skip to main content

Kruijsen, T.J.W.M.

Output 2007

BOEKEN

  • Kruijsen, Joep & Frens Bakker (2007) Het Limburgs onder Napoleon. Achttien Limburgse en Rijnlandse dialectvertalingen van 'De verloren zoon' uit 1806-1807. Gopher Publishers, Utrecht, 264 p. 1e dr.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

  • Kruijsen, Joep (2007) ‘Het West-Limburgs.’ In: Ronny Keulen & Ton van de Wijngaard & Herman Crompvoets … [et al.] [red.] Riek van Klank. Inleiding in de Limburgse dialecten. Veldeke Limburg, Sittard, pp. 102-112. (Veldeke Taalstudies, nr. 2)
  • Kruijsen, Joep (2007) ‘Het WBD na 1980.’ In: Fons Moerdijk & Ariane van Santen & Rob Tempelaars [red.] Leven met woorden. Afscheidsbundel voor professor Piet van Sterkenburg. INL/Brill, Leiden, pp. 55-61.