspx?c=*CONFERENCE2006&n=1295. (The roots of ethnolects)
 • Segmental inventories and T-orders: Evidence from Dutch dialects. GLOW XXX workshop on Segment Inventories, CASTL, University of Tromsø, Tromsø, Noorwegen, 11-04-2007  (Fonologische variatie van Nederlandse dialecten)
 • Sources of phonological variation in a large database for Dutch dialects. 4th International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 4), Nicosia, Cyprus, 19-06-2007. (Fonologische variatie van Nederlandse dialecten)

ORGANISATIE

 • Kwantitatieve benaderingen in het taal- en letterkundige onderzoek en elders in de geesteswetenschappen. Een kennismaking, symposium georganiseerd door F.L.M.P. Hinskens & K. van Dalen-Oskam, Meertens Instituut te Amsterdam, 28-06-2007.

PROMOVENDI

 • Begeleider/promotor van S. Döring (Institut für Germanistik, Universität Leipzig & Algemene Taalwetenschap, Vrije Universiteit).
 • Begeleider/promotor van M. Jansen (Meertens Instituut).
 • Begeleider/copromotor van K. Rys (Seminarie Nederlandse Taalkunde, RU Gent – promotie 9 mei 2007).
 • Begeleider/promotor van A. van Wijngaarden (Meertens Instituut).
 • Begeleider/copromotor van M.L. Coler-Thayer (Taalwetenschap, VU).
 • Begeleider/promotor van M. Jansen (Meertens Instituut).
 • Begeleider/promotor van M. Jansen (Meertens Instituut).

ONDERWIJS

 • een college in de cursus Taalgebruikstheorie, VU, Neerlandistiek; Communicatie- & Informatiewetenschap, BA, 13-03-2007.
 • werkcollege bij Inleiding Algemene Taalwetenschap, VU, ATW, BA, 07-02-2007 t/m 14-03-2007.
 • Taalvariatie in Nederland; Haagse Harrie en zijn vrienden, VU en UvA, ATW en Neerlandistiek, BA, 04-09-2006 t/m 31-01-2007.
 • Taalvariatie in Nederland; Haagse Harrie en zijn vrienden, VU en UvA, ATW en Neerlandistiek, BA, 03-09-2007 t/m 31-01-2008.
 • een college in de cursus Etnisch Nederlands, Universiteit Utrecht, Taalwetenschap, MA, 10-10-2007.

BESTUUR

 • International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE), scientific committee, lid, vanaf 24-11-1998.
 • European Workshop Afrikaans Extra Muros (EWAfrEM), wetenschappelijk comité, lid, vanaf 15-10-1999.

REDACTIE