skip to main content

Postma, G.J.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

•      Postma, G.J. & Reenen, P. van (2009). De wisselwerking tussen spontane palatalisatie, umlaut en genus. Taal en Tongval Themanummer 18, 109-152.

OVERIGE LEZINGEN

•      Postma, G.J. (2009, februari 07). Clisis of pronouns and prepositions – Syntactic and phonological properties of the preposition te 14th century Dutch. Utrecht, Meeting of the Dutch Linguistic Society.
•      Postma, G.J. (2009, april 18). When Spell-Out is Vocalization   and when it is not   – Reflections on the Workspace. Nantes (Fr), GLOW.
•      Postma, G.J. (2009, mei 13). When Spell-Out is Vocalization – and when it is not. Leiden, Syntax Circle.
•      Postma, G.J. (2009, mei 18). When Spell-Out is Vocalization – and when it is not. Reflections on the Workspace. Meertens Instituut Amsterdam, Thee-lezing.
•      Postma, G.J. (2009, juni 06). The impact of failed changes and the rise of do-support. Nijmegen, Symposium on the History of English Syntax (SHES-7).
•      Postma, G.J. & Hermans, B.J.H. (2009, juli 02). The syntax of Class; Phonology and syntax of Open Syllable Lengthening in Dutch. Utrecht, Atoms and Laws of the Noun Phrase.
•      Postma, G.J. (2009, juli 23). The Impact of Failed Changes – The rise and fall of English positive affirmative do-support. Campinas (Br), Diachronic Generative Syntax Workshop (DIGS-11).
•      Postma, G.J. & Reenen, P. van (2009, augustus 13). 3 to 2-gender decay in the Northern Netherlands: a dialectological and grammatical reconstruction. Nijmegen, ICHL 19.
•      Postma, G.J. (2009, augustus 14). DO-support in English in the Failed Change Model – The rise of its negative polarity distribution. Nijmegen, ICHL 19.
•      Postma, G.J. (2009, oktober 05). Adversative Fronting in Dutch and the subject gap. Center for Research in Syntax, Semantics and Phonology (CRISPP – Brussels), Lecture Series.
•      Postma, G.J. (2009, oktober 23). Morphological Catalexis – French adjectives, Dutch irregular plurals, and Frisian infinitives. Leeuwarden, Dag vand de Friese Taalkunde.

ORGANISATIE BIJEENKOMSTEN

•      Postma, G.J., Hout, R.W.N.M. van & Longobardi, G. (2009). Workshop on Spatio-Dynamics of Language Change. International Conference of Historical Linguistics XIX: Nijmegen (2009, augustus 10).

STUDENTEN

•      Begeleider van Mathieu Klomp (Universiteit Utrecht, Letteren, Master Taal & Ontwikkeling). Van 01-04-2008 t/m 08-01-2009. Scriptieonderzoek: Het Oosters – Een studie van drie teksten uit de 16e eeuw.

BESTUUR

•      Locaal Overleg Bonden-KNAW, lid, vanaf 28-03-2006.

NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE

•      Bennis, H.J. & Postma, G.J. (2009). Johannes Gijsbert Kooij. In Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2007-2008 (pp. 101-107). Leiden.