skip to main content

Nijboer, H.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

•    Nijboer, H.T. & Kuiper, Y.B. (2009). Between Frugality and Civility: Dutch Mennonites and Their Taste for the ‘World of Art’ in the Eighteenth Century. Journal of Mennonite Studies, 27(1), 75-92.

REVIEW IN TIJDSCHRIFT

•    Nijboer, H.T. (2009). Bert Timmermans, Patronen van patronage in het zeventiende-eeuwse Antwerpen. Een elite als actor binnen een kunstwereld [Bespreking van het boek Patronen van patronage in het zeventiende-eeuwse Antwerpen. Een elite als actor binnen een kunstwereld]. TSEG, 6(1), 127-128.

OVERIGE LEZINGEN

•    Nijboer, H.T. & Dibbits, H.C. (2009, januari 24). Ruikt Keuls Water even lekker als Eau de Cologne? Over de performativiteit van het Frans bij de beleving van luxe in de 18e eeuw. Amsterdam, Symposium: Smaak en distinctie. Elites in de Nederlanden in de 18de eeuw.
•    Nijboer, H.T. (2009, juni 13). Some Thoughts on the Performative Power of Names and the Creation of Capital. Amsterdam, symposium Names in the Economy III.

ORGANISATIE BIJEENKOMSTEN

•    Nijboer, H.T., Boerrigter, R. & Gerritzen, D. (2009). Names in the Economy III, 11-13 juni 2009, Meertens Instituut, Amsterdam.
•    Nijboer, H.T. & Dibbits, H.C. (2009). Smaak en distinctie. Elites in de Nederlanden in de 18de eeuw.

BESTUUR

•    European Social Science History Conference, Network Material and Consumer Culture, voorzitter, vanaf 01-06-2006.