skip to main content

Oostendorp, M. van

Output 2006

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

 • Oostendorp, M. van & A. Revithiadou & K. Nikolou (2006) ‘Vowel Harmony in Contact Induced Systems: The Case of Asia Minor Dialects of Greek.’ In: M. Janse & B. Joseph & A. Ralli [red.] Proceedings of the 2nd International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. University of Patras, Patra, pp. 350-365.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

 • Oostendorp, M. van & L. Cornips (2006) ‘Het morfologische landschap: het Polen van de dialectologie?’ Het morfologische landschap van het Nederlands (19), 5-12.
 • Oostendorp, M. van (2006) ‘Expressing inflection tonally.’ Catalan Journal of Linguistics 4 (1), 107-126.

REDACTIE BUNDEL OF THEMANUMMER

 • L. Cornips & M. van Oostendorp & G. de Schutter [red.] (2006) Het morfologische landschap van het Nederlands. 281 p. (Taal & Tongval, nr. 19)

RECENSIES

 • Oostendorp, M. van (2006) Against Phonetically-Based Phonology. Recensie van: Bruce Hayes, Robert Kirchner and Donca Steriade (Eds.), Phonetically-Based Phonology (Cambridge, 2004). In: Journal of Linguistics 42 (10), 467-473.

OVERIGE PUBLICATIES

 • Oostendorp, M. van (2006) ‘Taalkritiek in tijden van terrorisme.’ Onze Taal, 1-4. http://www.onzetaal.nl/nieuws/taalsites.php.
 • Oostendorp, M. van (2006) ‘Het onderzoek: het ideale woordenboek.’ Onze Taal, 21-22.
 • Oostendorp, M. van (2006) ‘Taalverandering is nooit taalverloedering.’ Onze Taal, 61.
 • Oostendorp, M. van (2006) ‘’Op vakantie denk ik aan jullie’. Nederlandse conversatielessen als vrijwilligerswerk.’ Onze Taal, 121-123.
 • Oostendorp, M. van (2006) ‘Het onderzoek: groter dan en groter als.’ Onze Taal, 145-146.
 • Oostendorp, M. van (2006) ‘"De grootste vijanden van het Fries zijn de gewone Friezen" Het Fries en de Friese beweging in de 21ste eeuw.’ Onze Taal, 211-214.
 • Oostendorp, M. van (2006) ‘"Geen Friese toestanden!" Het werk van streektaalfunctionarissen.’ Onze Taal, 251-253.
 • Oostendorp, M. van (2006) ‘Reageren op woorden die niet zijn gezegd. Taalkundige Deborah Tannen over misverstanden in gesprekken.’ Onze Taal, 278-231.
 • Oostendorp, M. van (2006) ‘Het onderzoek: het ontstaan van taal nabootsen.’ Onze Taal, 281-282.
 • Oostendorp, M. van (2006) ‘Het onderzoek: ingeslikte woorden in je hoofd.’ Onze Taal, 311-312.
 • Oostendorp, M. van (2006) ‘De tussen-n in het Concertgebouw.’ Neder-L, -. http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/10/061027.html.
 • Oostendorp, M. van (2006) ‘Hoe kleurlozer het ABN, hoe mooier.’ NRC Handelsblad (14.6), 9. http://www.kennislink.nl/web/show?id=153446.
 • Oostendorp, M. van (2006) ‘In memoriam Jo Daan.’ NRC Handelsblad (15.6), 7.
 • Oostendorp, M. van (2006) ‘Verkeerde klemtoon in het Engels irriteert het meest.’ NRC Handelsblad, 7.11.
 • Oostendorp, M. van (2006) ‘NRC Handelsblad.’ Interne metronoom laat onhoorbare accenten horen (15.6), 9.
 • Oostendorp, M. van (2006) ‘Glossolalie op het songfestival.’ Kennislink, -. http://www.kennislink.nl/web/show?id=151735.
 • Oostendorp, M. van (2006) ‘Hoe fluit je een taal?’ Kennislink, -. http://www.kennislink.nl/web/show?id=143894.

LEZINGEN

 • Scales, |A|, and Limburg Tonogenesis. Old-world Conference in Phonology III, Boedapest, Hongarije, 17-10-2006.
 • Dutch Diminutives and the Question Mark. Gaps Workshop, Oslo, Noorwegen, 17-05-2006.
 • Modelling phonological variation in a mega-database for Dutch dialects. New Ways of Analyzing Variation (NWAV) 35, Columbus, Ohio, VS, 11-11-2006. http://www.ling.ohio-state.edu/NWAV/. (Fonologische variatie van Nederlandse dialecten)
 • Het modelleren van fonologische variatie in de GTR-database. Meertens Instituut, Amsterdam, 07-11-2006. (Fonologische variatie van Nederlandse dialecten)

ORGANISATIE

 • Van dialectologie tot variatielinguïstiek, symposium georganiseerd door L. Cornips & M. van Oostendorp, Meertens Instituut te Amsterdam, 02-06-2006.
 • ESF Exploratory Workshop on Corpora in Phonological Research, workshop georganiseerd door M. van Oostendorp & G. Kristoffersen & J. Durand, Meertens Instituut te Amsterdam, 28-06-2006 t/m 30-06-2006.

PROMOVENDI

 • Begeleider/copromotor van W. Jansen (UvA).
 • Begeleider/copromotor van D. Graf (Universiteit Leiden).
 • Begeleider/copromotor van Marcus Sikosek (Universiteit Utrecht).
 • Begeleider van Kathy Rhys (Nederlandse Taalkunde, Gent).

ONDERWIJS

 • Phonology of Dutch, University of Indiana, Linguistics Department, Post-doc PhD, 26-06-2006 t/m 30-06-2006.
 • A Theory of Colours in Phonology, Universiteit van Olomouc, (Tsjechië), Department of English Linguistics, Post-doc PhD, 24-07-2006 t/m 28-07-2006.
 • Introduction to OT, Universiteit van Olomouc, (Tsjechië), Department of English Linguistics, Post-doc overig, 31-07-2006 t/m 04-08-2006.
 • Tone and segmental structure, Universität Stuttgart, Engelse Taalkunde, Post-doc PhD, 14-08-2006 t/m 31-08-2006.

STUDENTEN

 • Begeleider van Roos Genet (Universiteit Leiden, Letteren, Taalwetenschap). Van 01-01-2006 t/m 10-06-2006. Scriptieonderzoek: Klinkerverharding in het Cypriotisch Grieks.

BESTUUR

 • Generative Linguistics in the Old World, lid, vanaf 05-01-1999.
 • Meertens Instituut, Websitecommissie, voorzitter, vanaf 01-01-2000.
 • Manchester Phonology Meeting, scientific steering committee, lid, vanaf 01-01-2004.
 • Phonology and Phonetics in Iberia, scientific committee, lid, vanaf 01-01-2004.
 • NWO, VIDI-commissie, lid, 01-01-2004 t/m 31-12-2006.
 • Meertens Instituut, Commissie Strategie en Beleid, voorzitter/lid, 01-01-2005 t/m 31-12-2006.
 • Landelijke Onderzoeksschool Taalkunde, Jury LOT-prijs 2006, voorzitter, 01-01-2006 t/m 10-10-2006.

REDACTIE

 • Editorial board (vanaf 01-03-2000), tijdschrift Language Problems and Language Planning, verschijnt drie keer per jaar.
 • Redacteur (vanaf 04-2000), Neerlandistiek.nl, elektronisch tijdschrift, verschijnt onregelmatig.
 • Redacteur (vanaf 2001), Meertens Bulletin (intranet), elektronisch tijdschrift, verschijnt maandelijks/tweemaandelijks.
 • Redacteur (vanaf 06-06-2002), Neder-L. Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek, elektronisch tijdschrift, verschijnt drie keer per maand. http://www.neder-l.nl/.
 • Redacteur (vanaf 01-04-2002), Taalpost, elektronisch tijdschrift, verschijnt 3 keer per week. http://www.taalpost.nl/.
 • Lid redactieraad (vanaf 01-01-1999), Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren, elektronisch tijdschrift, verschijnt nvt.
 • Lid redactieraad (01-09-2005 t/m 01-09-2010) tijdschrift Phonology, verschijnt vier maal per jaar.