skip to main content

MacLean, A.

Output 2006

LEZINGEN

  • Geographic Variation in Inflection: Inflectional Features in Dutch Dialects. TIN-dag, Algemene Vereniging voor Taalwetenschap, Utrecht, 04-02-2006. (Variation in Inflection)

ORGANISATIE

  • ANéLA juniorendag 2006, symposium georganiseerd door A. MacLean, Universiteit Utrecht te Utrecht, 01-04-2005 t/m 08-02-2006.

ONDERWIJS

  • Taalvariatie, Meertens Instituut/UvA/VU, variatielinguïstiek, BA, 05-09-2005 t/m 31-01-2006.

REDACTIE

  • Gastredacteur (01-03-2006 t/m 03-04-2006) tijdschrift TTWiA, verschijnt 1 tot 2 keer per jaar.