skip to main content

Jansen, M.M.

LEZING ALS KEYNOTE SPREKER

 • Jansen, M.M. (2010, november 13). Hollandse invloeden in het Amelander dialect. Universiteit Leiden, Workshop Sporen van het Fries en de Friezen in Noord-Holland.

OVERIGE LEZINGEN 

 •  Jansen, M.M. (2010, maart 20). Tussen Hollands en Fries. Over Friese invloeden in Noord-Hollandse dialecten en Hollandse invloeden in Friese dialecten. Obdam, Eerste Noordhollandse Dialectenmiddag.
 • Jansen, M.M. (2010, november 18). Taalverandering op Ameland. Nes, Ameland, Lezing georganiseerd door Historische Vereniging Ameland.

DISSERTATIE

 • Jansen, M.M. (2010, april 08). Language Change on the Dutch Frisian Island of Ameland. Linguistic and sociolinguistic findings. KNAW – Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (259 pag.) (Utrecht: Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap). Prom./coprom.: prof. dr. F.L.M.P. Hinskens, dr. M. van Oostendorp & prof.dr. R.W.N.M. van Hout.

ONDERWIJS

 • Jansen, M.M. (2010). Gastcollege Ba/Ma cursus Sociolingu├»stiek: sekse/gender. Inleiding Taalvariatie voor BA studenten Neerlandistiek en ATW van de VU en de UvA: (2010, oktober 20).

BESTUUR

 • Meertens Instituut, Websitecommissie, voorzitter.
 • Meertens Instituut, Intranetcommissie, lid.

NIET -WETENSCHAPPELIJKE BOEK

 • Jansen, M.M. (2010). Een echte Amelander spreekt dialect. Verslag van een veldwerker (Meertens nieuwjaarsuitgaven). Amsterdam: AUP.

NIET-WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN

 • Jansen, M.M. (2010 december 29). Bijdrage Noord-Hollandse dialecten: audio & tekst. Retrieved Jan 17, 2011, from www.oneindignoordholland.nl.
 • Jansen, M.M. (2010 januari 19). Een echte Amelander spreekt dialect. Retrieved Feb 05, 2010, from http://www.kennislink.nl/publicaties/een-echte-amelander-spreekt-dialect.
 • Jansen, M.M. (2010 november 05). Uitgelicht: Dialectrenaissance, 10 jaar later.
 • Jansen, M.M. (2010 december 03). Uitgelicht: Kunstproject rondom Amelander dialect.
 • Jansen, M.M. (2010 december 03). Uitgelicht: Relatiegeschenk: Gelukkig Nieuwjaar!
 • Jansen, M.M. (2010 oktober 07). Uitgelicht: Terschelling: heilige grond voor de Nederlandse balladeonderzoeker.
 • Jansen, M.M. (2010 oktober 07). Uitgelicht: Verhalen van Stad en Streek.

BESTUUR

 • Meertens Instituut, Websitecommissie, voorzitter, vanaf 01-09-2006.
 • Meertens Instituut, Intranetcommissie, lid, vanaf 01-09-2007.