skip to main content

Roodenburg, H.W.

Output 2008

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

 • Roodenburg, H.W. & Lehmann, A.-S. (2008). Introduction. Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 58, 5-13.
 • Roodenburg, H. ‘Kulturen im Gespräch’. Interview Herman Roodenburg. in Kulturen 2 (2008), pp. 19-25.

BOEKREDACTIE

 • Roodenburg, H.W. & Lehmann, A.-S. (Eds.). (2008). Body and Embodiment in Netherlandish Art (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 58). Zwolle: Waanders.

REDACTIE TIJDSCHRIFT OF THEMANUMMER
 

 • Redacteur (vanaf 1992), tijdschrift Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, verschijnt jaarlijks.
 • Redacteur (vanaf 01-01-1997), tijdschrift Studies in Netherlandish Art and Culture, verschijnt gemiddeld twee keer per jaar.
 • Redactieraad (vanaf 01-01-2001), tijdschrift Gesture, verschijnt twee keer per jaar.
 • Redacteur (vanaf 01-10-2003), tijdschrift De Achttiende Eeuw, verschijnt twee keer per jaar.
 • Redacteur (vanaf 01-01-2004), tijdschrift Levend Erfgoed, verschijnt twee keer per jaar.
 • Redacteur (vanaf 01-12-2004), Apparences: Revue Electronique en Ligne en Sciences Humaines et Sociales, elektronisch tijdschrift, verschijnt twee keer per jaar.
 • Editorial board (vanaf 01-09-2006), tijdschrift Cultural and Social History, verschijnt 4 x per jaar.
 • Lid (vanaf 26-01-2007), reeks Intersections. Yearbook for Early Modern Studies, verschijnt 2 of 3 keer per jaar.

ELEKTRONISCHE PUBLICATIE

 • Roodenburg, H.W. (2008). Vers une histoire vraiment culturelle de la mode: l’exemple de la peinture néerlandaise au XVIIe siècle (2, Numéro 2). Lille: Apparences.

LEZINGEN ALS KEYNOTE SPEAKER

 • Roodenburg, H.W. (2008, maart 07). Iconology, visual studies and anthropology. Leuven, Iconology meets Anthropology.
 • Roodenburg, H.W. (2008, juni 17). Burghers or Aristocrats? The Dutch Seventeenth-Century Elite and its Cherishing of Art, Science and Civility. University of Ulster, invited lecture.
 • Roodenburg, H.W. (2009, november 13). Introduction. KNAW Colloquium, Amsterdam, Where is Language? Where is Culture?.

OVERIGE LEZINGEN

 • Roodenburg, H.W. (2008, april 05). Habit, Habitus and Civility in Early Modern Europe. Chicago, Renaissance Society of America Annual Meeting.
 • Roodenburg, H.W. (2008, april 22). Klederdracht en lichamelijkheid op Marken. Windesheim College Zwolle, lezingenserie Onze Trots.
 • Roodenburg, H.W. (2008, april 23). Klederdracht en lichamelijkheid op Marken. Felix Meritis Amsterdam, Lezingenserie Onze Trots.

ORGANISATIE BIJEENKOMSTEN

 • Roodenburg, H.W., Oostendorp, M. van & Stengs, I.L. (2008). Where is Language? Where is Culture? KNAW 200: Amsterdam (2008, november 13 – 2008, november 14).

ONDERWIJS

 • External examiner, University College London, History, MA, vanaf 01-12-2004.
 • Bijzondere Leerstoel Historische Antropologie van de Nederlanden, Katholieke Universiteit Leuven, Departement Geschiedenis, MA, vanaf 01-01-2001.
 • Roodenburg, H.W., Schulte Nordholt, H.G.C. & Legêne, S. (2008). Geschiedenis en Antropologie. Geschiedenis of Antropologie: Amsterdam (2008, september 03 – 2008, oktober 16).

STUDENTEN

 •  Begeleider van studenten geschiedenis (Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren, Departement Geschiedenis). Vanaf 01-01-2002. Scriptieonderzoek: licentiaatsverhandelingen Historische Antropologie.

BESTUUR

 • Meertens Instituut, Stichting Meertens Externe Activiteiten, voorzitter, vanaf 01-01-2002
 • Huizinga Instituut, Werkgroep Visuele Cultuur, lid, vanaf 01-05-2003..
 • Meertens Instituut, Management Team, lid, 01-09-2004 t/m 31-12-2008.
 • Vereniging voor Cultuurwetenschap, Bestuur, lid, vanaf 01-01-2005.