skip to main content

Meder, Th.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

 • Meder, T. & Illes, F. (2010). Anansi comes to Holland; the trickster spider as a dynamic icon of ethnic identity. Quotidian. Dutch Journal for the Study of Everyday Life, 2(1), 20-63.
 • Meder, T. (2010). From a Dutch Folktale Database towards an International Folktale Database. Fabula, 51(1-2), 6-22.
 • Meder, T. (2010). The Hunt for Winnie the Puma: Wild Animals in a Civilized Dutch Environment. Contemporary Legend, 10, 95-127.
 • Meder, T. (2010). Volkscultuur en identiteit: het volksverhaal als icoon van de lokale gemeenschap. Levend Erfgoed, 7(2), 14-21.

WETENSCHAPPELIJK BOEK

 • Blécourt, W. de, Koman, R.A., Kooi, J. van der & Meder, T. (2010). Verhalen van Stad en Streek: Sagen en Legenden in Nederland. Amsterdam: Bert Bakker.

 REDACTIE

 • Redactie (vanaf 2006), tijdschrift Vertel eens…, verschijnt kwartaal.
 • Wetenschappelijk adviseur (vanaf 2010), tijdschrift Fabula. Journal of Folktale Studies., verschijnt vier maal per jaar.

OVERIGE LEZINGEN

 • Meder, T. (2010, juni 28). In Search of the Dutch Lore of the Land: Old and New Legends throughout the Netherlands. Meertens Instituut, Amsterdam, Perspectives on Contemporary Legend. International Society for Contemporary Legend Research Twenty-eighth International Conference.
 • Meder, T. (2010, oktober 22). Verhalen van Stad en Streek: Sagen van Water en Eilanden in Nederland. Meertens Instituut, Amsterdam, Lezingenreeks ‘Land in het water – Eilandculturen in Nederland’.

ORGANISATIE BIJEENKOMSTEN

 • Meder, T. (2010). Perspectives on Contemporary Legend. International Society for Contemporary Legend Research Twenty-eighth International Conference, Amsterdam, The Netherlands.

ONDERWIJS

 • Meder, T. (2010). Erfgoed met een kleine e: volksverhalen in Nederland. Gastcollege, Algemene Cultuurwetenschap, Geschiedenis en Media Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam: Meertens Instituut, Amsterdam (2010, maart 03).
 • Meder, T. (2010). Introductie op het DOC Volksverhaal en de Nederlandse Volksverhalenbank. Gastcollege, Religiestudies, Vrije Universiteit, Amsterdam: Meertens Instituut, Amsterdam (2010, oktober 14).
 • Meder, T. (2010). Gastcollege Volksverhalen en jeugdliteratuur: intertekstualiteit en intermedialiteit. Jeugdliteratuur: Universiteit van Amsterdam (2010, oktober 20).

 BEGELEIDING STUDENTEN

 • Begeleider van Dorine Boudewijn (Radboud Universiteit Nijmegen, Letteren, Nederlandse taal en cultuur). Van 01-08-2009 t/m 01-02-2010. Stageonderzoek: Stage Nederlandse Volksverhalenbank.
 • Begeleider van Suzanne Groenendijk (Universiteit Leiden, Letteren, Literatuurwetenschap). Van 01-02-2010 t/m 28-05-2010. Stageonderzoek: De Nederlandse Volksverhalenbank.
 • Begeleider van Sophie van Setten (Universiteit Utrecht, Letteren, Literatuurwetenschap). Van 01-09-2010 t/m 09-12-2010. Stageonderzoek: De Nederlandse Volksverhalenbank.

PROJECTAANVRAGEN

 • Reijnders, S. i.s.m. Th. Meder (Meertens Instituut): ‘Places of the Imagination. Media, Tourism, Culture.’ (2011-2015; 1 Post-doc, 1 Aio), ingediend bij: NWO, Geesteswetenschappen, vrije competitie. Niet toegekend.
 • Meder, Th. i.s.m. A. van den Bosch (Universiteit Tilburg): ‘PRIMA: Pattern Recognition in Motifs Automated.’ (2011-2012; 1 Post-doc , 1 Wetenschappelijk programmeur), ingediend bij: CLARIN-NL. Niet toegekend.Meder, Th. i.s.m. M. Theune (Universiteit twente): ‘FACT: Folktales As Classifiable Texts.’ (2011-2015; 1 Oio, 1 Post-doc, 1 Wetenschappelijk programmeur), ingediend bij: CATCH. Pending.

BESTUUR

 • Meertens Instituut, CSB, voorzitter, vanaf 01-12-2010.
 • Stichting Vertelcultuur, voorzitter/penningmeester, vanaf 26-03-2008.

NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE

 • Meder, T. (2010). Hoe echt is het Vrouwtje van Stavoren? Een onderzoek naar de authenticiteit van Nederlandse sagen en legenden. Geschiedenis Magazine, 45(6), 8-13.
 • Meder, T. & Wilmink, W. (2010). De Beatrijs. Een middeleeuws Maria-mirakel (Bulkboek literaire klassieken, 3). Den Haag: Knippenberg.