skip to main content

Oostendorp, M. van

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS

 • Oostendorp, M. van & Naderi, N. (2011). Reducing the Number of Farsi Epenthetic Consonants. In A. Korn (Ed.), Topics in Iranian Linguistics (Beträge zur Iranistik, 34). Wiesbaden: Reichert.
 • Hermans, B.J.H. & Oostendorp, M. van (2011). Een oude kwestie in een nieuw licht; het contrast tussen stemloze en stemhebbende fricatieven. In L. Limpens (ed.), Willy Dols 1911-1944; Een verwachting die niet in vervulling mocht gaan. Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen.

REVIEW IN TIJDSCHRIFT

 • Oostendorp, M. van (2011). Review of Eric Raimy and Charles Cairns (ed.) (2009) [Bespreking van het boek Contemporary views on Architecture and Representation in Phonology]. Phonology, 28, 136-140.

BOEKREDACTIE

 • Oostendorp, M. van, Ewen, C.J., Hume, B. & Rice, K. (Eds.). (2011). Blackwell Companion to Phonology. Hoboken, NJ [etc.]: John Wiley and Sons.

REDACTIE TIJDSCHRIFT

 • Neder-L.
 • Neerlandistiek.nl.
 • Language Problems and Language Planning
 • Taalpost, elektronisch tijdschrift, internet: http://www.taalpost.nl/.
 • Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren, elektronisch tijdschrift

LEZINGEN ALS KEYNOTE SPREKER

 • Oostendorp, M. van (2011, maart 04). Saying Nothing. Groningen, Groningen Seminar on Current Topics in Linguistics.
 • Oostendorp, M. van (2011, mei 06). Liaison consonants are word-final. Montréal, Conference ‘Phonology in the 21st Century’.
 • Oostendorp, M. van (2011, juli 01). The syllable and its detractors. Arezzo (It), Anesso Cartesiano Workshop on Linguistic Representations.
 • Oostendorp, M. van (2011, september 08). Gradient data, formal phonology. NIAS, Wassenaar, Workshop on Theoretical and Experimental Linguistics.
 • Oostendorp, M. van (2011, september 22). Frequency and Grammar. IDS, Mannheim, Workshop on West-Germanic Phonology.
 • Oostendorp, M. van & Botma, E.D. (2011, september 30). Apropos of the Dutch vowel system, 21 years on, 22 years on. Universiteit van Amsterdam, Workshop in honour of Norval S.H. Smith.
 • Oostendorp, M. van (2011, oktober 20). Gradience and Selective Learning. Edinburgh, Edinburgh Linguistic Circle.
 • Oostendorp, M. van & D’Alessandro, R.A.G. (2011, november 28). Vocatives in Southern Italian DIalects: Syntax and Phonology. Leiden, Romance Linguistics Laboratory.
 • Oostendorp, M. van (2011, december 08). On statistical effects. York, UK, University of York Linguistics Talks.

OVERIGE LEZINGEN

 • Oostendorp, M. van & Koehnlein, B. (2011, januari 22). Quantity-Sensitivity and the Three-Syllable Window as Lexical Properties. Marrakech, Old World Conference in Phonology 8.
 • Oostendorp, M. van (2011, februari 26). Het Nederlands aan Nederlandse universiteiten. Aalst (België), Gewestdag Oost= en Zeeuws-Vlaanderen, Orde van den Prince.
 • Oostendorp, M. van (2011, september 30). Beatrijs de wereld in: Minderheidstalen. KB, Den Haag, Beatrijs de wereld in.
 • Oostendorp, M. van (2011, november 03). Wat deed Olaf Koeneman gisteren op het internet? Universiteit van Amsterdam, Taalcafé.
 • Oostendorp, M. van (2011, november 26). Taal in het nieuws. Den Haag, 25e Conferentie Het Schoolvak Nederlands.
 • Oostendorp, M. van (2011, december 08). ‘Dat sappige taaltje van jullie’. Nederlanders over het Vlaams. Gent, Symposium 50 jaar over taal.

ORGANISATIE BIJEENKOMST

 • Oostendorp, M. van & Vidarsson, H.F. (2011). Workshop on Dutch Linguistics.
 • Oostendorp, M. van, Vis, J. & Lekakou, M. (2011). Workshop on Greek Linguistics IV.
 • Oostendorp, M. van, Vaan, M. de, D’Alessandro, R.A.G. & Koehnlein, B. (2011). Gespleten tongen in de lage landen. Over standaardtaal, dialect en accent. Publiekssymposium LUCL, Leiden.

PROMOTIEBEGELEIDING

 • Koehnlein, B., Meertens Instituut / Universiteit Leiden (voltooid)
 • Lushaj, B., Universiteit Leiden.
 • Linke, K., Universiteit Leiden.
 • Prehn, M., Universiteit van Amsterdam
 • Veer, M. van ’t., Universiteit Leiden

ONDERWIJS

 • Oostendorp, M. van & D’Alessandro, R.A.G. (2011). Microvariation. Research MA-cursus: Leiden University.
 • Oostendorp, M. van (2011). Ph.D.course, Phonological microvariation.
 • Oostendorp, M. van (2011). Ph.D.course, Phonology: The Key Ideas. LOT Summer School 2011: Leuven.
 • Oostendorp, M. van (2011). Jalla jalla! En ander modern Germaans. Gastcollege Ba/Ma,  Duitse taalkunde en Scandinavische taalkunde: Universiteit van Amsterdam.

BESTUUR / COMMISSIES

 • Managing president, Old-World Conferences in Phonology
 • Lid Websitecommissie, Meertens Instituut
 • Lid Wetenschappelijke Stuurgroep, Manchester Phonology Meeting
 • Lid Wetenschappelijk Bestuur, Phonology and Phonetics in Iberia
 • Gutachter (=beoordelaar), Deutsche Forschungsgesellschaft
 • Externe Beoordelaar, PhD Defense Committee Elham Rohany Rahbar ‘Aspects of Persian Phonology and Morpho-phonology’.

STUDENTEN

 • Oostendorp, M. van (2011). Doctoraalscriptie Clemens Poppe (Exemplars in Japanese), Research MA Linguistics, Leiden.
 • Oostendorp, M. van (2011). Doctoraalscriptie Rolf Hanswijk (Variation in the Japanese Lexicon), Research MA Leiden.

NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE

 • Oostendorp, M. van (2011). Klanken. In N. van der Sijs (Ed.), Dialectatlas van het Nederlands (pp. 139-191). Amsterdam: Prometheus.
 • Oostendorp, M. van (2011). Woordvormen. In N. van der Sijs (Ed.), Dialectatlas van het Nederlands (pp. 194-245). Amsterdam: Prometheus.
 • Oostendorp, M. van (2011). Taal in het nieuws. In S. Vanhooren & A. Mottart (Eds.), 25e Conferentie Het Schoolvak Nederlands (pp. 238-243). Gent: Academia Press.
 • Oostendorp, M. van (2011). Bakkerij of Bakery Shop. Taalpeil, 2.
 • Oostendorp, M. van (2011). Boer zoekt ja! De onstuitbare opmars van een bevestiging. Onze Taal, 21-23.
 • Oostendorp, M. van (2011). De tragische dood van een taalgeleerde. Lei Limpens schrijft biografie over Willy Dols. Onze Taal, 24-25.
 • Oostendorp, M. van (2011). De universele grammatica van Noam Chomsky. Onze Taal, 2011, 312-313.
 • Oostendorp, M. van (2011). Dialecten als het product van spanning. Volkscultuur Magazine.
 • Oostendorp, M. van (2011). Engels voor peuters, vreemde z-klanken en alles. Onze Taal, 82-84.
 • Oostendorp, M. van (2011). Het Meldpunt Taal en de borrelingen van het Nederlands. Neerlandia, 115(3), 40-41.
 • Oostendorp, M. van (2011). Het warenhuis van William Labov. Onze Taal, 2011(12), 354-355.
 • Oostendorp, M. van (2011). Loĝi en homaj lingvoj. la substancisma perspektivo. Esperanto, 231.
 • Oostendorp, M. van (2011). Ook uit Indië? Een vergeten kamptaal uit de Japanse bezettin. Onze Taal, 90-92.
 • Oostendorp, M. van (2011). TLPST. TLPST.
 • Oostendorp, M. van (2011). Voor u ligt een opinie. Waarom wordt er in beleidsstukken zo omslachtig geformuleerd? Mare, 1-1.
 • Oostendorp, M. van (2011). 600 passies. De drie redenen om vreemde talen te leren. In S. Boersma (Ed.), Hu.man holidays #9. Vakantie Doeboek (pp. 156-159). Amsterdam: Hu.man Publishing.
 • Oostendorp, M. van & Sanders, E. (25-04-2011). Een zin vertalen zonder hem te begrijpen. NRC Handelsblad
 • Oostendorp, M. van (27-10-2011). Laat de spelling maar aan ons over. nrc.next, pp. 16-17.
 • Oostendorp, M. van & Sanders, E. (2011). Taalnieuws. NRC Handelsblad