skip to main content

Oostendorp, M. van

Output 2007

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

 • Oostendorp, M. van (2007) ‘Exceptions to Final Devoicing.’ In: Jeroen van de Weijer & Erik Jan van der Torre [red.] Voicing in Dutch. (De)voicing – phonology, phonetics and psycholinguistics.. John Benjamins, Amsterdam, pp. 81-98. (Current Issues in Linguistic Theory, nr. 286)
 • Oostendorp, M. van (2007) ‘Derived Environment Effects and Consistency of Exponence.’ In: Sylvia Blaho & Patrik Bye & Martin Kraemer [red.] Freedom of Analysis?. Mouton De Gruyter, Berlin, pp. 123-148.
 • Oostendorp, M. van (2007) ‘Rounding schwa in varieties of Dutch.’ In: J.P. Angoujard [red.] Proceedings JEL 2007: Schwa(s).. Université de Nantes, Nantes, pp. 205-210.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

 • Hinskens, F.L.M.P. & M. van Oostendorp (2007) ‘De palatalisering en velarisering van coronale nasaal-plosief clusters in GTR. Talige, dialectgeografische en onderzoekerseffecten.’ Taal en tongval 58 (1), 103-122. Internet: http://www.vanoostendorp.nl/pdf/tent07.pdf.
 • Oostendorp, M. van (2007) ‘Language Planning in the Low Countries (1996-2005): The Dutch Language Union.’ Sociolinguistica 21, 78-98.

RECENSIES

 • Jansen, M.M. & M. v. Oostendorp (2007) Boekbeoordeling. Recensie van: Peter Auer, Frans Hinskens & Paul Kerswill (eds.), Dialect change. Convergence and divergence in European Languages. (Cambridge, 2005). In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 123 (2), 178-180. Internet: http://www.maatschappijdernederlandseletterkunde.nl/tntl/123/123-2/oostendorpjansen.pdf.
 • Oostendorp, M. van (2007) Recensie van: Michiel de Vaan (red.), Germanic Tone Accent. Proceedings of the First International Workshop on Franconian Tone Accents, Leiden, 13-14 June, 2003 (Stuttgart, 2006). In: Taal en Tongval, 303-307.

OVERIGE PUBLICATIES

LEZINGEN

 • Stress as a Prefix in Modern Greek. Old-world Conference in Phonology IV, Rhodos-Stad, Greece, 21-10-2007. Internet: http://www.vanoostendorp.nl/pdf/moderngreek_ocp04.pdf.
 • Dévoisement final en resultat du contact interlinguistique. Regards croisés sur la phonologie du français contemporain, Phonologie du Français Contemporain, Parijs, Frankrijk, 09-12-2007.
 • Deep into the surface. Problems with surface-based generalisations, Paris 8, Parijs, Frankrijk, 08-10-2007.
 • Inflected Possessive Pronouns. Evidence from Dutch Dialects. 6th Mediterranean Morphology Meeting, University of Patras, Ithaca, Griekenland, 12-06-2007.
 • Voicing Variability and Formal Phonology. Variation, Gradience and Frequency in Phonology, Stanford, Palo Alto, VS, 09-08-2007.
 • Solving the Too-many-solutions-problem. Meertens Theelezing, Amsterdam, 06-04-2007.
 • The development of segment inventories. TIN-dag 2007, Universiteit Utrecht, Utrecht, 03-02-2007.
 • Feature co-occurrence constraints in first-language acquisition. Manchester Phonology Meeting, University of Manchester, Manchester, VK, 24-05-2007.
 • Segment inventories and T-orders. Evidence from Dutch dialects. GLOW Workshop on Segmental inventories, CASTL, Tromsø, Norway, 12-04-2007.
 • Steeds platter: de uitspraak van koningin Beatrix. Jubileumcongres Onze Taal, Utrecht, 08-12-2007.
 • Sources of phonological variation in a large database for Dutch dialects. 4th International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 4), Nicosia, Cyprus, 19-06-2007. (Fonologische variatie van Nederlandse dialecten)

PROJECTAANVRAGEN

 • Oostendorp, M. van i.s.m. C. Levelt (Universiteit Leiden), I. van der Meulen (Revalidatiecentrum Rijnmond): ‘Kindersprache, Aphasie und Algemeine Lautgesetze Revisited.’ (2009-2013; 2 AiO, 1 Postdoc), ingediend bij: NWO. Toegekend.

PROMOVENDI

 • Begeleider/copromotor van W. Jansen (UvA).
 • Begeleider/copromotor van D. Graf (Universiteit Leiden).
 • Begeleider van Kathy Rhys (Nederlandse Taalkunde, Gent).
 • Begeleider/promotor van Björn Köhnlein (Meertens Instituut).
 • Begeleider/copromotor van Björn Köhnlein (Meertens Instituut).
 • Begeleider/promotor van Maike Prehn (Meertens Instituut).
 • Begeleider/copromotor van Maike Prehn (Meertens Instituut).
 • Begeleider/promotor van S. Barasa (Universiteit Leiden).
 • Begeleider/promotor van M. Jansen (Meertens Instituut).
 • Begeleider/promotor van M. Jansen (Meertens Instituut).

ONDERWIJS

 • Microvariatie, HIL, Post-doc PhD, vanaf 15-02-2001.
 • Advanced Phonology: Tone, Universiteit Leiden, MA, 01-09-2007 t/m 31-12-2007.
 • Geschiedenis van de Taalwetenschap, Universiteit Leiden, BA, 01-09-2007 t/m 31-12-2007.

BESTUUR

 • Generative Linguistics in the Old World, lid, vanaf 05-01-1999.
 • Meertens Instituut, Websitecommissie, voorzitter, vanaf 01-01-2000.
 • Manchester Phonology Meeting, scientific steering committee, lid, vanaf 01-01-2004.
 • Phonology and Phonetics in Iberia, scientific committee, lid, vanaf 01-01-2004.
 • Poznán Linguistic Meeting 2007, Advisory Board, lid, 01-01-2007 t/m 17-09-2007.

REDACTIE

 • Editorial board (vanaf 01-03-2000), tijdschrift Language Problems and Language Planning, verschijnt drie keer per jaar.
 • Redacteur (vanaf 04-2000), Neerlandistiek.nl, elektronisch tijdschrift, verschijnt onregelmatig.
 • Redacteur (vanaf 2001), Meertens Bulletin (intranet), elektronisch tijdschrift, verschijnt maandelijks/tweemaandelijks.
 • Redacteur (vanaf 06-06-2002), Neder-L. Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek, elektronisch tijdschrift, verschijnt drie keer per maand. Internet: http://www.neder-l.nl/.
 • Redacteur (vanaf 01-04-2002), Taalpost, elektronisch tijdschrift, verschijnt 3 keer per week. Internet: http://www.taalpost.nl/.
 • Lid redactieraad (vanaf 01-01-1999), Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren, elektronisch tijdschrift, verschijnt nvt.
 • Lid redactieraad (01-09-2005 t/m 01-09-2010) tijdschrift Phonology, verschijnt vier maal per jaar.
 • Hoofdredacteur (vanaf 01-09-2007), reeks Companion to Phonology, verschijnt Eenmalig (in 2010).