skip to main content

Kruijsen, T.J.W.M.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

  • Kruijsen, T.J.W.M. (2010). Weijnen en zijn nalatenschap. Taal en tongval, 62(1), 87-97.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS

  • Kruijsen, T.J.W.M. & Sijs, N. van der (2010). Mapping Dutch and Flemish. In R. Klein, S. Rabanus & A. Lameli (Eds.), Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation, Volume 2: Language Mapping (pp. 180-202). Berlijn: De Gruyter/Mouton
  • Kruijsen, T.J.W.M. & Brok, H.J.T.M. (2010). Vossenstaart, leeuwenbekje en koeienoog. Theriomorfe benoemingsaspecten in de volksnamen van planten. In J. De Caluwe & J. Van Keymeulen (Eds.), Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent (pp. 73-92). Gent: Academia Press.

REDACTIE TIJDSCHRIFT THEMANUMMER

  • Kruijsen, T.J.W.M. & Hout, R.W.N.M. van (Eds.). (2010). Taal en tongval. Themanummer, 62(1).

LEZING ALS KEYNOTE SPREKER

  • Kruijsen, T.J.W.M. (2010, juni 24). Sur l’histoire de l’ALE. Kraków, Polen, Voordracht op de 43ste vergadering van de redactie van de Atlas Linguarum Europae.

OVERIGE LEZING

  • Kruijsen, T.J.W.M. & Brok, H.J.T.M. (2010, november 27). Limburgse volksnamen van planten. Beringen, Voordracht op het 36ste congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde.

NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE

  • Kruijsen, T.J.W.M. (2010). Toon Weijnen honderd jaar. Brabants, 7(1), 17-19.