skip to main content

Roodenburg, H.W.

WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT

 • Roodenburg, H.W. (2012). De ‘Nederlandsheid’ van Nederland. Een nieuw project aan het Meertens Instituut. Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijkse leven, 113(2), 203-212

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS

 • Roodenburg, H.W. (2012). La tierra de Huizinga: notas sobre la historia cultural en los Países Bajos. In Ph. Poirrier (Ed.), La Historia Cultural: Un Giro Historiográfico Mundial? (pp. 233-244) València: Universitat de València.
 • Roodenburg, H.W. (2012). The visceral pleasures of looking: on iconology, anthropology and the neurosciences. In B. Baert, A.-S. Lehmann & J. van der Akkerveken (Eds.), New Perspectives in Iconology: Visual Studies and Anthropology (pp. 156-170). Leuven: Leuven University Press.

ELECTRONISCHE PUBLICATIE

REDACTIE TIJDSCHRIFT

 • Apparence(s)
 • Cultural and Social History
 • De Achttiende Eeuw
 • Gesture
 • Intersections. Yearbook for Early Modern Studies
 • Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek
 • Quotidian. Journal for the Study of Everyday Life
 • Studies in Netherlandish Art and Culture
 • The Senses and Society

LEZINGEN ALS KEYNOTE SPREKER

 • Roodenburg, H.W. (2012, mei 25). The Visceral Pleasures of Looking: On Baxandall, Langdale and Bourdieu. London, Visual Interests: The Intellectual Legacy of Michael Baxandall, Warburg Institute.
 • Roodenburg, H.W. (2012, oktober 18). Continuities or Discontinuities? Exploring Affective Piety in the Sixteenth-Century Low Countries. University of Toronto, Conference ‘Netherlandish Culture of the Sixteenth Century’.

OVERIGE LEZINGEN

 • Roodenburg, H.W. (2012, oktober 22). ‘The Visceral Pleasures of Looking: On Baxandall and Bourdieu’. Université de Montréal, guest lecture.
 • Roodenburg, H.W. (2012, oktober 24). How to paint the absence of touch? Comparing Rembrandt’s interiority with the ‘hands-on culture’ of late medieval piety. Concordia University, Montreal, guest lecture.

PROJECTAANVRAGEN

 • Leemans, I.B. i.s.m. F.W. Korsten (Universiteit Leiden), H.W. Roodenburg (Meertens Instituut/Vrije Universiteit): ‘Disclosing Theatre Texts for Emotion Style Annotation (DISTESA).’ (2013-2014; 1 ICT support, 1 ICT coordination), ingediend bij: Clarin-NL. Niet toegekend.

ORGANISATIE BIJEENKOMST

 • Roodenburg, H.W. (2012). ACCESS-Lecture Arlie Hochschild.

PROMOVENDI

 • Begeleider/promotor van M. Balkenhol (Meertens Instituut).
 • Begeleider/promotor van R. Hage (Stadsarchief ’s Hertogenbosch).

ONDERWIJS

 • Roodenburg, H.W.. The Senses and the Emotions: Historical and Anthropological Approaches. Amsterdam: Vrije Universiteit
 • Roodenburg, H.W.. Gastcolege Ph.D. : Introduction to Cultural History: Historical Anthropology and Microhistory.
 • Roodenburg, H.W.. Hoorcollege voor Ph.D cursus History of Emotions. Amsterdam: Vrije Universiteit

SUPERVISOR MASTERSCRIPTIE

 • Roodenburg, H.W. (2012). Master thesis Dominick Zumpolle, ‘Dubbele nationaliteit in Nederland. Hoe ervaren Nederlanders met een dubbele nationaliteit het wetenschappelijke en politieke discours?
 • Roodenburg, H.W. (2012). Master thesis Mar-Lisa Ras, ‘Beti Zurekin: How Basque Nationalism and Football are Intertwined’.

BESTUUR

 • Vereniging voor Cultuurwetenschap, Bestuur
 • Meertens Instituut, Management Team (tot september 2012)
 • Huizinga Instituut, Werkgroep Visuele Cultuur, voorzitter/lid