skip to main content

Meder, Th.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT

 • Meder, T. (2011). In Search of the Dutch Lore of the Land. Old and New Legends throughout the Netherlands. Folklore, 122(2), 117-134.

REDACTIE TIJDSCHRIFT

 • Vertel eens…
 • Fabula. Journal of Folktale Studies (adviseur)

OVERIGE  LEZINGEN

 • Meder, T. (2011, april 18). ‘You Have to Make up Your Own Story Here’. Identities in Cyberspace from Twitter to Second Life. Lissabon, Portugal, 10th SIEF Congress ‘People Make Places – Ways of Feeling the World, panel ‘Shaping Virtual Lives: Identities on the Internet’.
 • Meder, T. & Bosch, Antal van den (2011, oktober 20). Folktales as classifiable texts and motif sequences: The FACT and Tunes & Tales projects. Radboud Universiteit Nijmegen, Second AMICUS Workshop ‘Storytelling in Fairytales and Science’.
 • Meder, T. (2011, november 01). FACT: Folktales as Classifiable Texts (and a Tunes & Tales project on motif sequences). IISG Amsterdam, CATCH meeting organized by HiTime.

PROJECTAANVRAGEN

 • Meder, Th. i.s.m. M. Theune (Universiteit Twente): ‘FACT: Folktales af Classifiable Texts.’ (2011-2015; 1 AiO, 1 Postdoc, 1 Wetenschappelijk programmeur), ingediend bij: NWO, CATCH. Toegekend.
 • Grijp, L. & Th. Meder: ‘Tunes & Tales.’ (2011-2016; 2 Aio, 1 Postdoc, 1 Programmeur), ingediend bij: KNAW, Computational Humanities. Toegekend.

ORGANISATIE  BIJEENKOMST

 • Meder, T. & Krawczyk-Wasilewska, V. (2011). Shaping Vitual Lives: Identities on the Internet. Panel 101 at the 10th SIEF Congress ‘People Make Places – Ways of Feeling the World’: Lissabon, Portugal (2011, april 18).

ONDERWIJS

 • Meder, T. Erfgoed met een kleine e: volksverhalen in Nederland. Gastcollege in de reeks ‘Nieuw Cultureel Erfgoed’ voor studenten Algemene Cultuurwetenschap, Geschiedenis en Media Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam, o.l.v. dr. Stijn Reijnders: Meertens Instituut (2011, februari 23).
 • Meder, T.   De migrerende en veranderende verhalen van Anansi. PhD Gastcollege tijdens het promovendi-weekend van prof. dr. Michiel van Kempen: Amsterdam-Zuidoost (2011, mei 28).
 • Meder, T. Gastcollege Folktales in the Netherlands. Presentatie voor Duitse volkskundestudenten van de Universiteit van Bonn: Meertens Instituut (2011, juli 07).
 • Meder, T. Gastcollege Volksverhalen en jeugdliteratuur: intertekstualiteit en intermedialiteit. cursus Jeugdliteratuur: Universiteit van Amsterdam (2011, september 21).
 • Meder, T. Gastcollege Computational Humanities en Nederlandse Volksverhalen. Taalkundeprogramma Illustere School, Universiteit van Amsterdam: Meertens Instituut (2011, november 29).

STUDENTENBEGELEIDING

 • Begeleider van Cynthia Hensen (Radboud Universiteit Nijmegen, Taal- en Cultuurstudues). Van 03-01-2011 t/m 31-03-2011. Stageonderzoek: Nederlandse Volksverhalenbank.
 • Begeleider van Petra Visser (Rijksuniversiteit Groningen, Godsdienstwetenschappen). Van 05-04-2011 t/m 25-08-2011. Stageonderzoek: Nederlandse Volksverhalenbank.
 • Begeleider van Janneke Vos (Universiteit van Utrecht, Letteren, Cultuurgeschiedenis). Van 01-06-2011 t/m 31-08-2011. Scriptieonderzoek: Digitale verhalen: het fenomeen, de achtergronden en de cultuurhistorische duiding van websites met verhalen.

BESTUUR

 • Meertens Instituut, CSB, voorzitter
 • Stichting Vertelcultuur, voorzitter/penningmeester

NIET-WETENSCHAPPELIJKE   PUBLICATIE

 • Meder, T. (2011). Lorelei. Vertel eens…, 6(1), 20-23.

PUBLICITEIT

 • Radio: NCRV, 06-01-2011. ‘Plein 5.’ (Communities claiming tales)
 • Radio: NCRV, 24-03-2011. ‘Plein 5.’ (Communities claiming tales)
 • Televisie: RTL4, 11-10-2011. ‘EditieNL.’ (Verhaalrepertoires en vertelcultuur)
 • Tijdschrift: 7Days, 22-04-2011. ‘Hoe zijn moppen en raadsels ontstaan?’ (Verhaalrepertoires en vertelcultuur)
 • Tijdschrift: Kunstzone, 01-01-2011. ‘Broodjeaapverhalen. Een interview met Theo Meder.’ (Verhaalrepertoires en vertelcultuur)
 • Dagblad: Dagblad De Limburger, 13-01-2011. ‘Limburgers, de nieuwe Belgen.’ (Verhaalrepertoires en vertelcultuur)
 • Internet: Univers.online, 05-12-2011. ‘Volksverhalen Sinninghe UvT naar Meertens Instituut.’