skip to main content

Nijboer, H.

Output 2007

BOEKEN

 • Nijboer, H. (2007) De fatsoenering van het bestaan. Consumptie in Leeuwarden tijdens de Gouden Eeuw. proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, 192 p.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

 • Nijboer, H. (2007) ‘Een product 'Tot Oogen lust en Pronkery'. De markt voor Hollands porselein.’ In: Ank Trumpie [red.] Pretty Dutch. 18de-eeuws Hollands porselein / 18th Century Dutch Porcelain. Museum Princessehof & 010 Publishers, Leeuwarden & Rotterdam, pp. 22-24.
 • Nijboer, H. (2007) ‘A Product for 'Feasting the Eye and Ostentation'. The market for Dutch porcelain.’ In: Ank Trumpie [red.] Pretty Dutch. 18de-eeuws Hollands porselein / 18th Century Dutch Porcelain. Museum Princessehof & 010 Publishers, Leeuwarden & Rotterdam, pp. 25-27.

LEZINGEN

 • De doopsgezinde koopliedenelite van Harlingen in de zeventiende en achttiende eeuw. Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Friesland, Leeuwarden, 27-01-2007.
 • Subordination or something else: Amsterdam and Friesland in the Dutch Golden Age. Workshop Close Encounters with the Dutch, Roskilde, Denemarken, 06-10-2007.
 • De veldnamencollectie van het Meertens Instituut. Studiemiddag Toponymie in Noord-Brabant, Samenwerkingsverband Volkscultuur, 's-Hertogenbosch, 20-04-2007. (DOC Namen)
 • Webservices, cultuurhistorie en GIS. Workshop webservices, cultuurhistorie en GIS, Meertens Instituut, Amsterdam, 28-09-2007. (DOC Namen)

PROJECTAANVRAGEN

 • Nijboer, H.: ‘Nederlandse Microtoponiemen Databank.’ (2007-2009; 0 n.v.t.), ingediend bij: SenterNovem, Digitaliseren met beleid. Niet toegekend.

ORGANISATIE

 • Webservices, cultuurhistorie en GIS, workshop georganiseerd door H. Nijboer, Meertens Instituut te Amsterdam, 28-09-2007.

STUDENTEN

 • Begeleider van Dennis Kruithof (UvA). Vanaf 01-09-2007. Stageonderzoek: Redactie website Netwerk Naamkunde.

BESTUUR

 • European Social Science History Conference, Network Material and Consumer Culture, voorzitter, vanaf 01-06-2006.